Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44754
Назва: Виявлення шляхів подальшого вдосконалення високоефективних міжрезонансних коливальних систем
Інші назви: Identification of ways to further improve of highly effective interresonance oscillatory systems
Автори: Ланець, О. С.
Качур, О. Ю.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Ланець О. С. Виявлення шляхів подальшого вдосконалення високоефективних міжрезонансних коливальних систем / О. С. Ланець, О. Ю. Качур // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 51. — С. 62–65.
Bibliographic description: Lanets O. S. Identification of ways to further improve of highly effective interresonance oscillatory systems / O. S. Lanets, O. Iu. Kachur // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 51. — P. 62–65.
Є частиною видання: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (51), 2017
Журнал/збірник: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 51
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.01
Теми: коливання
резонанс
коливальна система
власна частота
oscillations
resonance
oscillation system
natural frequency
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 62-65
Початкова сторінка: 62
Кінцева сторінка: 65
Короткий огляд (реферат): Обґрунтовується можливість подальшого вдосконалення високоефективних міжрезонансних коливальних систем. Для цього пропонується застосувати дискретно-континуальну коливальну систему, у якій третя надлегка маса використовується як тіло з розподіленими параметрами (надлегка гнучка маса).
The article substantiates the possibility of further improvement of highly effective interreonance oscillatory systems. To do this, it is proposed to apply a discrete-continuum oscillation system in which a third ultra-light mass is used as a body with distributed parameters (ultra-light weight)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44754
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка“, 2017
©Ланець О. С., Качур О. Ю., 2017
Перелік літератури: 1. Ланець О. С. Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електромагнітним приводом (Теоретичні основи та практика створення): моногр. / О. С. Ланець. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 324 с.
2. Ланець О. С. Наукові основи створення енер- гоощадних міжрезонансних вібраційних машин: дис. … д-ра техн. наук: 05.02.02 / О. С. Ланець. –Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2011. – 977 с.
References: 1. Lanets O. S. Vysokoefektyvni mizhrezonansni vibratsiini mashyny z elektromahnitnym pryvodom (Teoretychni osnovy ta praktyka stvorennia): monohr., O. S. Lanets, Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2008, 324 p.
2. Lanets O. S. Naukovi osnovy stvorennia ener- hooshchadnykh mizhrezonansnykh vibratsiinykh mashyn: dys. … d-ra tekhn. nauk: 05.02.02, O. S. Lanets. –Lviv: Nats. un-t "Lvivska politekhnika", 2011, 977 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.