Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44769
Назва: Вплив мастильного середовища і його температурних показників на антифрикційні властивості олив у контакті
Інші назви: Influence of the lubricating medium and its temperature indices on the antifrictional properties of the oils in contact
Автори: Дмитриченко, М. Ф.
Білякович, О. М.
Савчук, А. М.
Туриця, Ю. О.
Міланенко, О. А.
Приналежність: Київський національний транспортний університет
Київський національний авіаційний університет
Бібліографічний опис: Вплив мастильного середовища і його температурних показників на антифрикційні властивості олив у контакті / М. Ф. Дмитриченко, О. М. Білякович, А. М. Савчук, Ю. О. Туриця, О. А. Міланенко // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 51. — С. 41–44.
Bibliographic description: Influence of the lubricating medium and its temperature indices on the antifrictional properties of the oils in contact / M. F. Dmytrychenko, O. M. Biliakovych, A. M. Savchuk, Yu. O. Turytsia, O. A. Milanenko // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 51. — P. 41–44.
Є частиною видання: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (51), 2017
Журнал/збірник: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 51
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.891
Теми: мінеральна олива
антифрикційна добавка
тертя кочення
mineral oil
antifriction additive
rolling friction
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 41-44
Початкова сторінка: 41
Кінцева сторінка: 44
Короткий огляд (реферат): Проведено оцінку антифрикційних показників у контакті тертя під час використання товарної мінеральної оливи І-40А та її композиції з такими добавками: протизношувальною з вмістом дитиофосфату цинку, з протизадирною добавкою з вмістом сульфатно-фосфатної групи поверхнево-активних речовин, антифрикційною добавкою. Встановлено, що композиція оливи І-40А з протизадирною добавкою найефективніше змащує поверхні тертя, як за збільшення навантаження, так і за зростання швидкостей кочення, при цьому одночасно виконує розгладжувальний і полірувальний ефекти.
The evaluation of antifriction indexes in frictional contact with the use of commercial I-40A mineral oil and its composition with the following additives: аnti-wear additive with zinc dithiophosphate content, an anti-scaling additive containing sulfate-phosphate group of surfactants, antifriction additive. It was found that the composition of I-40A oil with an extreme pressure additive effectively lubricates rubbing surfaces, both with increasing load and with increasing rolling speeds, while simultaneously performing a smoothing and polishing effect.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44769
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка“, 2017
©Дмитриченко М. Ф., Білякович О. М., Савчук А. М., ТурицяЮ. О., Міланенко О. А., 2017
Перелік літератури: 1. Венцель С. В., Телетов С. Г. // Коллоидный журнал. – 1954. – № 16, Вып. 5. – С. 322–324.
2. Антипенко А. М. Основи трибології; за ред. В. А. Войтова / А. М. Антипенко, О. М. Бєлас, В. А. Войтов, О. С. Вотченко, О. І. Сідашенко, М. Г. Стадніченко, В. М. Стадніченко та ін. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – 342 с.
3. Beeck O., Givens J. V., Williams E. S., Proc. Roy Soc. (London), 177A,№ 968, 103 (1940).
4. Calhouns F., Murphy G. P. PB 111919, 10/111, 1955.
5. Рамайя К. С. Присадки для увеличения маслянистости и увеличения прочности масляной пленки / К. С. Рамайя // Присадки к смазочным маслам. – М.: ГНТИ, 1946. – С. 56–74.
6. Анищик В. М. и др. / Наноматериалы и нанотехнологии. – Минск: Изд. центр БГУ, 2008. – 375 c.
References: 1. Ventsel S. V., Teletov S. H., Kolloidnyi zhurnal, 1954, No 16, Iss. 5, P. 322–324.
2. Antypenko A. M. Osnovy trybolohii; ed. V. A. Voitova, A. M. Antypenko, O. M. Bielas, V. A. Voitov, O. S. Votchenko, O. I. Sidashenko, M. H. Stadnichenko, V. M. Stadnichenko and other – Kharkiv: KhNTUSH, 2008, 342 p.
3. Beeck O., Givens J. V., Williams E. S., Proc. Roy Soc. (London), 177A,No 968, 103 (1940).
4. Calhouns F., Murphy G. P. PB 111919, 10/111, 1955.
5. Ramaiia K. S. Prisadki dlia uvelicheniia maslianistosti i uvelicheniia prochnosti maslianoi plenki, K. S. Ramaiia, Prisadki k smazochnym maslam, M., HNTI, 1946, P. 56–74.
6. Anishchik V. M. and other, Nanomaterialy i nanotekhnolohii, Minsk: Izd. tsentr BHU, 2008, 375 c.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.