Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43376
Назва: Укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання
Інші назви: Conclusion of agreements that generate economic obligations
Заключение договоров, которые порождают хозяйственные обязательства
Автори: Байда, Богдана
Левицька, Оксана
Bayda, Bogdana
Levytska, Oxana
Байда, Богдана
Левицкая, Оксана
Приналежність: Академія рекреаційних технологій і права, Національний університет “Львівська політехніка”
Academy of recreational Technology and Law, Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Байда Б. Укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання / Богдана Байда, Оксана Левицька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 373–378.
Bibliographic description: Bayda B. Conclusion of agreements that generate economic obligations / Bogdana Bayda, Oxana Levytska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 373–378.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 346.548
351.746
Теми: укладання договорів
майново-господарські зобов’язання
примір- ний договір
типовий договір
договір приєднання
contracts
property and economic obligations
Model contract
standard contract
Accession Treaty
заключение договоров
имущественно-хозяйственные обязательства
примерный договор
типовой договор
договор присоединения
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 373-378
Початкова сторінка: 373
Кінцева сторінка: 378
Короткий огляд (реферат): Досліджуються загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання, а також правовий господарський порядок в Україні і оптимальне поєд- нання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів.
The article examines the general conditions of contracts that generate economic obligations and legal economic order in Ukraine and the optimal combination of market selfregulation of economic relations entities and state regulation of macroeconomic processes.
Исследуются общие условия заключения договоров, которые порождают хозяйственные обязательства, а также правовой хозяйственный порядок в Украине и оптимальное сочетание рыночного саморегулирования экономических отношений субъектов хозяйствования и государственного регулирования макроэкономических процессов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43376
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Байда Б., Левицька О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes
http://www
http://www.globalriskguard.com/
Перелік літератури: 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.
2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18.
3. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6.
4. Економічна безпека підприємництва України: теорія, практика, напрями зміцнення: моногр. / З. Юринець, Б. Байда; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 184 c.
5. Amitabh Bhargava. Credit Risk Management Systems In Banks. – ICICI. Feb. 10, 2016. – 38 р.
6. Doing business in 2015 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes
7. Doing business in 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes
8. Global Risks 2017 Report. A Global Risk Network Report / World Economic Forum. – January. – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.globalriskguard.com/.
9. The 2016 NGO Sustainability Index for Central’ and Eastern Europe and Eurasia // USAID. – 2016. – Seventh Edition (June 2016).
References: 1. Konsty’tuciya Ukrayiny’ [The Constitution of Ukraine] Vidomosti Verxovnoyi Rady’ Ukrayiny’. 1996. No 30.
2. Gospodars’ky’j kodeks Ukrayiny’ [Economic Code of Ukraine]. Vidomosti Verxovnoyi Rady’ Ukrayiny’. 2003. No 18.
3. Gospodars’ky’j procesual’ny’j kodeks Ukrayiny’ [Commercial Procedure Code of Ukraine] Vidomosti Verxovnoyi Rady’ Ukrayiny’, 1992, No 6.
4. Ekonomichna bezpeka pidpry’yemny’cztva Ukrayiny’: teoriya, prakty’ka, napryamy’ zmicznennya: monografiya [The economic security of Ukraine Entrepreneurship: Theory, Practice, strengthening trends: Monograph]/ Z. Yury’necz’, B.Bajda; L’viv. Nacz..un-t im. Ivana Franka. – L’viv : Vol. im.. Ivana Franka, 2014. – 184 p.
5. Amitabh Bhargava. Credit Risk Management Systems In Banks. ICICI. Feb. 10, 2016. 38 р.
6. Doing business in 2015 : Available at: http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes
7. Doing business in 2017 : Available at: http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes
8. Global Risks 2017 Report. A Global Risk Network Report World Economic Forum. January. 2016. Available at: /http://www.globalriskguard.com/
9. The 2016 NGO Sustainability Index for Central’ and Eastern Europe and Eurasia. USAID. 2016. Seventh Edition (June 2016).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.