Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43416
Назва: Розвиток академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США
Інші назви: Развитие академически общественного обучения студентов в системе университетского образования США
The development of academic service-learning in the system of University education of the USA
Автори: Клонцак, Ореста Ігорівна
Приналежність: Львівський національний університет імені Івана Франка
Бібліографічний опис: Клонцак О. І. Розвиток академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Ореста Ігорівна Клонцак ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – 312 с. – Бібліографія: с. 202–230 (265 назв).
Дата публікації: 2018
Видавництво: Львівський національний університет імені Івана Франка
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Рада захисту: К 35.052.24
Науковий керівник: Равчина, Тетяна Василівна
Члени комітету: Кучай, Тетяна Петрівна
Литовченко, Ірина Миколаївна
УДК: 378.091.2:005.591.1/.3]:303.4](73)
Теми: академічно-громадське навчання
університетська освіта США
навчально-пізнавальна діяльність
громадська діяльність
громадські організації
академически общественное обучение
университетское образование США
учебно-познавательная деятельность
общественная деятельность
общественные организации
academic service-learning
University education of the USA
educational and cognitive activities
social activities
community organizations
Кількість сторінок: 312
Короткий огляд (реферат): У дисертації розкрито особливості розвитку академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США. Обґрунтовано теоретичні засади розвитку академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США. Проаналізовано історичні та організаційно-педагогічні аспекти розвитку академічно-громадського навчання в системі університетської освіти США (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), що дало змогу здійснити його періодизацію та виокремити чотири періоди. Досліджено шляхи реалізації академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США на початку ХХІ ст. Окреслено можливості використання продуктивних ідей американського досвіду організації академічно-громадського навчання у системі вищої освіти України. Уточнено зміст понять «академічно-громадське навчання», «міжнародне академічно-громадське навчання», «рефлексія». Подальшого розвитку набули положення щодо організації академічно-громадського навчання у системі університетської освіти. У науковий обіг введено нові факти, терміни, ідеї, що формують цілісне уявлення про становлення та розвиток академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США. У дисертації розкрито особливості розвитку академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США. Обґрунтовано теоретичні засади розвитку академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США. Проаналізовано історичні та організаційно-педагогічні аспекти розвитку академічно-громадського навчання в системі університетської освіти США (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), що дало змогу здійснити його періодизацію та виокремити чотири періоди. Досліджено шляхи реалізації академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США на початку ХХІ ст. Окреслено можливості використання продуктивних ідей американського досвіду організації академічно-громадського навчання у системі вищої освіти України. Уточнено зміст понять «академічно-громадське навчання», «міжнародне академічно-громадське навчання», «рефлексія». Подальшого розвитку набули положення щодо організації академічно-громадського навчання у системі університетської освіти. У науковий обіг введено нові факти, терміни, ідеї, що формують цілісне уявлення про становлення та розвиток академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США. В диссертации раскрыты особенности развития академически общественного обучения студентов в системе университетского образования США. Обоснованы теоретические основы развития академически общественного обучения в системе университетского образования США. Проанализированы исторические и организационно-педагогические аспекты развития академически общественного обучения в системе университетского образования США (вторая половина ХХ – начало XXI в.), что позволило осуществить его периодизацию и выделить четыре периода. Исследованы пути реализации академически общественного обучения в системе университетского образования США в начале XXI в. Определены возможности использования продуктивных идей американского опыта организации академически общественного обучения в системе высшего образования Украины. Уточнено содержание понятий «академически общественное обучение», «международное академически общественное обучение», «рефлексия». Дальнейшего развития приобрели положения по организации академически общественного обучения в системе университетского образования. В научный оборот введены новые факты, термины, идеи, формирующие целостное представление о становлении и развитии академически общественного обучения в системе университетского образования США. The peculiarities of the development of academic service-learning in the system of University education of the USA have been revealed in the thesis. Among them are: purposeful combination of educational process with students’ social activities in accordance with the goal and objectives of higher education; active implementation of academic service-learning as a component of curriculum and academic courses of different disciplines in universities of the USA; foundation of public organizations promoting students’ involvement in social activities; increasing interest of scientists in various aspects of this educational strategy; implementation of academic service-learning programs on international level. Theoretical foundations of the development of academic service-learning in the system of University education of the USA, which are based on the philosophy of pragmatism, critical pedagogy, experimental learning, constructivism, social constructivism, postmodernism, have been substantiated. The psychological and pedagogical peculiarities of this educational strategy have been characterized. The historical and organizational aspects of the development of academic service-learning in the system of University education in the USA (second half of the 20th – beginning of the 21st century) have been analyzed. The historical and pedagogical preconditions for the formation and development of academic service-learning in the system of university education of the USA have been determined. The periodization of the development of academic service-learning in the system of university education of the USA has been carried out, according to which four periods have been defined: the first period (1961 – 1969) – the establishment of cooperation between the universities and communities; the second period (1970 – 1983) – stagnation in the development of academic service-learning in the system of university education in the USA; the third period (1983 – 1993) – implementation of academic service-learning as a new strategy in the universities of the USA; the fourth period (1994 – nowadays) – improvement of academic service-learning programs in the universities of the USA. The peculiarities of interaction between universities and community organizations in the system of higher education of the USA have been studied. The ways of realization of academic service-learning in the system of University education of the USA in the beginning of 21st century have been analyzed (the implementation of a wide range of forms and methods of organization of academic service-learning; the functioning of specialized offices in the Universities of the USA which are responsible for the realization of academic service-learning programs; partnership between Universities and community organizations; special training of pedagogical staff by participating in different programs held in national and University levels preparing them for implementation of academic service-learning in educational process). The possibilities of using the American experience of organizing academic service-learning in the system of Ukrainian higher education have been outlined. The meaning of the notions “academic service-learning”, “international service-learning”, “reflection” has been clarified. The characteristics of organization of academic service-learning in the system of university education of the USA and outlining the prospects for improving the content of Ukrainian higher education on the basis of the creative application of American experience have been further developed. New facts, terms, and ideas forming a holistic view of the establishment and development of academic service-learning in the system of university education of the USA have been introduced to scientific circulation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43416
Тип вмісту : Dissertation Abstract
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_Klontsak.pdfАвтореферат дисертації728,98 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dysertaciya_kloncak_o.i.pdfДисертаційна робота5,02 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_kuchay_tp_na_dysertaciyu_kloncak_oi.pdfВідгук офіційного опонента830,8 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_lytovchenko_im_na_dysertaciyu_kloncak_oi.pdfВідгук офіційного опонента3,28 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.