Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44746
Назва: Територіально-адміністративні зміни у Львівському повіті у 1920-х. – поч. 1930-х. рр. XX ст.: приєднання приміських гмін до “Великого Львова” та ставлення до цього противників проекту
Інші назви: Territorial and administrative changes in Lviv povit in 20th – the beginning of the 30th of the XX century : connecting country gminas to “The Great Lviv” and opponents’ of project attitude to this
Территориально-административные изменения в Львовском уезде в 1920-х – нач. 1930-х гг. ХХ ст.: присоединение пригородных гмин к “большому Львову” и отношение к этому противников проекта
Автори: Захарчин, Наталія
Zakharchyn, Natalia
Захарчин, Наталья
Приналежність: Національний лісотехнічний університет
National Forestry University of Ukraine
Бібліографічний опис: Захарчин Н. Територіально-адміністративні зміни у Львівському повіті у 1920-х. – поч. 1930-х. рр. XX ст.: приєднання приміських гмін до “Великого Львова” та ставлення до цього противників проекту / Наталія Захарчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 24–29.
Bibliographic description: Zakharchyn N. Territorial and administrative changes in Lviv povit in 20th – the beginning of the 30th of the XX century : connecting country gminas to “The Great Lviv” and opponents’ of project attitude to this / Natalia Zakharchyn // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 24–29.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.15
Теми: місто
“Великий Львів”
повіт
гміна
проект
реформа
town
“The Great Lviv”
povit
gmina
project
reform
город
“Великий Львов”
повет
гмина
проект
реформа
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 24-29
Початкова сторінка: 24
Кінцева сторінка: 29
Короткий огляд (реферат): Розглядається один з етапів територіально-адміністративних змін у Львівському повіті у міжвоєнний (1918–1939 рр.) період. Приміські села (гміни) планувалось приєднати до Львова з огляду на соціально-економічну, політичну та правову доцільність. Навколо проекту створення “Великого Львова” точились дискусії серед прихильників та противників розширення меж міста. Проаналізовано аргументи сторін, що охоплюють економічні, соціальні, адмністративні та ін. аспекти питання.
In the article one of the phases of territorial and administrative changes in Lviv povit in the interwar (1918–1939) period is analysed. The suburban villages (gminas) were planned to connect with Lviv because of the socially-economical, political and legal expedience. There were many discussions about the project of “The Great Lviv” creation between opponents and supporters of it. There are analyzed both sides arguments about economical, administrative and other aspects of the problem.
Рассматривается один из этапов территориально-административных изменений в Львовском повете (уезде) в межвоенный (1918–1939 гг.) период. Пригородные села (гмины) планировалось присоединить к Львову, учитывая социально-экономическую, политическую и правовую целесообразность. Вокруг проекта создания “Великого Львова” велись дискуссии среди сторонников и противников расширения границ города. Проанализированы аргументы сторон, охватывающих экономические, социальные, административные и др. аспекты вопроса.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44746
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Захарчин Н., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://zaxid.net/lviv_peretvoritsya_na_velikiy_lviv_n1407141
https://zaxid.net/tse_ne_priyednannya_a_obyednannya_n1407254
http://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly
http://city-adm.lviv.ua/news/government/235083-robocha-hrupa-maie-napratsiuvaty-dokument-shchodovrakhuvannia-
https://zaxid.net/lviv_
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/
https://www.sbc.org.pl/dlibra/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19300350286
http://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/9315c344519dd559c2256bb50042bc5c/6255adb751b19bafc2257e89004b7ca0?OpenDocument
http://city-adm.lviv.ua/news/government/235083-robochahrupa-
https://zaxid.net/lviv_priroste_klaptyami_n1378095
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9607/1/22.pdf
http://isap
Перелік літератури: 1. Русанова І. В., Шульга Г. М. Концептуальні основи територіального планування / І. В. Русанова, Г. М. Шульга, М. М. Габрель, Й. Й. Головач, М. Б. Шилич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Архітектура. – 2001. – № 429. – С. 108–111.
2. Лозинський Р. М.; Костюк І. М. Сучасні межі Львівської міської агломерації / Р. М. Лозинський, І. М. Костюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – 2011. – 2. – С. 55–60.
3. Ревунова І. Львів перетвориться на “Великий Львів”. Мерія оприлюднила плани зі створення агломерації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zaxid.net/lviv_peretvoritsya_na_velikiy_lviv_n1407141
4. Ревунова І. “Це не приєднання, а об'єднання”. Що означатиме створення львівської агломерації? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zaxid.net/tse_ne_priyednannya_a_obyednannya_n1407254
5. 22-га сесія 6-го скликання УХВАЛА № 4968 від 14.07.2015 . Про зміну і встановлення меж м. Львова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly. nsf/9315c344519dd559c2256bb50042bc5c/6255adb751b19bafc2257e89004b7ca0?OpenDocument
6. Процак Х. Робоча група має напрацювати документ щодо врахування інтересів Львова у процесі формування об’єднаних територіальних громад Львівської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://city-adm.lviv.ua/news/government/235083-robocha-hrupa-maie-napratsiuvaty-dokument-shchodovrakhuvannia- interesiv-lvova-u-protsesi-formuvannia-obiednanykh-terytorialnykh-hromad-lvivskoi-oblasti
7. Ревунова І. Львів приросте клаптями. Місто обміняється територіями з навколишніми селами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zaxid.net/lviv_ priroste_klaptyami_n1378095
8. Долинська М. Формування і розвиток території Львова: зміни адміністративно-територіального поділу міста в ХІІІ–ХХІ століттях / М. Долинська // Львів: місто – суспільство –культура: Збірник наукових праць. / за ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. – Т. 10. – Ч. 1. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – С. 13-30.
