Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45048
Title: Парадигми функціонування ринку праці
Authors: Будіщева, І. 0.
Любомудрова, Н. П.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Будіщева І. 0. Парадигми функціонування ринку праці / І. 0. Будіщева, Н. П. Любомудрова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління. – С. 106–109. – Бібліографія: 3 назви.
Journal/Collection: Проблеми економіки та управління
Issue Date: 2002
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 330.43:658.8
Number of pages: 106–109
Abstract: Проаналізовано диспропорції між попитом і пропозицією на ринку робочої сили та чинники, що можуть послабити чи призупинити формування надлишкової пропозиції на ринку праці України. In the article disproportions between labour demand and supply on the labour market is analysed of the factors, that influence on unlimited supply on the Ukrainian labour market.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45048
Copyright owner: © Будіщева І. 0., Любомудрова Н. П., 2002
References (Ukraine): 1. Рощин С. Ю., Разумова Т. О. Экономика труда: экономическая теория труда. - М., 2000. 2. Економічна активність населення України у 2000 році. Статистичний збірник. Державний Комітет статистики України. 3. Стан ринку праці Львівщини у 2000 році. Економіко-статистичний огляд. - Львів, 2001.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2002. – №448

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_106-109.pdf132,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.