Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43419
Title: Форматне представлення бібліографічних даних в автоматизованих інформаційних системах (АІС)
Authors: Мина, Жанна
Реут, Христина
Рудник, Марія
Паславська, Андріана
Affiliation: Кафедра СКІД НУ “Львівська політехніка” Львів, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Форматне представлення бібліографічних даних в автоматизованих інформаційних системах (АІС) / Андріна Паславська, Жанна Мина, Христина Реут, Марія Рудник // Інформація, комунікація, суспільство 2018 : матеріали 7-ої Міжнародної наукової конференції, 17–19 травня 2018 року, Чинадієво, Україна. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 131–132. – Бібліографія: 5 назв.
Conference/Event: 7 Міжнародна наукова конференція ICS-2018 „Інформація, комунікація, суспільство 2018“
Journal/Collection: Матеріали 7-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2018 „Інформація, комунікація, суспільство 2018“
Issue Date: 17-May-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Україна, Чинадієво
UDC: 004(063)
002(063)
Keywords: формат UNIMARC
бібліографічні дані
автоматизовані інформаційні системи
мітки
індикатори
ідентифікатори
поля
підполя
UNIMARC
Number of pages: 2
Page range: 131-132
Start page: 131
End page: 132
Abstract: This article describes the format representation of bibliographic data in automated information systems.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43419
ISBN: 978-966-941-173-0
Copyright owner: © Національний університет «Львівська політехніка», 2018
References (Ukraine): Аналітико-синтетичне опрацювання інформації : навч. посіб. / Жанна Василівна Мина ; М-во освіти і науки України, Нац. ун- т «Львів. Політехніка». - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 195 с. : табл. - (Сер. «Інформація. Комунікація. Документація» ; Вип. 9).
Антоненко І.П. Авторитетний контроль бібліографічних записів / І.П.Антоненко // Бібліотечний вісник. – 1995. – No 4. – С. 1-4.
Матвієнко О.В. Формат UNIMARC / Authorities – інструмент стандартизації інформаційної діяльності / О.В.Матвієнко // Вісник КНУКіМ. – К., 1999. – С.37-44.
Титова Л.І. Проблема впровадження формату UNIMARC в інформаційно-бібліографічні системи / Л.І.Титова // Бібліотечна планета. – 2000.–No3. – С.27-28.
Філіпова Л.Я. Проблеми стандартизації, обміну та сумісності бібліографічної інформації в комп’ютерно-бібліографічному середовищі / Л.Я.Філіпова // Вісн. Кн. палати. – 1998. – No 5. – С. 11
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ICS2018PROCEEDINGS_Unimarc_NULP_131-132.pdf300,65 kBAdobe PDFView/Open
ICS2018PROCEEDINGS_Unimarc_NULP_131-132__COVER.png523,49 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools