Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43047
Назва: Формування зони обслуговування приймально-передавальної станції залежно від змінного вхідного навантаження
Інші назви: Formation service area of the transceiver station depending on the varying input load
Автори: Скулиш, М. А.
Skulysh, M. A.
Приналежність: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”
Бібліографічний опис: Скулиш М. А. Формування зони обслуговування приймально-передавальної станції залежно від змінного вхідного навантаження / М. А. Скулиш // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 885. — С. 50–54.
Bibliographic description: Skulysh M. A. Formation service area of the transceiver station depending on the varying input load / M. A. Skulysh // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Radioelektronika ta telekomunikatsii. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 885. — P. 50–54.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації, 885, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації
Випуск/№ : 885
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 004.7
Теми: мережа LTE
розподіл навантаження
базова станція LTE
енергоефективність мережі
оптимізація ресурсів
LTE network
load distribution
LTE base station
network energy efficiency
resource optimization
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 50-54
Початкова сторінка: 50
Кінцева сторінка: 54
Короткий огляд (реферат): Запропоновано метод керування енергозбереженням у разі обслуговування абонентського навантаження групою обслуговуючих вузлів доступу до мережі, для забезпечення процесу обслуговування на заданому рівні якості в умовах багатоканального обслуговування, що враховує топологію розташування вузлів доступу та дає змогу перерозподіляти навантаження між станціями доступу до гетерогенного телекомунікаційного середовища, з урахуванням показників якості обслуговування кінцевого користувача та сумарних енергетичних витрат на обслуговування системи.
The method of managing energy saving in maintaining a subscriber load by a group of service nodes of access to the network, to provide a service process at a given level of quality in the conditions of multi-channel service is proposed in this paper. It takes into account the topology of the location of access nodes, and allows redistributing the load between the access stations to the heterogeneous telecommunication environment, from taking into account enduser service quality and total energy system maintenance costs.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43047
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Скулиш М. А., 2017
Перелік літератури: 1. Radics N. Insight Based Dynamic QoE Management in LTE / N. Radics, P. Szilágyi P., Cs. Vulkán // IEEE 26th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC'15). – 2015. – Hong Kong, China.
2. Skulysh M. The method of resources involvement scheduling based on the long-term statistics ensuring quality and performance parameters / M. Skulysh // The Second Internationa Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics UkrMiCo’2017. – 2017.
3. Szilágyi P. Latency Control at Network and Transport Layer / P. Szilágyi //International Summer School on Latency Control for Internet of Services 27th. – 2017, Karlstad, Sweden.
4. Тимченко І. О. Модель міграції базових станцій між технологіями радіодоступу при використанні SDR та хмарного контролера базових станцій / І. О. Тимченко, М. А. Скулиш // Збірник матеріалів XI Міжнародної науково-технічної конференції “ПТ-2017”. – 2017.
References: 1. Radics N. Insight Based Dynamic QoE Management in LTE, N. Radics, P. Szilágyi P., Cs. Vulkán, IEEE 26th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC'15), 2015, Hong Kong, China.
2. Skulysh M. The method of resources involvement scheduling based on the long-term statistics ensuring quality and performance parameters, M. Skulysh, The Second Internationa Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics UkrMiCo’2017, 2017.
3. Szilágyi P. Latency Control at Network and Transport Layer, P. Szilágyi //International Summer School on Latency Control for Internet of Services 27th, 2017, Karlstad, Sweden.
4. Tymchenko I. O. Model mihratsii bazovykh stantsii mizh tekhnolohiiamy radiodostupu pry vykorystanni SDR ta khmarnoho kontrolera bazovykh stantsii, I. O. Tymchenko, M. A. Skulysh, Zbirnyk materialiv XI Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "PT-2017", 2017.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2017. – №885Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.