Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2017. – №885 : [24] Collection home page

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Статті, опубліковані у збірнику наукових праць серії “Радіоелектроніка та телекомунікації”, індексуються у наукометричній базі IndexCopernicus. Відображено результати досліджень з теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 885. – 172 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації

Зміст


1
3
8
15
22
31
41
45
50
55
63
68
76
88
97
103
108
113
132
136
141
147
154
168

Content


1
3
8
15
22
31
41
45
50
55
63
68
76
88
97
103
108
113
132
136
141
147
154
168

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article28-Mar-2017Формування зони обслуговування приймально-передавальної станції залежно від змінного вхідного навантаженняСкулиш, М. А.; Skulysh, M. A.
Article28-Mar-2017Збільшення ентропії кодового слова у двійковому каналі за постійної тривалостіЗахарченко, М. В.; Басов, В. Є.; Кочетков, О. В.; Голев, Д. В.; Криль, А. С.; Zakharchenko, N. V.; Basov, V. E.; Kochetkov, A. V.; Golev, D. V.; Kril, A. S.
Article28-Mar-2017Дослідження ефективності використання мережі CDNКирик, М. І.; Плесканка, Н. М.; Плесканка, М. В.; Kyryk, M.; Pleskanka, N.; Pleskanka, M.
Article28-Mar-2017Method of multiplexing of timer signal structures based on OFDM technologyКорчинський, В. В.; Осадчук, К. О.; Кільдішев, В. Й.; Korchynski, V. V.; Osadchuk, E. A.; Kildishev, V. I.
Article28-Mar-2017Розроблення програмного маршрутизатора з автоматичним розгортанням віртуальних вузлівКлимаш, М. М.; Романчук, В. І.; Поліщук, А. В.; Панченко, О. М.; Бешлей, М. І.; Klymash, M. M.; Romanchuk, V. I.; V Polishuk, A.; Panchenko, O. M.; Beshley, M. I.
Article28-Mar-2017Алгоритмічне забезпечення роботи телевізійного сканувального оптичного мікроскопа під час дослідження динамічних мікрооб’єктівШклярський, В. І.; Матієшин, Ю. М.; Баланюк, Ю. В.; Мінзюк, В. В.; Shkliarskyi, V. I.; Matiieshyn, Y. M.; Balanyuk, Y. V.; Minziuk, V. V.
Article28-Mar-2017Пристрій для дослідження впливу наднизькочастотного поля на біологічні об’єктиШклярський, В. І.; Грицай, В. С.; Смаркутський, Т. Р.; Shkliarskyi, V. I.; Hrycay, V. S.; Smarkutskyi, T. R.
Article28-Mar-2017Зміст до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації-
Article28-Mar-2017Надійнісна модель відмовостійкої системи на основі мажоритарної структури {3 із 5} з комбінованим структурним резервуванням та з відновленнямВолочій, Б. Ю.; Якубенко, В. М.; Змисний, М. М.; Volochiy, B.; Yakubenko, V.; Zmysnyi, M.
Article28-Mar-2017Моделювання та підвищення ефективності скануючих антен на базі лінійних решітокПелішок, В. О.; Чернихівський, Є. М.; Pelishok, V.; Chernykhivskyy, Ye.
Article28-Mar-2017Підсилення електромагнітного поля періодичними структурами для застосування у раманівській спектроскопіїПетровська, Г. А.; Яремчук, І. Я.; Мурвай, І. М.; Фітьо, В. М.; Бобицький, Я. В.; Petrovska, H. A.; Yaremchuk, I. Ya.; Murvai, I. M.; Fitio, V. M.; Bobitski, Ya. V.
Article28-Mar-2017Синтез та фотодинамічні властивості колоїдних розчинів сріблаБулавінець, Т.; Яремчук, І. Я.; Бобицький, Я. В.; Bulavinets, T.; Yaremchuk, I.; Bobitski, Ya.
Article28-Mar-2017Модернізація ферозондового магнітометраБобало, Ю. Я.; Кіселичник, М. Д.; Мелень, М. В.; Павлов, Ф. Б.; Bobalo, Yu. Ya.; Kiselychnyk, M.; Melen, M.; Pavlov, F.
Article28-Mar-2017Термодеградаційні ефекти у товстоплівкових елементах на основі шпінельної кераміки Cu- та Co-збагачених складівКлим, Г. І.; Klym, H. I.
Article28-Mar-2017Сенсори газів на наноструктурах: сучасний стан та перспективи дослідженьБурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Buryy, O.; Ubizskii, S. B.
Article28-Mar-2017Підвищення ефективності нагнітання активного середовища хвилеводного лазера з розподіленим зворотним зв’язкомБендзяк, А. В.; Фітьо, В. М.; Bendzyak, A. V.; Fitio, V. M.
Article28-Mar-2017Збудження об’ємних акустичних хвиль зустрічно-штирьовим перетворювачем з поверхні кристалів ніобату літіюВинник, Д. М.; Вороняк, Т. І.; Андрущак, А. С.; Vynnyk, D. M.; Voronyak, T. I.; Andrushchak, A. S.
Article28-Mar-2017Детальний аналіз елемента призмового сенсора, що працює на явищі поверхневого плазмонного резонансуЯремчук, І. Я.; Петровська, Г. А.; Фітьо, В. М.; Бобицький, Я. В.; Yaremchuk, I. Ya.; Petrovska, H. A.; Fitio, V. M.; Bobitski, Ya. V.
Article28-Mar-2017Комплексний метод оптимізації маршрутизації інформаційних потоків у самоорганізованих мережахКлимаш, Ю. В.; Шпур, О. М.; Кайдан, М. В.; Klymash, Yu. V.; Shpur, O. M.; Kaidan, M. V.
Article28-Mar-2017Особливості кінетики радіаційного дефектоутворення за умови формування комплексів дефектівБурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Buryy, O.; Ubizskii, S. B.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24