Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44765
Назва: Вплив локальних перегрівів на температурне поле ротора турбогенератора
Інші назви: The influence of local transformations on the temperature field of the tourbogenerator’s rotor
Автори: Войтович, М. І.
Лампіка, Р. В.
Приналежність: Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Войтович М. І. Вплив локальних перегрівів на температурне поле ротора турбогенератора / М. І. Войтович, Р. В. Лампіка // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 51. — С. 17–22.
Bibliographic description: Voitovych M. I. The influence of local transformations on the temperature field of the tourbogenerator’s rotor / M. I. Voitovych, R. V. Lampika // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 51. — P. 17–22.
Є частиною видання: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (51), 2017
Журнал/збірник: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 51
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.313.322-752.001.4
Теми: ротор турбогенератора
вібрації
температурне поле
рівняння теплопровідності
rotor of turbogenerator
vibration
temperature field
heat equation
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 17-22
Початкова сторінка: 17
Кінцева сторінка: 22
Короткий огляд (реферат): Запропонована методика визначення інтегральних характеристик температурного поля ротора турбогенератора у разі локальних перегрівів стосовно дослідження його прогинів і рівня вібрації; досліджено вплив теплофізичних і геометричних параметрів ротора ТГВ-500-4 на його температурне поле.
The method of determining the integral characteristics of the temperature field of a turbine generator rotor in the case of local overheating is proposed in relation to the study of its deflections and the level of vibration; Influence of thermophysical and geometrical parameters of rotor ТГВ-500-4 on its temperature field is investigated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44765
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка“, 2017
©Войтович М. І., Лампіка Р. В., 2017
Перелік літератури: 1. Термопрочность деталей машин; под ред. И. А. Биргера и Б. Ф. Шара. – М.: Машиностроение, 1975. – 455 с.
2. Брановский М. А. устранение тепловой неуравновешенности роторов с форсированным охлаждением обмоток / М. А. Брановский, А. П. Сивков // Электрические станции. – 1964. – № 9. – С.28–33.
3. Rublle G. Mechanical problem of turbogenerators / Rublle G. // Electra. – 1983. – Vol. 86. – P. 5–21.
4. Lok H. Thermal stresses in multi-layered curved bars / H. Lok, H. Conway // Fibre Sci and Technol. – 1976. – Vol. 9, № 2. – P. 135–151.
5. До розрахунку термонапруженого стану стрижневих елементів багатозв’язних поперечних перерізів // М. І. Войтович, Р. В. Лампіка // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2016. – № 838. – C. 17–22.
References: 1. Termoprochnost detalei mashin; ed. I. A. Birhera i B. F. Shara, M., Mashinostroenie, 1975, 455 p.
2. Branovskii M. A. ustranenie teplovoi neuravnoveshennosti rotorov s forsirovannym okhlazhdeniem obmotok, M. A. Branovskii, A. P. Sivkov, Elektricheskie stantsii, 1964, No 9, P.28–33.
3. Rublle G. Mechanical problem of turbogenerators, Rublle G., Electra, 1983, Vol. 86, P. 5–21.
4. Lok H. Thermal stresses in multi-layered curved bars, H. Lok, H. Conway, Fibre Sci and Technol, 1976, Vol. 9, No 2, P. 135–151.
5. Do rozrakhunku termonapruzhenoho stanu stryzhnevykh elementiv bahatozviaznykh poperechnykh pereriziv, M. I. Voitovych, R. V. Lampika, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika" "Dynamika, mitsnist ta proektuvannia mashyn i pryladiv", 2016, No 838, P. 17–22.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.