Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45043
Title: Особливості оцінки привабливості інвестиційних проектів
Authors: Соловій, Ю. Я.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Соловій Ю. Я. Особливості оцінки привабливості інвестиційних проектів / Ю. Я. Соловій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління. – С. 74–80. – Бібліографія: 7 назв.
Journal/Collection: Проблеми економіки та управління
Issue Date: 2002
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 339.727.22
Number of pages: 74–80
Abstract: Проаналізовані основні методики оцінки фінансової ефективності інвестиційних проектів (традиційна, дисконтна, методика компаудингу). Охарактеризовано їхні переваги і недоліки. Обґрунтовано доцільність врахування ризику і ліквідності при оцінці привабливості інвестиційних проектів. The main methodizes of the valuation of financial effectiveness the investment projects are analyzed. Their advantages and defects are separated. Expedientness of the accounting risk and liquidity for valuation of attractiveness the investment projects is substantiated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45043
Copyright owner: © Соловій Ю. Я., 2002
References (Ukraine): 1. Управление инвестициями. Справочное пособие для специалистов и предприни-мателей / Под ред. В.В. Шеремета. -Т. 2. - М., 1998. 2. Ейсан Нікбахт, Анжеліко Гроппеллі. Фінанси. - К., 1993. 3. Оспищев В., Горошанская Е. Мельник Т. Методы оценки эффективности инвестиций //Бизнес-информ. - 1998. - № 5. - С. 37 - 39. 4. Ватаманюк З.Г., Стирський М.В. Проблеми застосування динамічних методів оцінки інвестиційних проектів // Фінанси України. - 1998. - № 5. - С. 5 - 10. 5. Растяпін А.В. Методика оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України. - 2001. - № 2. - С. 111 - 118. 6. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій від 19 березня 1998 року. 7. Козик В.В., Федоровський В.А. Оцінка ризику інвестиційних проектів при визначенні їх інвестиційної привабливості / Вісник ДУ “ЛП”. - № 384. - С. 252 - 257.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2002. – №448

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_74-80.pdf140,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.