Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43038
Назва: Моделювання та підвищення ефективності скануючих антен на базі лінійних решіток
Інші назви: Modeling and increasing the efficiency of scanning antennas on the linear arrays basis
Автори: Пелішок, В. О.
Чернихівський, Є. М.
Pelishok, V.
Chernykhivskyy, Ye.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Пелішок В. О. Моделювання та підвищення ефективності скануючих антен на базі лінійних решіток / В. О. Пелішок, Є. М. Чернихівський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 885. — С. 147–153.
Bibliographic description: Pelishok V. Modeling and increasing the efficiency of scanning antennas on the linear arrays basis / V. Pelishok, Ye. Chernykhivskyy // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Radioelektronika ta telekomunikatsii. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 885. — P. 147–153.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації, 885, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації
Випуск/№ : 885
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.396
Теми: ефективність антен
Matlab
патенти
efficiency of the antennas
Matlab
patents
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 147-153
Початкова сторінка: 147
Кінцева сторінка: 153
Короткий огляд (реферат): Виконано моделювання лінійних антенних решіток, що забезпечують сканування напряму головної пелюстки в одній з площин. Показано, що у разі зміни напрямку випромінювання суттєво змінюється значення коефіцієнта спрямованої дії антени. Розглянуто причини виникнення вказаного недоліку та запропоновано способи його усунення, захищені запропонованими патентами.
The modeling of linear antenna arrays, which ensure scanning of the direction of the main petal in one of the planes, has been conducted. It has been shown that when changing the direction of their radiation, the value of the coefficient directional antenna action substantially changes. The causes of the specified disadvantage occurrence have been reviewed and the ways of eliminating, which are protected by the proposed patents, have been depicted. In a scanning antenna on the basis of antenna arrays for any direction of the main petal are used N radiators. For a normalized, relative to the wavelength, distance between them must be satisfied the condition dn <0.5. This provides one main petal diagram for all directions of scanning: from the axial – directed along the antenna array axis; to the transverse – directed normal to its axis. But when the direction of the main petal from the axial to the transverse is changed, the directional action of the antenna is reduced by almost twice, which causes the deterioration of the indacators ot the radio communication system. The essence of increasing the efficiency of scanning antennas is to eliminate this disadvantage and is based on the proposed patents. Antenna array, with a pair N, is supplemented by additional N / 2 analogue emitters. The normalized distance between them increases to 2dn. The main emitters are used at axial radiation. But for transverse – only N / 2 main emitters with odd numbers are used and all N / 2 additional. The normalized distance between the selected emitters is 2dn. It is shown that for transverse radiation it is possible to increase the normalized distance by two times, and the directional action coefficient is almost the same as in the case of axial radiation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43038
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Пелішок В. О., Чернихівський Є.М., 2017
Перелік літератури: 1. Типикин А. А. Моделирование антенных устройств в Matlab с использованием пакета расширения Antenna Toolbox. – М: СОЛОН-Пресс, 2016. – 116 с.
2. Бова Н. Т., Резников Г. Б. Антенны и устройства СВЧ. – К.: Вища школа, 1982.
3. Вишневский В. М., Ляхов А. Н., Портной С. Л., Шахнович И. В. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. – М.: Техносфера, 2005.
4. Климаш М. М., Пелішок В. О. Проектування ефективних систем безпровідного зв’язку. – Л., 2010.
5. Патент України на корисну модель №108465 від 25.07.2016,Бюл. № 14/2016, МПК Н08В 7/00 “Спосіб формування вихідного сигналу адаптивної передавальної антени” / Климаш М. М., Пелішок В. О., Яремко О. М., Максимюк Т. А.
6. Патент України на корисну модель № 50458 від 10.06.2010, Бюл. №11/2010, МКП H04J 13/02 “Спосіб формування вихідного сигналу адаптивних приймальних антен” / Климаш М. М., Пелішок В. О., Мухаммад Хасан Алі Самур.
References: 1. Bova, N. and Reznikov, G. (1982), “Antennas and Devices of SFR”, High school, Kiew, K.
2. Klymash, M. and Pelishok, V. (2010), “The design of efficient systems is free of call”, Lviv Polytechnic Publishing, Lviv, L.
3. Klymash M., Pelishok V. and Muhammad Hassan Ali Samur (2010b), “Method of forming the output signal of adaptive receiving antennas”, Patent of Ukraine on the utility model № 50458,, Bulletin №11, 2010.
4. Klymash M., Maksymyuk T., Pelyshok V. and Yaremko O. (2016), “Method of forming an output signal of an adaptive transmit antenna”, Patent of Ukraine on the utility model № 108465, Bulletin № 14, 2016.
5. Tipikin A. (2016), “Simulation of antenna devices in Matlab using the Antenna Toolbox extension package”, SOLON-Press, p. 116.
6. Vishnevsky V., Lyakhov A., Portnoy S. and Shahnovich I. (2005), “Broadband Wireless Communication Networks”, The technosphere, Moscow, M.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2017. – №885Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.