Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44840
Title: Great Britain’s exit from the European Union: consequences for Northern Ireland
Other Titles: Вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу: наслідки для Північної Ірландії
Authors: Дорош, Леся
Мущенко, Яна
Dorosh, Lesia
Mushchenko, Yana
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Dorosh L. Great Britain’s exit from the European Union: consequences for Northern Ireland / Lesia Dorosh, Yana Mushchenko // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 4. — No 1. — P. 39–46.
Bibliographic description (International): Dorosh L. Great Britain’s exit from the European Union: consequences for Northern Ireland / Lesia Dorosh, Yana Mushchenko // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 4. — No 1. — P. 39–46.
Is part of: Humanitarian Vision, 1 (4), 2018
Journal/Collection: Humanitarian Vision
Issue: 1
Volume: 4
Issue Date: 12-Apr-2018
Publisher: Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Lviv
UDC: 327
339.92(410)(ЄС)
Keywords: Європейський Союз
Північна Ірландія
Brexit
Мполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії
European Union
Northern Ireland
Brexit
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Number of pages: 8
Page range: 39-46
Start page: 39
End page: 46
Abstract: Досліджено передумови та наслідки виходу Великобританії з Європейського Союзу для Північної Ірландії. Актуалізує таке дослідження факт, що Північна Ірландія та деякі інші регіони Сполученого Королівства після референдуму щодо Brexit заявили про свої сепаратистські наміри. У разі вдалого врегулювання цієї ситуації, задоволення потреб регіонів із збереженням пріоритету національного інтересу Великої Британії загалом та збереження унітарності монархії такий досвід може використати Україна у вирішенні подібних ситуацій, зокрема стосовно східних регіонів. Метою статті є виявлення причин небажання виходу Північної Ірландії зі складу Європейського Союзу та аналіз можливих наслідків такого рішення для соціально-політичного, економічного та безпекового вимірів функціонування Північної Ірландії як частини Сполученого Королівства. Проаналізовано наслідки виходу Великої Британії з ЄС для монархії загалом, з’ясовано роль регіональних органів управління у процесі Brexit, досліджено потенційні варіанти майбутнього Північної Ірландії в або поза межами Сполученого Королівства, виявлено основні соціально-політичні наслідки для роз- витку півдня Ірландії, її економіку та окреслено можливі наслідки безпекового виміру виходу Великобританії з ЄС. Стверджено, що у контексті виходу Сполучного Королівства з Європейського Союзі, його наслідки для Північної Ірландії визначено кількома факторами, які значно відрізняють її від решти регіонів Великобританії. По-перше, йдеться про наявність сухопутного кордону з Ірландією, по-друге, залежність від фінансування в межах програм ЄС та орієнтування економіки на сільське господарство, що зумовлює тісну співпрацю Північної Ірландії як з Республікою Ірландія, так і з європейським об’єднанням, по-третє, існування системи транскордонної безпеки та поліцейського контролю. Стверджено, що вихід Сполученого Королівства з ЄС для Північної Ірландії супроводжуватиметься значними економічними, політичними та безпековими викликами, а, відтак, важливою є координація зусиль Белфаста, Лондона, Дубліна та Брюсселя для недопущення виникнення кризової ситуації на території не лише Сполученого Королівства, а й всього Європейського Союзу.
