Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44763
Назва: Розвиток і становлення технічної освіти у Європі
Інші назви: Development of technical education in Europe
Автори: Кузьо, І. В.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Кузьо І. В. Розвиток і становлення технічної освіти у Європі / І. В. Кузьо // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 51. — С. 3–8.
Bibliographic description: Kuzo I. V. Development of technical education in Europe / I. V. Kuzo // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 51. — P. 3–8.
Є частиною видання: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (51), 2017
Журнал/збірник: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 51
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Теми: технічна освіта
Національний університет “Львівська політехніка”
Україна
Європа
technical education
Lviv Polytechnic National Unuversity
Ukraine
Europe
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 3-8
Початкова сторінка: 3
Кінцева сторінка: 8
Короткий огляд (реферат): Розглянуто хронологію становлення та розвитку технічної освіти в Європі. Подано хронологію створення вищих технічних закладів освіти в Україні.
The chronology of formation and development of technical education in Europe is considered. The chronology of the establishment of higher technical educational institutions in Ukraine is presented.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44763
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка“, 2017
©Кузьо І. В., 2017
Перелік літератури: 1. Boberski J., Brzozowski S. M., Dyba K., Poplawski Z., Schroeder J., Szewalski R., Wegierski J. Politechnika Lwowska 1844–1945. – Wroclaw: Wyd. Politechniki Wroclawskiej, 1993. – 577 s.
2. Буцько М. І., Кипаренко В. Г. Державний університет “Львівська політехніка” 1844–1994. – Львів: Вид-во Держ ун-ту “Львівська політехніка”, 1994. – 146 с.
3. Національний університет “Львівська політехніка”. – К.: Видавничий центр “Логос Україна”, 2009. – 448 с.
4. Шишка О.“200 років технічної освіти у Львові...” // Освітній студентський тижневик “Аудиторія” № 19 (2939). – 2016. – С. 10–11.
5. Бобало Ю. Австрійська генеза Львівської політехніки // “Галіція”. – 2016. – № 005. – С. 15–25.
References: 1. Boberski J., Brzozowski S. M., Dyba K., Poplawski Z., Schroeder J., Szewalski R., Wegierski J. Politechnika Lwowska 1844–1945, Wroclaw: Wyd. Politechniki Wroclawskiej, 1993, 577 s.
2. Butsko M. I., Kyparenko V. H. Derzhavnyi universytet "Lvivska politekhnika" 1844–1994, Lviv: Vyd-vo Derzh un-tu "Lvivska politekhnika", 1994, 146 p.
3. Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", K., Vydavnychyi tsentr "Lohos Ukraine", 2009, 448 p.
4. Shyshka O."200 rokiv tekhnichnoi osvity u Lvovi...", Osvitnii studentskyi tyzhnevyk "Audytoriia" No 19 (2939), 2016, P. 10–11.
5. Bobalo Yu. Avstriiska heneza Lvivskoi politekhniky, "Halitsiia", 2016, No 005, P. 15–25.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.