Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/4424
Title: Вплив податливості муфти привідного механізму на динаміку підіймального пристрою
Authors: Харченко, Є. В.
Собковскі, С.
Носов, Ю. Є.
Bibliographic description (Ukraine): Харченко Є. В. Вплив податливості муфти привідного механізму на динаміку підіймального пристрою / Є. В. Харченко, С. Собковскі, Ю. Є. Носов // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009. – Випуск 43. – С. 80–87. – Бібліографія: 14 назв.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: підіймальний пристрій
динамічні процеси
асинхронний двигун
elevating device
dynamic processes
asynchronous engines
Abstract: Розглянуто результати математичного моделювання процесів пуску будівельного підіймального пристрою з приводом,змонтованим у каретці. Аналіз динамічних процесів виконується на основі сумісного інтегрування рівнянь руху елементів системи і рівнянь електромагнітних явищ в асинхронному двигуні. Досліджується вплив структури і механічних характеристик привідної системи на динамічні зусилля в пружних ланках. Results of mathematical modeling of processes of start-up of building elevating device with located in carriage drive are analyzed. Calculation of dynamic processes is carried out by joint integration of the equations of movement of elements of system and the equations of the electromagnetic phenomena in asynchronous engines. Influence of structure of the device and its mechanical characteristic on dynamic efforts in elastic perts is investigated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/4424
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2009. – Випуск 43

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf370,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.