Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45046
Title: Проектування організації виробництва промислового підприємства
Authors: Пащенко, І. Н.
Чернобай, Л. І.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Пащенко І. Н., Чернобай Л. І. Проектування організації виробництва промислового підприємства / І. Н. Пащенко, Л. І. Чернобай // // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління. – С. 95–100. – Бібліографія: 4 назви.
Journal/Collection: Проблеми економіки та управління
Issue Date: 2002
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 338: 658.512
Number of pages: 95–100
Abstract: Узагальнено теоретичні розробки і практичний досвід проектування організації промислового підприємства. Зазначається потреба в розробці такого проекту організації виробництва, який забезпечить мінімальні витрати виробничих ресурсів. Наголошується на дотриманні відповідних принципів і правил при проектуванні організації підприємства і розташуванні технологічного устаткування. Наведено послідовність збору і обробки інформації щодо виробничого процесу та безпосереднього проектування організації виробництва. The theoretical developments and practical experience of projection of architecture of industrial firm are generalized. The necessity in development of such project of architecture of production is marked, which one will ensure minimum expenditures of industrial resources. Is underlined on observance of appropriate principles and rules at projection of architecture of firm and disposition of production equipment. A reduced sequence of gathering both information processing concerning production process and direct projection of architecture of production.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45046
Copyright owner: © Пащенко І. Н., Чернобай Л. І., 2002
References (Ukraine): 1. Андрес А.А. и др. Проектирование заводов и механосборочных цехов автотрак-торной промышленности. - М.,1982. 2. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент Спб, 1998. 3. Пащенко 1.Н., Чернобай Л.1. Проблематика проектування та аналізу організаційного стану промислового підприємства // Вісник НУ “Львівська політехніка ”. - 2001. — № 425. - С. 263 — 267. 4. Пащенко 1.Н., Чернобай Л.1. Основи методики проектування організації виробництва промислового підприємства //Вісник ДУ “Львівська політехніка ”. - 2000. — № 391. - С. 39 — 46.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2002. – №448

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_95-100.pdf96,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.