Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44906
Title: Аналіз підходів до оцінки потенціалу розвитку підприємства
Authors: Довбенко, В. І.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Довбенко В. І. Аналіз підходів до оцінки потенціалу розвитку підприємства / В. І. Довбенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління. – С. 90–95. – Бібліографія: 5 назв.
Journal/Collection: Проблеми економіки та управління
Issue Date: 2002
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: УДК 339.658
Number of pages: 90–95
Abstract: Розглянуто підходи до оцінки потенціалу розвитку підприємства в динаміці з урахуванням умов його діяльності. Запропоновано ряд рекомендацій стосовно застосування різних підходів та методів оцінки залежно від конкретних ситуацій на ринку. The approaches to potential evaluation of enterprise development in dynamics are considered in view of conditions of its activity. A number of recommendations, concerning application of different approaches and methods of evaluation depending on certain situations at the market, are offered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44906
Copyright owner: © Довбенко В. І., 2002
References (Ukraine): 1. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання. - К., 2000. 2. Філіпенко А.С., Рогач О.І. , Шнирков 0.1. та ін. Світова економіка. - К., 2000. 3. Петрович Й.М., Устінова І.Г. Методичний аспект оцінки проектних рішень // Вісник НУ “Львівська політехніка”, 2001. - № 425. - С. 3 - 8. 4. Олексюк 0.С. та ін. Методи і системи прийняття фінансових рі-шень /Підручник. - Тернопіль, 2001. 5. Статистичний щорічник України за 2000рік. - К., 2001.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2002. – №448

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_90-95.pdf157,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.