Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44742
Назва: Нові функції конституційного суду України
Інші назви: New functions of the constitutional court of Ukraine
Новые функции конституционного суда Украины
Автори: Гуменний, Олег
Humennyi, Oleg
Гуменний, Олег
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Гуменний О. Нові функції конституційного суду України / Олег Гуменний // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 281–285.
Bibliographic description: Humennyi O. New functions of the constitutional court of Ukraine / Oleg Humennyi // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 281–285.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 341
Теми: конституційна скарга
функції судової влади
система судової влади
суб’єкти судової влади
розширення повноважень Конституційного Суду України в частині здійснення правосуддя
constitutional complaint
functions of the judiciary
system of judicial power
subjects of judicial power
extension of powers of the Constitutional Court of Ukraine to the implementation of justice
конституционная жалоба
функции судебной власти
система судебной власти
субъекты судебной власти
расширение полномочий Конституционного Суда Украины в части осуществления правосудия
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 281-285
Початкова сторінка: 281
Кінцева сторінка: 285
Короткий огляд (реферат): Розглянуто важливу проблему – вплив збільшення повноважень Конституційного Суду України на розширення кола функцій самої судової влади загалом при проведенні судової реформи в Україні. Звернено увагу на появу таких нових повноважень, як розгляд Конституційним Судом України конституційної скарги і способів забезпечення такого розгляду. Сформульовано пропозиції щодо механізму застосування способів забезпечення конституційної скарги.
Considered an important problem – the impact of increasing the powers of the Constitutional Court of Ukraine on the expansion of the range of functions of the judiciary itself as a whole in the course of judicial reform in Ukraine. Attention is drawn to the emergence of such new powers as the Constitutional Court’s consideration of a constitutional complaint and how to ensure such a review. Proposals on the mechanism of using constitutional complaint methods are formulated.
Рассмотрена важная проблема – влияние увеличения полномочий Конституционного Суда Украины на расширение круга функций самой судебной власти в целом при проведении судебной реформы в Украине. Внимание акцентировано на появлении таких новых полномочий как расмотрение Конституционным Судом Украины конституционной жалобы и методов обеспечения такого расмотрения. зани Сформулированы предложения относительно механизма применения методов обеспечения конституционной жалобы.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44742
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Гуменний О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2136-19/page3
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
Перелік літератури: 1. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2136-19/page3
2. Про внесення змін до Конституції: Закон України від 2.06.2016 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.
3. Про звернення громадян. Закон України від 2.10.1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96- -вр
4. Про доступ до публічної інформації: Закон України від13.01.2011року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
5. Селіванов А. Конституційна скарга – важлива ознака демократизації держави / А. Селіванов // Голос України 28.11.2017 р. – № 221–222. – С. 2.
6. Крижовий Д. Чи зможе конституційна скарга в нинішньому вигляді з теорії стати дійсністю? / Д. Крижовий // Закон і Бізнес. – №35 (1333) 16.09–22.09.2017.
References: 1. About the Constitutional Court of Ukraine: Law of Ukraine of 13.07.2017 [Electronic resource]. – Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2136-19/page3
2. On amendments to the Constitution: Law of Ukraine dated 2.06.2016. [Electronic resource]. – Mode of access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.
3. About the appeal of citizens. Law of Ukraine dated January 1, 996 [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96- -вр
4. About access to public information: Law of Ukraine dated January 13, 2011 [ Electronic resource]. – Access mode: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.
5. Selivanov A. Constitutional complaint – an important sign of the democratization of the state / A. Selivanov // Voice of Ukraine, November 28, 2017. – No. 221–222. – P. 2.
6. Krizhovуу D. Can the constitutional complaint in the present form of the theory become a reality? / D. Krizhovyy // Law and Business 35 (1333) 16.09–22.09.2017.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.