9. Богданова Ю. “Великий Львів” – фантазія реальності чи здійснена химера? / Ю. Л. Богданова // Вісник національного університету “Львівська політехніка. – 2004. – № 505. – С. 164–173 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ ntb/9607/1/22.pdf
10. БогдановаЮ. Л., Копиляк І. М. Зародження і розвиток регіональних традицій та пошуки національних стилів в архітектурі Львова кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. Л. Богданова, І. М. Копиляк // Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Архітектура. – 2013. – № 757. – С. 175–183.
11. Лозинський Р. М. Сучасні межі Львівської міської агломерації / Р. М. Лозинський, І. М. Костюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – 2011. – № 2. – С. 55–60.
12. Черкес Б. С., Мисак Н. Р. Розвиток і трансформація житлового району Сихів у Львові / Б. С. Черкес, Н. Р. Мисак // Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Архітектура. – 2013. – № 757. – С. 54–61.
13. Posatsky B. Transformacje przestrzenne centrum Lwowa: plany i realizacje w ciągu XX i na początku XXI wieku / B. Posatsky // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo – 2014 – № 20. – S. 203–218.
14. Ковпак В. Ігнаци Дрекслер та його архів у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. / В. Ковпак // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. – 2013. – № 5. – С. 394–405.
15. Drexler Ignacy. Wielki Lwów. Nakładem Gminy miasta Lwowa. 1920. – 66 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sbc.org.pl/dlibra/ publication/16033/edition/17050/content?ref=desc
16. Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). Фонд 7, опис 1, справа 587.
17. ДАЛО Фонд 7, опис 3, справа 258.
18. ДАЛО Фонд 7, опис 3, справа 232.
19. ДАЛО Фонд 7, опис 1, справа 221.
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o rozszerzeniu granic miasta Lwowa w województwie lwowskiem [Electronic resource] // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1930 – № 35 – Poz. 286. – Mode of access : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19300350286
21. Drugi powsztchny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Wojewodztwo Lwowskie bez miasta Lwowa. – Warszawa, 1938. – 450 s.
22. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa. – 1924. – 64 s.
23. ДАЛО Фонд 7, опис 1, справа 1035. – 134 арк.
References: 1. Rusanova I.V., Shul'ha H.M. Kontseptual'ni osnovy terytorial'noho planuvannia [Conceptual foundations of territorial planning]. Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”: Arkhitektura, [Bulletin of Lviv Polytechnic National University: Аrchitecture], 2001, № 429, pp. 108–111 [in Ukrainian].
2. Lozyns'kyj R. M.; Kostiuk I. M. Suchasni mezhi L'vivs'koi mis'koi ahlomeratsii [The modern limits of the Lviv urban agglomeration]. Naukovi zapysky Ternopil's'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Heohrafiia [The scientific issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical university. Series: geography], 2011, no 2, pp. 55–60. [in Ukrainian].
3. Revunova, I. (2016, October 20). L'viv peretvoryt'sia na “Velykyj L'viv”. Meriia opryliudnyla plany zi stvorennia ahlomeratsii Lviv becomes the great lviv. [The government has published plans of agglomeration creation]. Retrieved September, 2017, from https://zaxid.net/lviv_ peretvoritsya_na_velikiy_lviv_n1407141 [in Ukrainian].
4. Revunova, I. “Tse ne pryiednannia, a ob'iednannia”. Scho oznachatyme stvorennia l'vivs'koi ahlomeratsii” [This is not connection, this is unification. What will mean the creation of Lviv agglomeration?]. Retrieved September, 2017, from https://zaxid.net/tse_ne_priyednannya_a_obyednannya_n1407254 [in Ukrainian].
5. 22-ha sesiia 6-ho sklykannia UKhVALA № 4968 vid 14.07.2015 . Pro zminu i vstanovlennia mezh m. L'vova [22th session 6th convocation. The decision no. 4968 of 14/072015. About border changing and setting ]. Retrieved September 25, 2017, from http://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/9315c344519dd559c2256bb50042bc5c/6255adb751b19bafc2257e89004b7ca0?OpenDocument [in Ukrainian].
