Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45040
Title: Основні підходи щодо оцінки вартості підприємств
Authors: Рудницька, О. М.
Шуляр, Н. В.
Шуляр, Р. В.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Рудницька О. М. Основні підходи щодо оцінки вартості підприємств / О. М. Рудницька , Н. В. Шуляр, Р. В. Шуляр // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління. – С. 58–61. – Бібліографія: 6 назв.
Journal/Collection: Проблеми економіки та управління
Issue Date: 2002
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 658.14
Number of pages: 58–61
Abstract: Проаналізовано методики оцінки вартості підприємств. Проведено роботу з адаптації існуючих методик в умовах трансформації підприємств. Результатом роботи є запропонована методика оцінки вартості підприємства з врахуванням джерел збільшення вартості та гудвіл, яка найбільш відповідає необхідності врахування інтересів інвесторів та власників при залученні зовнішніх інвестицій та реструктуризації підприємства. In the paper analysis of methods of enterprise value estimation was made. Existing methods were adapted to the conditions of transition of enterprises. As the result of work the method of enterprise value estimation considering sources of increasing value and goodwill was proposed. This method corresponds to the necessity of considering investor’s and owner’s interests in case of obtaining investments and enterprise restructuring.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45040
Copyright owner: © Рудницька О. М., Шуляр Н. В., Шуляр Р. В., 2002
References (Ukraine): 1. Янік В. Ефективність формування і розвитку підприємництва в умовах трансформації економіки постсоціалістичних країн. - Львів, 2001. 2. Маслов С.В. Определение стоимости компании при ее реструктуризации // Український інвестиційний журнал “WELCOM”. - 1998. - № 11 - 12.- С. 50 - 62. 3. Котов А. С. Оценка стоимости предприятия. - Харьков, 1999. 4. Ковалев А. П. Оценка стоимости имущества промышленного предприятия: Учебн. пособие. - М., 1995. 6. Голов С. Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К., 2001.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2002. – №448

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_58-61.pdf110,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.