Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43377
Назва: “Інтереси держави” у господарському процесі: поняття та судова практика
Інші назви: “State interests” in the business process: concept and court practice
“Интересы государства” в хозяйственном процессе: Понятие и судебная практика
Автори: Буряк, Ярослав
Buriak, Iaroslav
Буряк, Ярослав
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Буряк Я. “Інтереси держави” у господарському процесі: поняття та судова практика / Ярослав Буряк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 379–386.
Bibliographic description: Buriak I. “State interests” in the business process: concept and court practice / Iaroslav Buriak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 379–386.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 346.1
Теми: “інтереси держави”
судова практика
прокурор
рішення госпо- дарського суду
ухвала господарського суду
“state interests” jurisprudence
prosecutor Commercial Court decision
the decision Economic Court
“интересы государства”
судебная практика
прокурор
решение хозяйственного суда
постановление хозяйственного суда
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 379-386
Початкова сторінка: 379
Кінцева сторінка: 386
Короткий огляд (реферат): Розглядається проблематика поняття “інтереси держави” у господарському процесі. На підставі аналізу судових рішень у господарському процесі класифікуються справи, які подані в інтересах держави на два види: справи за позовами прокурора в інтересах держави, у яких судом встановлено відсутність інтересів держави; справи за позовами прокурора в інтересах держави, у яких судом встановлено наявність інтересів держави та винесено рішення.
The article is devoted to the problems of the concept of “national interests” in the economic process. On the basis of court decisions in the economic process classified cases filed in the public interest into two types: case initiated by the prosecutor for the state in which the court found the lack of interest of the state; case initiated by the prosecutor for the state in which the court established the presence of state interests and made a decision.
Рассматривается проблематика понятие “интересов государства” у хозяйственном процессе. На основании анализа судебных решений у хозяйственном процессе классифицируются дела, представленные в интересах государства на два вида: дела по искам прокурора в интересах государства у которых судом установлено отсутствие интересов государства; дела по искам прокурора в интересах государства, у которых судом установлено наличие интересов государства и вынесено решение.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43377
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Буряк Я., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_15%282%29__19
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_66_65
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_4_24
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2013_3_87
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_
http://zakon2.rada
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007600-12
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25736831
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25986303
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14523216
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/230710
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/663850
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48136720
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/546190
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14632130
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21300440
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15143219
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51552329
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2008_35_5
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page
http://www.reyestr.court
http://www.reyestr.court.gov
http://www.reyestr
Перелік літератури: 1. Степанова Т. В. Класифікація учасників господарського процесу / Т. В. Степанова // Нау- ковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2015. – Вип. 15(2). – С. 62–64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_15%282%29__19.
2. Цісельська X. О. Законний інтерес як критерій класифікації учасників господарського процесу / X. О. Цісельська // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 66. – С. 434–442. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_66_65.
3. Шабатько К. В. Поняття, сутність та зна- чення інтересу як державноуправлінської категорії / К. В. Шабатько // Право і Безпека. – 2012. – № 4. – С. 104–109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_4_24.
4. Савченко С. В. Співвідношення приватних і публічних інтересів: досвід України / С. В. Савченко // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 520–528. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2013_3_87.
5. Бутченко Т. І. Сутність державного інтересу / Т. І. Бутченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2008. – Вип. 35. – С. 36–45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_ 2008_35_5.
6. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page.
7. Господарський процесуальний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
8. Закон України “Про прокуратуру” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.
9. Рішення Конституційного Суду 8 квітня 1999 року. Справа №1-1/99 у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99.
10. Постанова Пленуму Вищого Господарського суду України від 23.03.2012 р. № 7 “Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ підвідомчих господарським судам” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007600-12.
11.Ухвала Господарського суду Житомирської області від 23.08.2012 р. Справа №15/5007/21/12-П. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25736831.
12. Ухвала Господарського суду Львівської області від 14.09.12 Справа № 5015/3811/12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25986303.
13. Ухвала Господарського суду Миколаївської області від 25.03.11 Справа №5016/807/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14523216.
14. Ухвала Господарського суду Вінницької області від 26.10.2006 р. Справа №7/58-06(02-2а) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/230710.
15. Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 23.05.07р. Справа № П35/865-07 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/663850.
16. Ухвала Господарського суду Донецької області від 28.07.2015 № 905/1118/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48136720.
17. Рішення Господарського суду Сумської області від 29.03.07 Справа № 17/113-07 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/546190.
18. Рішення Господарського суду Луганської області від 04.04.11 Справа № 14/37/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14632130.
19. Рішення Господарського суду Херсонської області від 01.02.2012 р. Справа № 5024/6/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21300440.
20. Рішення Господарського суду Полтавської області від 29.03.2011 р. Справа № 18/547/11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15143219.
21. Рішення Господарського суду Одеської області від 23.09.2015 р. Справа №916/1131/15-г [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51552329.
References: 1. Stepanova T. V. Klasyfikatsiya uchasnykiv hospodars’koho protsesu [Member ranking economic process] / T. V. Stepanova // Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya : Yurysprudentsiya. 2015. Vol. 15(2). pp. 62-64. [Elektronnyy resurs]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_15%282%29__19.
2. Tsisel’s’ka X. O. Zakonnyy interes yak kryteriy klasyfikatsiyi uchasnykiv hospodars’koho protsesu [Legitimate interest as a criterion for classifying economic process participants] / X. O. Tsisel’s’ka // Aktual’ni problemy derzhavy i prava. 2012. Vyp. 66. рр. 434–442. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_66_65.
