Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45065
Title: Концептуальні засади організації підприємництва в просторі і часі
Authors: Петрович, Й. М.
Захарчин, Г. М.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Петрович Й. М. Концептуальні засади організації підприємництва в просторі і часі / Й. М. Петрович, Г. М. Захарчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління. – С. 178–181. – Бібліографія: 2 назви.
Journal/Collection: Проблеми економіки та управління
Issue Date: 2002
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 658.012
Number of pages: 178-181
Abstract: Розглянуто концептуальні положення організації підприємництва як процесу в просторі й часі. Категорії простору й часу в підприємницькій діяльності висвітлюються як інтегровані поняття, що об’єднують філософські та економічні аспекти. Головна увага зосереджена на принципах підприємництва (безперервність, оптимальність, системність, науковість тощо), використання яких забезпечить ефективність підприємницької діяльності. Environment and time organization of enterpreneurship’s process is described in this article. The main attention is attract to the organization enterpreneurship’s - permanentiolity, optimality, systematization, scientificency. These principle’s realization will make enterpreneurship more efficient.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45065
Copyright owner: © Петрович Й. М., Захарчин Г. М., 2002
References (Ukraine): 1. Економіка виробничого підприємництва / За ред. Й.М. Петровича. — К., 2000. 2. Організація підприємництва в Україні / За ред. Й.М. Петровича. — Львів, 2000.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2002. – №448

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39_178-181.pdf110,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.