Поиск


Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.


Результаты 1-58 из 58.
  • назад
  • 1
  • дальше
Найденные ресурсы:
Предварительный просмотрТипДата выпускаНазваниеАвтор(ы)
Article28-мар-2017Видавничі сторінки-
Article28-мар-2017Транскордонні кластери: сутність та особливостіКозик, В. В.; Мищишин, О. Л.; Kozyk, V. V.; Myshchyshyn, O. L.
Article28-мар-2017Сутність соціального підприємництва та його роль у забезпеченні соціальної безпекиЧерчик, Л. М.; Коленда, Н. В.; Cherchuk, L. M.; Kolenda, N. V.
Article28-мар-2017Рычаг конкурентных преимуществ трансформационных процесов в контексте жизненного цикла и экономических выгод корпорацииTurylo, A. M.; Kornukh, O. V.; Турило, А. М.; Корнух, О. В.
Article28-мар-2017Науково-методологічні проблеми та суперечності у теорії інформаційного суспільстваЖаворонкова, Г. В.; Жаворонков, В. О.; Zyavoronkova, G. V.; Zhavoronkov, V. O.
Article28-мар-2017Реверсивний аукціон: вибір торговельної стратегіїМеджибовська, Н. С.; Кліменко, А. Є.; Medzhybovska, N. S.; Klimenko, A. E.
Article28-мар-2017Ефективність рекламної кампанії як складової оцінювання комплексної маркетингової діяльності підприємстваНижник, Л. С.; Nyzhnyk, L. S.
Article28-мар-2017Формалізація показників ефективності функціонування промислового логістичного кластераІванова, М. І.; Ivanova, M. I.
Article28-мар-2017Типологія митного обслуговування підприємствКузьмін, О. Є.; Будз, О. Ф.; Kuzmin, O. Ye.; Budz, O. F.
Article28-мар-2017Аналіз фінансової стійкості підприємств та напрями її забезпеченняНагайчук, В. В.; Ковальчук, Н. Є.; Nahaychuk, V. V.; Kovalchuk, N. Y.
Article28-мар-2017Передумови формування та реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств сфери торгівліПопадинець, Н. М.; Papadynets, N. M.
Article28-мар-2017Використання показника економічної доданої вартості для оцінювання стратегічної результативності металургійних підприємствЯнголь, Г. В.; Yangol, G. V.
Article28-мар-2017Емпіричне дослідження потенціалу інвестування у креативні індустрії в УкраїніВіблий, П. І.; Гандзюк, Ю. О.; Viblyi, P. I.; Handziuk, Y. O.
Article28-мар-2017Фінансування об’єктів виробничої інфраструктури територіальними громадами в умовах бюджетної децентралізаціїЦебенко, Н. М.; Tsebenko, N. M.
Article28-мар-2017Аналіз тенденцій і перспектив розвитку підприємств харчової промисловості УкраїниШергіна, Л. А.; Жемба, А. Й.; Пономарьова, Ю. І.; Shergina, L. A.; Zhemba, A. I.; Ponomarova, Y. I.
Article28-мар-2017Концептуальні підходи до організації розвитку інвестиційної діяльності підприємств на засадах парадигми економічної безпекиЄмець, О. І.; Yemets, O. I.
Article28-мар-2017Інноваційний розвиток підприємств у контексті ціннісних орієнтаційШвиданенко, Г. О.; Shvydanenko, H. O.
Article28-мар-2017Деякі аспекти управління інноваційними проектамиМатвій, І. Є.; Матвій, С. І.; Matviy, I. Y.; Matviy, S. I.
Article28-мар-2017Використання інструментів адміністрування податків грузії у системі податкової безпеки: досвід для УкраїниБорисюк, О. В.; Стащук, О. В.; Borysiuk, O. V.; Stashchuk, O. V.
Article28-мар-2017Інноваційні процеси як довгострокові джерела формування ринкової вартості підприємстваЄфімова, Г. В.; Пащенко, О. В.; Iefimova, G. V.; Pashchenko, O. V.
Article28-мар-2017Аналіз стану інноваційного розвитку промисловості УкраїниВовченко, О. В.; Vovchenko, O. V.
Article28-мар-2017Сутнісні характеристики необоротних активів підприємстваАндрійчук, Ю. А.; Карпенко, Ю. В.; Andreychuk, Y. A.; Karpenko, Y. V.
Article28-мар-2017Оцінка виключних ліцензій як засіб управління інноваціями на підприємствіСтолярчук, Н. М.; Stolyarchuk, N. M.
Article28-мар-2017“М’яка інфраструктура” у формуванні інноваційної екосистемиФедулова, Л. І.; Fedulova, L. I.
Article28-мар-2017Екологічний франчайзинг як інструмент інноваційного розвитку глобальної економікиГорін, Н. В.; Огінок, С. В.; Horin, N. V.; Ohinok, S. V.
Article28-мар-2017Влияние нормативного поля институциональной среды на выход предприятий во внешний рынокSharko, M. V.; Gusarina, N. V.; Шарко, М. В.; Гусарина, Н. В.
Article28-мар-2017Сучасні інформаційні технології в системі обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємстваШматковська, Т. О.; Shmatkovska, T. O.
Article28-мар-2017Інституціональні аспекти використання підприємницького потенціалу малого і середнього бізнесу в Україні у контексті євроінтеграційних реформГаращенко, Н. М.; Лаврененко, В. В.; Harashchenko, N. M.; Lavrenenko, V. V.