3. Shabat’ko K. V. Ponyattya, sutnist’ ta znachennya interesu yak derzhavnoupravlins’koyi katehoriyi [The concept, essence and value as interest categories derzhavnoupravlinskoyi] / K. V. Shabat’ko // Pravo i Bezpeka. 2012. No. 4. – S. 104–109. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_4_24.
4. Savchenko S. V. Spivvidnoshennya pryvatnykh i publichnykh interesiv: dosvid Ukrayiny [Value of private and public interests: the experience of Ukraine]/ S. V. Savchenko // Forum prava. 2013. No. 3. pp. 520–528. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2013_3_87.
5. Butchenko T. I. Sutnist’ derzhavnoho interesu [The essence of public interest] / T. I. Butchenko // Humanitarnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. 2008. Vyp. 35. pp. 36–45. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2008_35_5.
6. Konstytutsiya Ukrayiny vid 28 chervnya 1996 r. (iz zminamy) [ The Constitution of Ukraine on June 28, 1996 (as amended)]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page.
7. Hospodars’kyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny [Commercial Procedure Code of Ukraine] Available at.: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
8. Zakon Ukrayiny “Pro prokuraturu” [The Law of Ukraine “On Prosecution”]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.
9. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu 8 kvitnya 1999 roku. sprava # 1-1/99 u spravi za konstytutsiynymy podannyamy Vyshchoho arbitrazhnoho sudu Ukrayiny ta Heneral’noyi prokuratury Ukrayiny shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhen’ statti 2 Arbitrazhnoho protsesual’noho kodeksu Ukrayiny (sprava pro predstavnytstvo prokuraturoyu Ukrayiny interesiv derzhavy v arbitrazhnomu sudi) [The Constitutional Court April 8, 1999. case No. 1-1 / 99 in the case of the constitutional petitions of the Supreme Arbitration Court of Ukraine and the Prosecutor General of Ukraine on an official interpretation of Article 2 of the Arbitration Procedural Code of Ukraine (the case of representation Prosecutor of Ukraine state interests in bankruptcy court)]. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99.
10. Postanova Plenumu Vyshchoho Hospodars’koho sudu Ukrayiny vid 23.03.2012 No. 7 “Pro deyaki pytannya uchasti prokurora u roz·hlyadi sprav, pidvidomchykh hospodars’kym sudam” [Plenum of the Supreme Economic Court of Ukraine of 23.03.2012 number 7 “On some questions of the prosecutor in cases under the jurisdiction of commercial courts]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007600-12.
11. Ukhvala Hospodars’koho sudu Zhytomyrs’koyi oblasti vid 23.08.2012 r. sprava No. 15/5007/21/12-P. [The decision of the Economic Court of Zhitomir region from 23.08.2012 g. Case number 15/5007/21/12-P.]. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25736831.
12. Ukhvala Hospodars’koho sudu L’vivs’koyi oblasti vid 14.09.12 sprava No. 5015/3811/12.[The decision of the Economic Court of Lviv region from 14/09/12 5015/3811/12 case number.]. Available at: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/25986303.
13. Ukhvala Hospodars’koho sudu Mykolayivs’koyi oblasti vid 25.03.11 sprava No. 5016/807/2011.[The decision of the Economic Court of Nikolaev region from 25/3/11 case number 5016/807/2011.]. Available at: http://www.reyestr.court.gov. ua/Review/14523216.
14. Ukhvala Hospodars’koho sudu Vinnyts’koyi oblasti vid 26.10.2006 r. sprava No. 7/58-06(02-2a). [The decision of the Economic Court of Vinnitsa region 26.10.2006 p. Case number 7 / 58-06 (02-2).]. Available at: http://www.reyestr.court.gov. ua/Review/230710.
15. Ukhvala Hospodars’koho sudu Dnipropetrovs’koyi oblasti vid 23.05.07r. sprava No. P35/865-07. [The decision of the Commercial Court of Dnipropetrovsk region from 23.05.07r. case number P35 / 865-07.]. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/663850.
16. Ukhvala Hospodars’koho sudu Donets’koyi oblasti vid 28.07.2015 No. 905/1118/15. [The decision of the Economic Court of Donetsk region of 28.07.2015 No. 905/1118/15.]. Available at: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/48136720.
17. Rishennya Hospodars’koho sudu Sums’koyi oblasti vid 29.03.07 sprava No. 17/113-07. [The decision of the Economic Court of Sumy region on 29.03.07 case number 17 /113-07.]. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/546190.
18. Rishennya Hospodars’koho sudu Luhans’koyi oblasti vid 04.04.11 sprava No. 14/37/2011. [The decision of Economic Court of Lugansk region on 04.04.11 the case number 14/37/2011.]. Available at: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/14632130.
19. Rishennya Hospodars’koho sudu Khersons’koyi oblasti vid 01.02.2012 r. sprava No. 5024/6/2012. [The decision of the Commercial Court of Kherson region 01.02.2012 p. 5024/6/2012 case number.]. Available at: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/21300440.
20. Rishennya Hospodars’koho sudu Poltavs’koyi oblasti vid 29.03.2011 r. sprava No. 18/547/11. [The decision of the Economic Court of Poltava region 29.03.2011 p. No. 18 right /547/11.]. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15143219.
21. Rishennya Hospodars’koho sudu Odes’koyi oblasti vid 23.09.2015 r. sprava No. 916/1131/15-h. [The decision of the Economic Court of Odessa region 23.09.2015 p. Case number 916/1131/15-G.]. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51552329.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.