Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45070
Tytuł: Організаційна структура - поняття і зв’язки з іншими елементами організації
Authors: Гаврись, Я.
Сулковскі, Л.
Akcesoria: Громадська вища школа підприємництва і управління, м. Лодзь
Cytat: Гаврись Я. Організаційна структура - поняття і зв’язки з іншими елементами організації / Я. Гаврись, Л. Сулковскі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління. – С. 194–202. – Бібліографія: 20 назв.
Journal/kolekcja: Проблеми економіки та управління
Data wydania: 2002
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Kraj (kod): UA
Place edycja: Львів
UDC: 339
Strony: 194-202
Abstract: Проаналізовано функції і завдання організаційної структури організацій. Розглянуто види організаційних структур, проаналізовано їх переваги та недоліки. Досліджено чинники, що впливають на організаційну структуру. The functions and task of organizational structure of organizations are analyzed. The kinds of organizational structures and both their advantages and disadvantages are considered. The factors, which influence on the organizational structure, are investigated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45070
Właściciel praw autorskich: © Гаврись Я., Сулковскі Л., 2002
Wykaz piśmiennictwa: 1. Bielski М. Organizacje: istota, struktury, procesy. - Lôdz, 1996. 2. Chandler A. Strategies et structures de l’enterprise Edition d’Organisation. - 1972. 3. Eco U. Nieobecna struktura. - Warszawa, 1996. 4. Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa. 5. Fukuyama F. Zaufanie. Kapital spoleczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wroclaw, 1997. 6. Galbraith J.R. Organizacja zdolna do reorganizacji w: Organizacja przyszlosci. — Warszawa, 1994. 7. Griffin R.W. Zarzqdzanie przedsiqbiorstwem. — Warszawa, 1997. 8. Hampden-Turner Ch., A. Trompenaars Sedem kultur kapitalizmu. — Warszawa, 1998. 9. Helgesen S. The Web of Inclusion: A New Architecture for Building Great Organisations w: Lider przyszlosci. — Warszawa, 19194. 10. Hjemselv L. Essais linguistiques. — Copenhagen, 1959. 11. Jones G.R Tworzenie organzacji przywôdczej z misjq uczenia siq w: Organizacja rzyszlosci. — Warszawa, 19194. 12. Kerr S, J.M.Jermier Substitutes for Leadership: Their Meaning and Measurement w: Organisational Behavior and Human Performance, 1978. 13. Lalande A. Vocabulaire de philosophie, III, s.v. structure. 14. Lawrence P.L., Lorsch Organisation and Environment; Managing Differentiation and Integration — Boston, 19167. 15. Miller D. Organizacja przyszlosci: Kameleon w calej swojej okazalosci w: Organizacja przyszlosci. — Warszawa, 1904. 16. Perrow C.B. Organisational Analysis: A Sociological View Tavistock, 1970. 17. Pinchot G. Tworzenie organzacji o wielu przywôdcach w: Lider przyszlosci. — Warszawa,, 19194. 18. Sms H.P., Jr. i Ch. C.Manz Company of Heroes. Unleashing the Power of Self-Leadership, McGraw-Hill, 1989. 19. Strategor. Zarzqdzanie jjrmq. — Warszawa, 1997. 20. Zieleniewski J.Organizacja zespolôw ludzkich. — Warszawa, 1976.
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми економіки та управління. – 2002. – №448

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
42_194-202.pdf177,63 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi