Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/4433
Title: Аналіз критеріїв для керування адаптивними вібраційними технологічними машинами
Authors: Таянов, С. А.
Чубик, Р. В.
Bibliographic description (Ukraine): Таянов С. А. Аналіз критеріїв для керування адаптивними вібраційними технологічними машинами / С. А. Таянов, Р. В. Чубик // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009. – Випуск 43. – С. 99–105. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: математичні моделі
електромагнітний вібропровід
mathematical models
electromagnetic vibrodrive
Abstract: Подано математичні моделі котрі дозволяють встановити зв'язок між прямокутною широтно-імпульсно модульованою циклічною вимушуючою силою електромагнітного вібропроводу із швидкістю та прискорення робочого органу адаптивної вібраційної технологічної машини (АВТМ). Показано, що за критерій оцінки резонансного режиму роботи АВТМ слід брати зсув фаз, між швидкістю робочого органу та прямокутною широтно-імпульсно модульованою циклічною вимушуючою силою електромагнітного вібропроводу. Mathematical models are given which allow to set connection between rectangular latitudinal impulsive modulated cyclic by force electromagnetic vibrodrive with speed and acceleration of working organ of adaptive vibration technological machine(AVTM). It is shown that for the criterion of estimation of the resonance mode of work of AVTM it follows to take the change of phases, between speed of working organ and rectangular latitudinal impulsive modulated cyclic by force electromagnetic vibrodrive.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/4433
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2009. – Випуск 43

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf396,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.