6. Protsak, Kh. Robocha hrupa maie napratsiuvaty dokument schodo vrakhuvannia interesiv L'vova u protsesi formuvannia ob'iednanykh terytorial'nykh hromad L'vivs'koi oblasti [The working group has to make up a document about the consideration of Lviv interests in the process of forming united territorial communities of Lviv region]. Retrieved September 25, 2017, from http://city-adm.lviv.ua/news/government/235083-robochahrupa- maie-napratsiuvaty-dokument-shchodo-vrakhuvannia- interesiv-lvova-u-protsesi-formuvanniaobiednanykh- terytorialnykh-hromad-lvivskoi-oblasti [in Ukrainian].
7. Revunova I. L'viv pryroste klaptiamy. Misto obminiaiet'sia terytoriiamy z navkolyshnimy selamy [Lviv will accrete by pieces. City is going to exchange territories with nearby villages]. Retrieved September 25, 2017, from https://zaxid.net/lviv_priroste_klaptyami_n1378095 [in Ukrainian].
8. Dolyns'ka M. Formuvannia i rozvytok terytorii L'vova: zminy administratyvno-terytorial'noho podilu mista v XIII-XXI stolittiakh [Forming and development of Lviv territory] L'viv: misto – suspil'stvo – kul'tura: Zbirnyk naukovykh prats', [Lviv: city – community – culture ]. Lviv, 2016, no. 10/1, pp. 13–30. [in Ukrainian].
9. Bohdanova Yu. “Velykyj L'viv” – fantaziia real'nosti chy zdijsnena khymera” [“The great Lviv” – fantasy of reality or fulfilled dream?] Visnyk natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika [Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”], 2004, no. 505, pp. 164–173. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9607/1/22.pdf [in Ukrainian].
10. Bohdanova Yu. L., Kopyliak I. M. Zarodzhennia i rozvytok rehional'nykh tradytsij ta poshuky natsional'nykh styliv v arkhitekturi L'vova kintsia XIX – pochatku XX st. [Birth and development of regional traditions and looking for national styles in Lviv architecture at the end of XIX-the beginning of XX century]. Visnyk Natsional'noho universytetu L'vivs'ka politekhnika. Seriia: Arkhitektura [Bulletin of Lviv Polytechnic National University: Аrchitecture] 2013, no.757, pp. 175–183. [in Ukrainian].
11. Lozyns'kyj R. M. Kostiuk I.M. Suchasni mezhi L'vivs'koi mis'koi ahlomeratsii [Modern borders of Lviv town agglomeration] Naukovi zapysky Ternopil's'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Heohrafiia. [The scientific issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical university. Series: geography] 2011, no. 2, pp. 55–60. [in Ukrainian].
12. Cherkes, B. S., Mysak, N. R. Rozvytok i transformatsiia zhytlovoho rajonu Sykhiv u L'vovi. [Development and transformation of the residential area Sykhiv in Lviv] Visnyk Natsional'noho universytetu L'vivs'ka politekhnika. Seriia: Arkhitektura [Bulletin of Lviv Polytechnic National University: Аrchitecture] 2013, no. 757, pp. 54–61. [in Ukrainian].
13. Posatsky B. Transformacje przestrzenne centrum Lwowa: plany i realizacje w ciągu XX i na początku XXI wieku. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo. 2014, no. 20, pp. 203–218.
14. Kovpak V. Ihnatsy Dreksler ta joho arkhiv u fondakh viddilu rukopysiv L'vivs'koi natsional'noi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka. [Ignacy Drexler and his archive in the funds of department of manuscripts the Lviv national Vasyl Stefanyk scientific library] Zapysky L'vivs'koi natsional'noi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka [Notes from the Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine] 2013, no. 5, pp. 394-405. [in Ukrainian].
15. Drexler, I. (1920) Wielki Lwów. Lwow: Nakładem Gminy miasta Lwowa. Available at: https://www.sbc.org.pl/dlibra/ publication/16033/edition/17050/content?ref=desc [in polish]
16. Derzhavnyj arkhiv L'vivs'koi oblasti (DALO) [State Archives of Lviv Region] Fund 7, des. 1, act. 587.
17. Derzhavnyj arkhiv L'vivs'koi oblasti (DALO) [State Archives of Lviv Region] Fund 7, des. 3, act. 258.
18. Derzhavnyj arkhiv L'vivs'koi oblasti (DALO) [State Archives of Lviv Region] Fund 7, des. 3, act. 232.
19. Derzhavnyj arkhiv L'vivs'koi oblasti (DALO) [State Archives of Lviv Region] Fund 7, des. 1, act. 221.
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o rozszerzeniu granic miasta Lwowa w województwie lwowskiem [Electronic resource]. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 1930, no. 35, Available at: http://isap. sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19300350286 [in polish].
21. Drugi powsztchny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Wojewodztwo Lwowskie bez miasta Lwowa. (1938). Warszawa. [in polish].
22. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej.(1924). Warszawa. [in polish].
23. Derzhavnyj arkhiv L'vivs'koi oblasti (DALO) [State Archives of Lviv Region] Fund 7, des. 1, act. 1035.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.