Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45288
Назва: Методи кодування даних для фізичного рівня комп’ютерних мереж
Автори: Яцків, В. В.
Кудряшов, Ю. В.
Приналежність: Тернопільська академія народного господарства
Бібліографічний опис: Яцків В. В. Методи кодування даних для фізичного рівня комп’ютерних мереж / В. В. Яцків, Ю. В. Кудряшов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 443 : Радіоелектроніка та телекомунікації. — С. 131–134.
Bibliographic description: Yatskiv V. V. Metody koduvannia danykh dlia fizychnoho rivnia kompiuternykh merezh / V. V. Yatskiv, Yu. V. Kudriashov // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2002. — No 443 : Радіоелектроніка та телекомунікації. — P. 131–134.
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 443 : Радіоелектроніка та телекомунікації, 2002
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Випуск/№ : 443 : Радіоелектроніка та телекомунікації
Дата публікації: 27-бер-2001
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 681.325
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 131-134
Початкова сторінка: 131
Кінцева сторінка: 134
Короткий огляд (реферат): Запропоновані метод кодування, який без введення надлишковості, дає змогу виявляти помилки при передаванні даних в комп’ютерних мережах.
Offered coding method allows to find mistakes of data transmission in computer networks without implementation of redundancy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45288
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2002
© Яцків В. В., Кудряшов Ю. В., 2002
Перелік літератури: 1. Яцків В.В., Николайчук Я. М. Принципи кодування сигналів в розподілених комп’ютерних системах з оптичним каналом // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ, Серія: Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. - Івано-Франківськ.: ІФДТУНГ, 2001. - №37. - С. 178-182.
2. Зевелев С.Я., Николайчук Я.Н Синтез структуры цифрового модема с трехчастотной манипуляцией // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности, 1977. ~ №4. - С. 10-13.
3. Буров Є. Комп’ютерні мережі. - Львів: БаК} 1999. - 468 с.
4. Спортак Марк А. и др. Компьютерные сети. Книга 2: Networking Essntials. Энциклопедия пользователя / Пер. с англ. - К: Изд. «Диа Софт», 1999. - 432 с.
5. Помехоустойчивость и эффективность систем передачи информации // А.Г. Зюко, А.И Фалько, К.П. Панфилов и др. - М.: Радио и связь, 1935.-272 с.
References: 1. Yatskiv V.V., Nykolaichuk Ya. M. Pryntsypy koduvannia syhnaliv v rozpodilenykh kompiuternykh systemakh z optychnym kanalom, Rozvidka i rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, Serie: Tekhnichna kibernetyka ta elektryfikatsiia obiektiv palyvno-enerhetychnoho kompleksu, Ivano-Frankivsk., IFDTUNH, 2001, No 37, P. 178-182.
2. Zevelev S.Ia., Nikolaichuk Ia.N Sintez struktury tsifrovoho modema s trekhchastotnoi manipuliatsiei, Avtomatizatsiia i telemekhanizatsiia neftianoi promyshlennosti, 1977. ~ No 4, P. 10-13.
3. Burov Ye. Kompiuterni merezhi, Lviv: BaK} 1999, 468 p.
4. Sportak Mark A. and other Kompiuternye seti. Kniha 2: Networking Essntials. Entsiklopediia polzovatelia, transl. from English - K: Izd. "Dia Soft", 1999, 432 p.
5. Pomekhoustoichivost i effektivnost sistem peredachi informatsii, A.H. Ziuko, A.I Falko, K.P. Panfilov and other - M., Radio i sviaz, 1935.-272 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2002. – №443Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.