It is examined the preconditions and consequences of the Great Britain’s exit from the European Union for Northern Ireland. This study is actualized by the fact that Northern Ireland and some other regions of the United Kingdom after the referendum on Brexit declared their separatist intentions. In case of a successful resolution of this situation, the regions’ needs satisfaction with the maintaining the priority of Great Britain’s national interest and the preservation of monarchy unitary the experience can be used by Ukraine in resolving similar situations, in particular as regards the eastern regions. The purpose of the article is to identify the reasons for the reluctance of Northern Ireland exit from the European Union and to analyze the possible consequences of this decision for the social and political, economic and security dimensions of the functioning of Northern Ireland as part of the United Kingdom. It is analyzed the effects of Great Britain’s exit from the EU for the monarchy as a whole, found role of regional governments in the Brexit, explored the potential options for the future of Northern Ireland in or outside the United Kingdom, identified the main social and political implications for the development of the south of Ireland, its economy, and outlined the possible effects on the security dimension of the UK’s exit from the EU. It is argued that in the context of the UK's exit from the European Union, its implications for Northern Ireland are determined by several factors that significantly differentiate this part of the UK from the rest of the UK. Firstly, there is the factor of the land border with Ireland; secondly, the dependence on funding under the EU programs and the orientation of the economy on agriculture, which stipulates the close cooperation of Northern Ireland with the Republic of Ireland and with the European associations, and thirdly, the existence of a system of cross-border security and police control. It is alleged that the United Kingdom exit from the EU for Northern Ireland will be accompanied by serious economic, political and security challenges, and, therefore, it is important to coordinate the efforts of Belfast, London, Dublin and Brussels for the prevention of crisis situations on the territory of the United Kingdom as well as the European Union.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44840
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Дорош Л., Мущенко Я., 2018
URL for reference material: http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/07/5/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/13/7074989/;
https://www.esri.ie/pubs/RS48.pdf
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-42904848
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/08/16/7069814/
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/CEPS-Bruton
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-politics-40645026
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/do-notuse-irish-border-as-testcase-for-eu-uk-border-says-barnier-1.3212836
https://www.irishtimes.com/news/politics/eu-and-uk-singingoff-same-hymn-sheeton-northern-ireland-1.3160534
https://www.files.ethz.ch/isn/193797/08092015
https://euobserver.com/uk-referendum/140147
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/major-breakthrough-in-irish-strandofbrexit-talks-1.3205341
https://publications
http://www.css.ethz.ch/content/specialinterest/gess/cis/centerfor-securities
http://www.bbc.com/news/uk-northernireland-politics-41824659
http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1616.pdf
https://d1iydh3qrygeij.cloudfront.net/Media/Default/Brexit/Bre
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-40941393
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/07/5/7068070/;
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/major-breakthrough-inirish-strandof-brexit-talks-1.3205341
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmniaf/48/48.pdf
http://www.bbc.com/news/uknorthern-ireland-politics-41824659
http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp
https://d1iydh3qrygeij.cloudfront.net/Media/Default/Brexit/Brexit-NI-Report.pdf
References (Ukraine): У Північній Ірландії не змогли сформувати уряд,криза триває півроку (2017), Європейська правда, Retrieved from http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/07/5/ 7068070/;
Шелест, Г. (2017). Brexit зупинився на кордоні: як проблема Північної Ірландії ламає переговори Великої Британії та ЄС, Європейська правда. Retrieved from http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/13/7074989/;
Barrett, A., Bergin, A., FitzGerald, J., Lambert, D., McCoy, D., Morgenroth, Ed., Siedschlag, I. and Studnicka, Z. (2015). Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, The Economic and Social Research Institute. Retrieved from https://www.esri.ie/pubs/RS48.pdf.
Brexit concerns after House of Lords committee's NI visit (2018). BBC News. Retrieved from http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-42904848.
Brexit: Британія хоче зберегти прозорий кордон з Ірландією (2017).. Європейська правда. Retrieved from http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/08/16/7069814/
Bruton, J. (2017). Reflections on Brexit and its Implications for Ireland. Centre for European Policy Studies. Retrieved from http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/CEPS-Bruton %20on %20Brexit.pdf.
Devenport, M. (2017). Border friction as UK/Irish joint approach unravels? BBC News. Retrieved from http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-politics-40645026.
Do not use Irish Border as test case for EU-UK border, says Barnier (2017). The Irish Times. Retrieved from https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/do-notuse-irish-border-as-testcase-for-eu-uk-border-says-barnier-1.3212836.
EU and UK ‘singing off same hymn sheet’ on Northern Ireland (2017). The Irish Times. Retrieved from https://www.irishtimes.com/news/politics/eu-and-uk-singingoff-same-hymn-sheeton-northern-ireland-1.3160534.
Flanagan, Ch. (2015) British-Irish Relations: Implications of a Possible Brexit. Chatham House. Retrieved from https://www.files.ethz.ch/isn/193797/08092015 BritishIrish.pdf.
Irish PM ‘surprised and disappointed’ by Brexit setback (2017). EU observer. Retrieved from https://euobserver.com/uk-referendum/140147.
Major breakthrough in Irish strand of Brexit talks (2017). The Irish Times. Retrieved from https://www.irishtimes.com/news/world/europe/major-breakthrough-in-irish-strandofbrexit-talks-1.3205341.
Northern Ireland and the EU referendum (2017). House of Commons. Retrieved from https://publications. parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmniaf/48/48.pdf.
Ondarza von, N., Becker, J. (2017). Negotiating with a Dis-United Kingdom: The EU´s Options Concerning Scotland and Northern Ireland in the Brexit Talks. German Institute for International and Security Affairs. Retrieved from http://www.css.ethz.ch/content/specialinterest/gess/cis/centerfor-securities studies/en/services/digital-library/articles/article.html/00dabc81-c138-41fb-8b6b-912a5c715013.
