Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45053
Title: СЕЗ “Курортополіс Трускавець”: проблеми функціонування та перспективи розвитку
Authors: Мельниченко, О. С.
Росоха, Р. В.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Мельниченко О. С. СЕЗ “Курортополіс Трускавець”: проблеми функціонування та перспективи розвитку / О. С. Мельниченко, Р. В. Росоха // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління. – С. 125–127. – Бібліографія: 4 назви.
Journal/Collection: Проблеми економіки та управління
Issue Date: 2002
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Keywords: 338.24
Number of pages: 125–127
Abstract: Розглянуто проблеми функціонування спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу “Курортопліс Трускавець”. Проаналізовано основні економічні показники діяльності спеціальної зони за два останні роки. Визначено можливі шляхи розвитку СЕЗ. Наведено заходи щодо оптимізації роботи СЕЗ “Курортополіс Трускавець”. The problems of functioning of the special economic area of a tourism-and- recreational type are described. The main economic data of the economic area functioning during the last two years are analyzed. Possible ways of development of the special economic area as well as means to optimize its work are defined.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45053
Copyright owner: © Мельниченко О. С., Росоха Р. В., 2002
References (Ukraine): 1. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон ” від 13 жовтня 1992 року № 2673-Х11. 2. Роговий. Актуальні питання розвитку територій з особливим статусом в Україні // Економіка України, 2000. - № 11. - С. 4 - 13. 3. Міжнародний цент перспективних досліджень. СЕЗ: світовий досвід і досвід України //Фондовый рынок, 2000. - № 32. - С. 28 - 29. 4. Мокій А.1. СЕЗ як форма регіонально-секторальної моделі зовнішньо-економічної інтеграції // Регіональна економіка, 1999. - № 4. - С. 106 - 112.
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2002. – №448

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_125-127.pdf129,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.