Article28-мар-2017Доходи як індикатор добробуту населення: регіональний аспектІльчук, П. Г.; Коць, О. О.; Цюрось, Д. Г.; Ilchuk, P. H.; Kots, O. O.; Tsiuros, D. H.
Article28-мар-2017Логістичний підхід до управління розвитком регіонуМикуланинець, С. І.; Mykulanynets, S. I.
Article28-мар-2017Управління соціально-економічним розвитком регіону за допомогою державного регулювання механізму залучення інвестиційЛендєл, О. М.; Lendiel, O. M.
Article28-мар-2017Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення інноваційних проектівБабінська, С. Я.; Babinska, S. Y.
Article28-мар-2017Прогнозування ввп України на основі даних різної частотиЗомчак, Л. М.; Марусіна, В. Т.; Zomchak, L. M.; Marusina, V. T.
Article28-мар-2017Особливості виробничої складової економічної кризи на рівні держави та регіонуКучінка, Т. В.; Kuchinka, T. V.
Article28-мар-2017Кадрова складова економічної стійкості вітчизняних підприємствГорбаль, Н. І.; Беспалюк, Х. М.; Денисюк, О. В.; Horbal, N. I.; Bespalyuk, Kh. M.; Denysyuk, O. V.
Article28-мар-2017Процес та наслідки націоналізації “приватбанку”Горбаль, Н. І.; Гошовська, О. В.; Полтавцева, А. І.; Horbal, N. I.; Hoshovska, O. V.; Poltavtseva, A. I.
Article28-мар-2017Значення освіти для розвитку економіки знань та людського капіталуПодра, О. П.; Сватюк, О. Р.; Podra, O. P.; Svatyuk, O. R.
Article28-мар-2017Адаптивні саморегулювальні організації усвідомленого розвиткуЗайцева, О. І.; Zaitseva, O. I.
Article28-мар-2017Науково-дослідна робота студентів: особливості оцінювання та управлінняКузьмін, О. Є.; Жук, Л. В.; Kuzmin, O. Ye.; Zhuk, L. V.
Article28-мар-2017Оцінка ефективності використання стратегічних моделей управління аутсорсинговою мережею поставок із застосуванням іт-рішеньКрикавський, Є. В.; Петрик, І. В.; Krykavskyy, Yevhen; Petryk, Ilona
Article28-мар-2017Прогнозування розвитку туристичної інфраструктуриКошова, Б. Р.; Koshova, B. R.
Article28-мар-2017Інтенсифікація бізнес-процесів виробничих підприємствРащупкіна, В. Н.; Драчук, Ю. З.; Архипенко, Н. С.
Article28-мар-2017Зміст до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку-
Article28-мар-2017Видавнича сторінка-
Article28-мар-2017Науково-концептуальні підходи до формування суспільства знань в інформаційному суспільствіМельник, Л. Ю.; Melnyk, L. Yu.
Article28-мар-2017Удосконалення моделювання постіндустріальної фінансово-економічної динаміки на засадах синергії топології, фрактальної геометрії та випереджальних індикаторівКвасній, М. М.; Kvasniy, M. M.
Article28-мар-2017Теоретичні підходи до розкриття економічної сутності регулюванняЄкель, Г. В.; Iekel, G. V.
Article28-мар-2017Технологія взаємозв’язку білінгової системи банку з клієнтами-партнерамиМаслій, Н. Д.; Maslii, N. D.
Article28-мар-2017АЛЬТЕРНАТИВНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ГОСПОДАРСТВА СЕРЕДИНИ ХХ ст.Смєсова, В. Л.; Smiesova, V. L.
Article28-мар-2017Проблеми та можливості фінансування інноваційних проектів з метою регіонального розвитку в УкраїніМіщук, Г. Ю.; Самолюк, Н. М.; Mishchuk, H. Y.; Samoliuk, N. M.
Article28-мар-2017Розвиток збутової діяльності на ринку електронної комерціїГорячка, А. І.; Horyachka, A. I.
Article28-мар-2017Управління якістю професійної освіти як сучасний тренд підвищення конкурентоспроможності майбутнього спеціалістаДрачук, Ю. З.; Заміховський, Л. М.; Сав’юк, Л. О.; Drachuk, Y. Z.; Zamihovskyy, L. M.; Savyuk, L. O.
Article28-мар-2017Інтелектуальний потенціал інноваційного розвитку УкраїниРєпіна, І. М.; Riepina, I. M.
Article28-мар-2017Чинники формування сприятливого інноваційного середовища для розвитку промислового потенціалу УкраїниСтанасюк, Н. С.; Stanasyuk, N. S.
Article28-мар-2017Технологічні та соціальні передумови індустріальних революцій: крок до майбутньогоСоловйов, В. П.; Soloviov, V. P.
Article28-мар-2017Інноваційний розвиток опк України на засадах офсетної політики та міжнародного трансферу технологійПетренко, Л. А.; Трейтяк, М. М.; Petrenko, L. A.; Treitiak, M. M.
Article28-мар-2017Підготовка викладача до диференційованого навчання студентів економічних спеціальностейГоцуляк, К. І.; Ємець, О. І.; Hotsulyak, K. I.; Yemets, O. I.
Article28-мар-2017Оборонно-промисловий комплекс України в умовах економіки постіндустріального суспільства: аналіз та перспективиОцабрик, І. І.; Otsabryk, I. I.
Результаты 1-58 из 58.
  • назад
  • 1
  • дальше