Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43391
Назва: ІІІ Міжнародний тюремний конгрес 1885 р
Інші назви: Third international prison congress of 1885
III Международный тюремный конгресс 1885 года
Автори: Марисюк, Костянтин
Marysyuk, Konstantin
Марисюк, Константин
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Марисюк К. ІІІ Міжнародний тюремний конгрес 1885 р / Костянтин Марисюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 463–466.
Bibliographic description: Marysyuk K. Third international prison congress of 1885 / Konstantin Marysyuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 463–466.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.82
Теми: покарання
конгрес
безпека
злочин
злочинець
punishment
congress
safety
crime
criminal
наказание
конгресс
безопасность
преступление
обязанности
преступник
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 463-466
Початкова сторінка: 463
Кінцева сторінка: 466
Короткий огляд (реферат): Аналізуються питання, пов’язані з діяльністю ІІІ Міжнародного тюремного конгресу, який проходив у Римі у 1885 р. Досліджено склад учасників останнього, основні ідеї, висловлені на ньому, та рішення, ухвалені у результаті його проведення. Окрему увагу звернено на питання попередження злочинності неповнолітніх.
The article is devoted to analysis of issues related to the activities of the third International prison congress held in Rome in 1885. Studied the composition of the final participants, the main ideas expressed therein and the decisions taken as a result of his conduct. Special attention is paid to the prevention of juvenile crime.
Анализируются вопросы, связанные с деятельностью III Международного тюремного конгресса, который проходил в Риме в 1885 г. Исследовано состав участников, основные идеи, высказанные на нем и основные решения, принятые в результате его проведения. Отдельное внимание обращено на вопросы предупреждения преступности несовершеннолетних.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43391
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Марисюк К., 2017
Перелік літератури: 1. Толстенко Ю. Генезис международного сотрудничества в пенитенциарной сфере / Ю. Толстенко // Закон и жизнь. – 2013. – №10. – Ч. 2. – С. 244–247.
2. Раттур М. Забота о детях как сфера общественной деятельности: изменение социальной реальности в Российской империи во второй половине XIX века / М. Раттур // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2013. – № 1. – С. 77–83.
3. Пальченкова В. Запровадження основ громадського контролю у рішеннях Міжнародних пенітенціарних конгресів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Пальченкова // Держава та регіони. Серія Право. – 2012. – № 3. – С. 34–40.
4. ІІІ Международный конгресс в Риме // Постановления шести международных тюремных конгрессов и систематический указатель к ним. – СПб., 1904. – 92 с.
5. Беляева Л. Международные пенитенциарные конгрессы и развитие учения о воспитании несовершеннолетних правонару- шителей / Л. Беляева // Научно-практический журнал “Вестник института: преступление, наказание, исправление”. – 2012. – №17. – С. 69–81.
References: 1. Tolstenko Ju. Genezis mezhdunarodnogo sotrudnichestva v penitenciarnoj sfere [The Genesis of international cooperation in penal field], Zakon i zhizn’, 2013, Vol. 10. p. 2. pp. 244–247.
2. Rattur M. Zabota o detjah kak sfera obshhestvennoj dejatel’nosti: izmenenie social’noj real’nosti v Rossijskoj imperii vo vtoroj polovine XIX veka [Taking care of children as a sphere of social activity: changing social reality in the Russian Empire in the second half of the XIX century], Uchenye zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social’nogo universiteta, 2013, Vol. 1. pp. 77–83.
3. Pal’chenkova V. Zaprovadzhennja osnov gromads’kogo kontrolju v rіshennjah Mіzhnarodnih penіtencіarnih kongresіv (druga polovina XІX – pochatok XX st.) [Introducing the basics of public control in the decisions of the International Penitentiary Congress (second half of XIX – early XX centuries)], Derzhava ta regіoni. Serіja Pravo, 2012, Vol. 3. pp. 34–40.
4. ІІІ Mezhdunarodnyj kongress v Rime [Third International Congress in Rome], Postanovlenija shesti mezhdunarodnyh tjuremnyh kongressov i sistematicheskij ukazatel’ k nim, Sankt- Peterburg, 1904. – 92 p.
5. Beljaeva L. Mezhdunarodnye penitenciarnye kongressy i razvitie uchenija o vospitanii nesovershennoletnih pravonarushitelej [International penitentiary congresses and the development of the doctrine about the education of juvenile offenders], Nauchno-prakticheskij zhurnal “Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie”, 2012, Vol. 17. pp. 69–81.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.