Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43404
Назва: Фонд селища як форма участі населення в управлінні допоміжних підрозділів комуни
Інші назви: The village fund as a form of inhabitants’ participation in managaringsubsidiary units of the commune
Фонд деревни как форма участия населения в управлении вспомогательных подразделений коммуны
Автори: Камосінський, Славомір
Kamosiński, Sławomir
Камосинский, Славомир
Приналежність: Інститут права, адміністрації та управління
Institute of Law, Administration and Management
Бібліографічний опис: Камосінський С. Фонд селища як форма участі населення в управлінні допоміжних підрозділів комуни / Славомір Камосінський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 538–543.
Bibliographic description: Kamosiński S. The village fund as a form of inhabitants’ participation in managaringsubsidiary units of the commune / Sławomir Kamosiński // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 538–543.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.12
Теми: місцеве самоврядування
громада
допоміжний блок
solectwo (адміністративна одиниця у Польщі
підрозділ комуна
село)
соціальна активність
local self-government
commune
subsidiary unit
solectwo (administrative unit in Poland
a subdivision of a commune
a village)
social participation
местное самоуправление
община
вспомогательный блок
solectwo (административная единица в Польше
подразделение коммуна
село)
социальная активность
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 538-543
Початкова сторінка: 538
Кінцева сторінка: 543
Короткий огляд (реферат): Розглядається значущість допоміжних підрозділів у комунах (по-польськи: solectwo) у посиленні процесу виконання соціальних зобов’язань у місцевому управлінні. Розглядаються положення Закону про фонди селища від 21-го лютого 2014 року, згідно з яким місцеві органи влади наділені інструментом підвищення громадянської активності. У 2016 році у фондах селища охоплено 11 мільйонів осіб. У цьому була значна частка польських громадян, які вирішили добровільно брати участь у місцевому управлінні.
The paper discusses significance of subsidiary units within communes (in Polish: solectwo) in strengthening the process of social commitment in local management. Provisions of the Act on the Village Fund of 21st February 2014 that gave the local authorities a tool enhancing active citizenship have been dealt with. It is worth mentioning that in 2016 the Village Fund covered the population of 11 million. This was a significant share of Polish citizens that decided to participate voluntarily in local management.
Рассматривается значимость вспомогательных подразделений у коммунах (по- польски: solectwo) в усилении процесса выполнения социальных обязательств у местном управлении. Рассматриваются положения Закона о фондах поселка от 21-го февраля 2014 года, согласно которому местные органы власти наделены инструментом повышения гражданской активности. В 2016 году в фондах поселка охвачено 11 милли- онов населения. В этом была значительная доля польских граждан, которые решили добровольно участвовать в местном управлении.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43404
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Sławomir K., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=D0F0484A9B0B041DC1257
Перелік літератури: 1. Bukowski Z., Kamosiński S. Wybory samorządowe 2014, [w:] Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, pod red. Z. Bukowskiego i S. Kamosińskiego, Bydgoszcz 2015.
2. Cyrankiewicz M., Fundusz sołecki na 2016 r. a jego przeznaczenie, „Rzeczpospolita” z dnia 25.08.2015.
3. Idziak W., Jak zachęcać mieszkańców wsi do większej aktywności? Fundusz sołecki – poradnik.
4. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Zapis przebiegu posiedzenia komisji z dnia 27 kwietnia 2016 roku, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=D0F0484A9B0B041DC1257 FAA00285C15, (dostęp:9.10.2015 r).
5. Konopielko A., Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 12.
6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
7. List Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2014 roku adresowany do wojewodów oraz Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.
8. Mączyńska E., Inkluzywność jako cecha przyszłego ładu społeczno-gospodarczego, [w:] Ekonomia przyszłości. Wokół nowego paradygmatu Grzegorza W. Kołodko, red. naukowa M. Bałtowski, Warszawa 2016.
9. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania funduszy sołeckich w 2013 roku.
10. Ptak A., Lokalna społeczność w procesie tworzenia fundusz sołeckiego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2015, nr 1 (59).
11. Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1994.
12. Sobiesiak-Penszko P., Pazderski F., Wiejskie budżety obywatelskie. Analiza, Instytut Obywatelski 2014, nr 4, www. niewiarowski. pl/dopobrania/wiejskie-budżety-analiza. pdf, (dostęp: 9.10.2015r).
13. Swianiewicz P., Jednostki pomocnicze w dużych miastach: błędne rondo marginalizacji czy ślepa uliczka?, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 1-2.
14. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim, Dz. U. 2009, nr 52, poz. 420.
15. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, Dz. U. 2014, poz. 301.
16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. 2016, poz.446, nr 1579.
17. Wilczyński R., Fundusz sołecki – owoc i droga odnowy wsi, [w:] Fundusz sołecki – poradnik.
References: 1. Bukowski Z., Kamosiński S. Wybory samorządowe 2014, [w:] Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, pod red. Z. Bukowskiego i S. Kamosińskiego, Bydgoszcz 2015.
2. Cyrankiewicz M., Fundusz sołecki na 2016 r. a jego przeznaczenie, "Rzeczpospolita" z dnia 25.08.2015.
3. Idziak W., Jak zachęcać mieszkańców wsi do większej aktywności? Fundusz sołecki – poradnik.
4. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Zapis przebiegu posiedzenia komisji z dnia 27 kwietnia 2016 roku, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=D0F0484A9B0B041DC1257 FAA00285C15, (dostęp:9.10.2015 r).
5. Konopielko A., Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 12.
6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
7. List Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2014 roku adresowany do wojewodów oraz Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.
8. Mączyńska E., Inkluzywność jako cecha przyszłego ładu społeczno-gospodarczego, [w:] Ekonomia przyszłości. Wokół nowego paradygmatu Grzegorza W. Kołodko, red. naukowa M. Bałtowski, Warszawa 2016.
9. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania funduszy sołeckich w 2013 roku.
10. Ptak A., Lokalna społeczność w procesie tworzenia fundusz sołeckiego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2015, nr 1 (59).
11. Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1994.
12. Sobiesiak-Penszko P., Pazderski F., Wiejskie budżety obywatelskie. Analiza, Instytut Obywatelski 2014, nr 4, www. niewiarowski. pl/dopobrania/wiejskie-budżety-analiza. pdf, (dostęp: 9.10.2015r).
13. Swianiewicz P., Jednostki pomocnicze w dużych miastach: błędne rondo marginalizacji czy ślepa uliczka?, "Samorząd Terytorialny" 2014, nr 1-2.
14. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim, Dz. U. 2009, nr 52, poz. 420.
15. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, Dz. U. 2014, poz. 301.
16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. 2016, poz.446, nr 1579.
17. Wilczyński R., Fundusz sołecki – owoc i droga odnowy wsi, [w:] Fundusz sołecki – poradnik.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.