Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45052
Title: Досвід формування сучасних економічних взаємовідносин на прикладі кластерної моделі “Поділля Перший”
Authors: Дробенко, Ю. Г.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Дробенко Ю. Г. Досвід формування сучасних економічних взаємовідносин на прикладі кластерної моделі “Поділля Перший” / Ю. Г. Дробенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління. – С. 121–124. – Бібліографія: 4 назви.
Journal/Collection: Проблеми економіки та управління
Issue Date: 2002
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 332.14
Number of pages: 121–124
Abstract: Розглянуто кластерну модель господарювання на Поділлі за результатами спільного засідання III з’їзду Спілки економістів України та IV економічного форуму асоціації “Поділля Перший”. Застосування кластерного підходу у різних галузях економіки ставить владу перед вибором: або скерувати наявні ресурси на пошуки нових форм ведення бізнесу з одночасним вдосконаленням менеджменту відповідних територіальних одиниць, або пасивно чекати на сприятливу можливість. Розуміння перспективності такої форми об’єднань дозволить започаткувати її на Львівщині, що, своєю чергою, підвищить рейтинг міста у конкурентній боротьбі міст України та, що найголовніше, покращить соціально-економічні показники населення. The article is about the model of clusters in Podillya. This model was considered on the third meeting of Unity of economists of Ukraine and on the fourth Economical Forum of associate “Podillya Pershyj” (“Podillya the First”). Using of cluster approach makes local government either look for new technologies of management or wait for useful opportunity. Understanding of perspective of cluster system will allow to put it tnto practice in Lviv region. It will cause the increasing of economical level of our city and as a result common people will prosper.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45052
Copyright owner: © Дробенко Ю. Г., 2002
References (Ukraine): 1. Економічне ЕСЕ “Україна - 2000. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України. Аналітичне видання Інституту Реформ - К., 2001. 2. Ступарик О.Л. Перспективи економічного зростання // Економіст, 2000. - № 1. 3. Малий М.В. Будівельний кластер - об’єднання з новим змістом / Матеріали спільного засідання III з’їзду Спілки економістів України та IV Економічного форуму асоціації “Поділля Перший”. - К. 2001. 4. Тимченко В.1. Харчовий кластер - пріоритетний напрямок відродження і розвитку місцевої харчової промисловості / Матеріали спільного засідання III з’їзду Спілки економістів України та IV Економічного форуму асоціації “Поділля Перший ” - К., 2001.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2002. – №448

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_121-124.pdf124,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.