Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45042
Title: Податкове планування суб’єктів підприємництва та шляхи його реалізації на сучасному етапі господарювання
Authors: Загородній, А. Г.
Єлісєєв, А. В.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Загородній А. Г. Податкове планування суб’єктів підприємництва та шляхи його реалізації на сучасному етапі господарювання / А. Г. Загородній, A. B. Єлісєєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління. – С. 67–74. – Бібліографія: 17 назв.
Journal/Collection: Проблеми економіки та управління
Issue Date: 2002
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 336.225.6
Number of pages: 67–74
Abstract: Розглянуто суть податкового планування суб’єктів підприємництва, його етапи та класифікація видів. The essence of business subjects’ tax planning, its stages and classification of its types are considered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45042
Copyright owner: © Загородній А. Г., Єлісєєв А. В., 2002
References (Ukraine): 1. Скрипник А. Загальні принципи мінімізації податків // Податкове планування. - 2001. - № 4. - С. 24 - 25. 2. Єлісєєв А. Податкове планування як стратегія виживання // Податкове планування. - 2000. - № 1. - С. 4 -5. 3. Бланк В.А. Основи финансового менеджмента. - Т. 2. - K., 1999. 4. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. - K., 1998. 5. Бланк И.А. Управление прибылью. - K., 1988. 6. Алексеенко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.1. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник). - K.; Тернопіль, 2000. 7. Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М., 1999. 8. Горбунов А.Р. Налоговое планирование и создание компаний за рубежом. - М., 2000. 9. Сутыгрин С.Ф., Погорлецкий А.И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике / Под ред. С.Ф. Сутыгрина. - СПб.: 1998. 10. Справочник финансиста / Под ред. проф. Э.А. Уткина. - М., 1998. 11. Белолипецкий В.Г. Финансыг фирмыг: Курс лекций /Под ред. И.П. Мерзлякова. - М., 1999. 12. Безгубенко Л.М., Безгубенко О.Ю. Синергійні елементи й ефекти податкового менеджменту // Фінанси України. - 2001. -№ 10. - С. 97 - 101. 13. Энциклопедия офшорного бизнеса / Сост. А.Троценко, Н.Дьякова. - М., 2000. 14. Ребізант Р. 4 принципи податкової оптимізації// Податкове планування. - 2001. - № 5. 15. Єлісєєв А.В. Податкове планування як стратегія виживання підприємств в сучасних економічних умовах // Мене¬джмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка ”. - № 368. - Львів, 1999. - С. 129 - 134. 16. Бланк И.А. Основыг финансового менеджмента. - Т. 1. - K., 1999. 17. Єлісєєв А., Загородній А. Види податкового планування // Податкове планування. - 2001. - № 9. - С. 22.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2002. – №448

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_67-74.pdf145,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.