Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43349
Назва: Інформатизація освіти як чинник розвитку інформаційного суспільства
Інші назви: Education informatization as a factor of information society
Информатизация образования как фактор развития информационного общества
Автори: Завальна, Інна
Zavalna, Inna
Завальна, Инна
Приналежність: Інститут права імені князя Володимира Великого МАУП
здобувач кафедри адміністративного права
Instytut prava imeni knyazya Volodymyra Velykoho MAUP
Department of Administrative Law
Бібліографічний опис: Завальна І. Інформатизація освіти як чинник розвитку інформаційного суспільства / Інна Завальна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 211–214.
Bibliographic description: Zavalna I. Education informatization as a factor of information society / Inna Zavalna // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 865. — P. 211–214.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць., 865, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.
Випуск/№ : 865
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.118.27
Теми: інформатизація
інформаційне суспільство
освітній простір
інформаційні технології
педагогічні технології
навчально-освітній процес
information
іnformation society
educational space
information technology
educational technology
teaching and learning process
информатизация
информационное общество
образовательное пространство
информационные технологии
педагогические технологии
учебнообразовательный процесс
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 211-214
Початкова сторінка: 211
Кінцева сторінка: 214
Короткий огляд (реферат): Досліджено процес інформатизації освіти, що спричинена розвитком технологій, які ведуть до інформатизації усіх сфер суспільства. Інформаційні технології міцно і впевнено проникають у всі сфери нашого життя.
The article investigates the process of informatization of education that caused the development of technologies that lead to all areas of information society. Information technology firmly and steadily penetrating all spheres of our lives.
Статья посвящена исследованию процесса информатизации образования, вызванной развитием технологий, ведущих к информатизации всех сфер общества. Информационные технологии прочно и уверенно проникают во все сферы нашей жизни.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43349
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Завальна І., 2017
Перелік літератури: 1. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181.
2. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки: Закон України від 09.01.2007 р. № 537-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102.
3. Легенький М. І. Система інформаційно-правових відносин у сфері освіти України / М. І. Легенький // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”. – Ужгород. – 2016. – Вип. 39. – Т. 1. – С. 143–146.
References: 1. Pro Nacional`nu programu informaty`zaciyi [About National program of Informatization]. The Law Of Ukraine on February 04, 1998.
2. Pro osnovni zasady` rozvy`tku informacijnogo suspil`stva v Ukrayini na 2007–2015 roky` [The basic principles of information society development in Ukraine for 2007–2015]. The Law Of Ukraine on January 09, 2007.
3. Legen`ky`j M. I. Sy`stema informacijnopravovy` x vidnosy`n u sferi osvity` Ukrayiny` [The system of information legal relations in the sphere of education of Ukraine]. Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo nacional`nogo universy`tetu. Seriya “Pravo”. Uzhgorod, 2016, Vol. 39, 143–146 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 865Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.