Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44731
Назва: Судовий експерт як суб’єкт судово-експертної діяльності
Інші назви: Forensic expert as subject of judicial expert activity
Судебный эксперт как субъект судебно-экспертной деятельности
Автори: Бараняк, Володимир
Несімко, Олег
Baranyak, Volodymyr
Nesimko, Oleh
Бараняк, Владимир
Несимко, Олег
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Бараняк В. Судовий експерт як суб’єкт судово-експертної діяльності / Володимир Бараняк, Олег Несімко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 218–222.
Bibliographic description: Baranyak V. Forensic expert as subject of judicial expert activity / Volodymyr Baranyak, Oleh Nesimko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 884. — P. 218–222.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 884, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки
Випуск/№ : 884
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.98
Теми: судово-експертна діяльність
судова експертиза
спеціальні знання
судовий експерт
кваліфікація судового експерта
judicial expert activity
forensic еxaminations
special knowledge
forensic expert
qualification of forensic expert
судебно-экспертная деятельность
судебная экспертиза
специальные знания
судебный эксперт
квалификация судебного эксперта
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 218-222
Початкова сторінка: 218
Кінцева сторінка: 222
Короткий огляд (реферат): У статті розглянута сутність професії судового експерта та природа експертних досліджень відповідно до сучасних вимог судово-слідчої практики. Збільшення кількості судових експертиз, виникнення нових її родів та видів, впровадження в експертну практику технічних новацій вимагає постійної уваги до розвитку професійного рівня судових експертів
In the article the considered essence of profession of forensic expert and nature of expert researches are in accordance with the modern requirements of judicial inquisitional practice. The increase of amount of j forensic examinations, origin of her new luing-ins and kinds, introduction in expert practice of technical innovations requires permanent attention to development of professional level of forensic experts.
В статье рассмотренная сущность профессии судебного эксперта и природа экспертных исследований в соответствии с современными требованиями судебно- следственной практики. Увеличение количества судебных экспертиз, возникновения новых ее родов и видов, внедрения в экспертную практику технических новаций требует постоянного внимания к развитию профессионального уровня судебных экспертов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44731
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Бараняк В., Несімко О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
Перелік літератури: 1. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4711-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс] : [офіц. текст станом на 14 квітня 2017 року]. – Режим доступу до докум.: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
3. Господарський процесуальний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 436-ІV [Електронний ресурс]: [офіц. текст станом на 11 березня 2012 року]. – Режим доступу до докум.: http://zakon.rada.gov.ua/
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 06.12.2012 р. № 5518-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
5. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-ІУ [Електронний ресурс] : [офіц. текст станом на 11 березня 2012 року]. – Режим доступу до докум. : http://zakon.rada.gov.ua/
6. Мелконян Х. Г. О профессии судебного эксперта и некоторых проблемах подготовки экспертных кадров. Проблемные теории судебной экспертизы / Х. Г. Мелконян. – М. : Изд-во ВНИИСЭ, 1977. – С. 80.
References: 1. Pro sudovu ekspertyzu : Zakon Ukrayiny vid 25 lyutoho 1994 r. # 4711-VI [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.
2. Kryminal’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 13.04.2012 # 4651-VI [Elektronnyy resurs] : [ofits. tekst stanom na 14 kvitnya 2017 roku]. – Rezhym dostupu do dokum.: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
3. Hospodars’kyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny: vid 16.01.2003 r. # 436-IU [Elektronnyy resurs] : [ofits. tekst stanom na 11 bereznya 2012 roku]. – Rezhym dostupu do dokum.: http://zakon.rada.gov.ua/
4. Kodeks Ukrai’ny pro administratyvni pravoporushennja: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. na 1 bereznja 2010 roku: (Vidpovidaje ofic. tekstovi).[The code of Ukraine about administrative offences]. Kiev, Alerta; KNT; CUL, 2010. 206 p.
5. Tsyvil’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 18.03.2004 r. # 1618-IU [Elektronnyy resurs] : [ofits. tekst stanom na 11 bereznya 2012 roku]. – Rezhym dostupu do dokum. : http://zakon.rada.gov.ua/
6. Melkonjan H. G. O professii sudebnogo jeksperta i nekotoryh problemah podgotovki jekspertnyh kadrov. Problemnye teorii sudebnoj jekspertizy. M., izd-vo VNIISJe, 1977. 80 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 884Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.