Soft Irish border 'easy' after Brexit – Davis (2017). BBC News. Retrieved from http://www.bbc.com/news/uk-northernireland-politics-41824659.
Tannam, E. (2016). Brexit and the Future of the United Kingdom. Instituto Afari Internazionali. Retrieved from http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1616.pdf.
The economic implications of a UK exit from the EU for Northern Ireland (2016). Oxford Economics. Retrieved from https://d1iydh3qrygeij.cloudfront.net/Media/Default/Brexit/Bre xit-NI-Report.pdf.
UK Brexit position paper opposes Irish border posts (2017). BBC News. Retrieved from http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-40941393.
References (International): Barrett, A., Bergin, A., FitzGerald, J., Lambert, D., McCoy, D., Morgenroth, Ed., Siedschlag, I. and Studnicka, Z. (2015). Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, The Economic and Social Research Institute. Retrieved from https://www.esri.ie/pubs/RS48.pdf.
Brexit concerns after House of Lords committee's NI visit (2018). BBC News. Retrieved from http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-42904848.
Brexit: Britain wants to maintain a transparent border with Ireland (2017). European truth. Retrieved from http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/08/16/7069814/
Bruton, J. (2017). Reflections on Brexit and its Implications for Ireland. Centre for European Policy Studies.Retrieved from http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/CEPS-Bruton %20on %20Brexit.pdf.
Devenport, M. (2017). Border friction as UK/Irish joint approach unravels? BBC News. Retrieved from http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-politics-40645026.
Do not use Irish Border as test case for EU-UK border, says Barnier (2017). The Irish Times. Retrieved from https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/do-notuse-irish-border-as-testcase-for-eu-uk-border-says-barnier-1.3212836.
EU and UK ‘singing off same hymn sheet’ on Northern Ireland (2017). The Irish Times. Retrieved from https://www.irishtimes.com/news/politics/eu-and-uk-singingoff-same-hymn-sheeton-northern-ireland-1.3160534.
Flanagan, Ch. (2015). British-Irish Relations: Implications of a Possible Brexit. Chatham House. Retrieved from https://www.files.ethz.ch/isn/193797/08092015 BritishIrish.pdf.
In Northern Ireland failed to form a government, the crisis is lasted for six months (2017), European truth, Retrieved from http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/07/5/7068070/;
Irish PM ‘surprised and disappointed’ by Brexit setback (2017). EU observer. Retrieved from https://euobserver.com/uk-referendum/140147.
Major breakthrough in Irish strand of Brexit talks (2017). The Irish Times. Retrieved from https://www.irishtimes.com/news/world/europe/major-breakthrough-inirish-strandof-brexit-talks-1.3205341.
Northern Ireland and the EU referendum (2017). House of Commons. Retrieved from https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmniaf/48/48.pdf.
Ondarza von, N., Becker, J. (2017). Negotiating with a Dis-United Kingdom: The EU´s Options Concerning Scotland and Northern Ireland in the Brexit Talks. German Institute for International and Security Affairs. Retrieved from http://www.css.ethz.ch/content/specialinterest/gess/cis/centerfor-securities studies/en/services/digital-library/articles/article.html/00dabc81-c138-41fb-8b6b-912a5c715013.
Shelest, G. (2017). Brexit stops at the border: the Northern Ireland’s problem breaks the UK-EU negotiations, European truth. Retrieved from http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/13/7074989/;
Soft Irish border ‘easy’ after Brexit – Davis (2017). BBC News. Retrieved from http://www.bbc.com/news/uknorthern-ireland-politics-41824659.
Tannam, E. (2016). Brexit and the Future of the United Kingdom. Instituto Afari Internazionali.Retrieved from http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp 1616.pdf.
The economic implications of a UK exit from the EU for Northern Ireland (2016). Oxford Economics. Retrieved from https://d1iydh3qrygeij.cloudfront.net/Media/Default/Brexit/Brexit-NI-Report.pdf.
UK Brexit position paper opposes Irish border posts (2017). BBC News. Retrieved from http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-40941393.
Content type: Article
Appears in Collections:Humanitarian Vision. – 2018. – Vol. 4, No. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018v4n1_Dorosh_L-Great_Britains_exit_from_39-46.pdf765,78 kBAdobe PDFView/Open
2018v4n1_Dorosh_L-Great_Britains_exit_from_39-46__COVER.png339,54 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.