Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42999
Title: Fake news i post-truth: dwa nowe zjawiska w dziennikarstwie czy tylko dwa nowe terminy?
Other Titles: Фейкові новини та пост-правда: два нові явища в журналістиці або лише два нові слова?
Fake news and post-truth: two new phenomena in journalism or only two new words?
Authors: Фурман, Войцех
Furman, Wojciech
Furman, Wojciech
Affiliation: Uniwersytet Rzeszowski
Bibliographic description (Ukraine): Furman W. Fake news i post-truth: dwa nowe zjawiska w dziennikarstwie czy tylko dwa nowe terminy? / Wojciech Furman // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 883. — С. 57–61.
Bibliographic description (International): Furman W. Fake news and post-truth: two new phenomena in journalism or only two new words? / Wojciech Furman // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 883. — P. 57–61.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки, 883, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки
Issue: 883
Issue Date: 27-Dec-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 070
654.1]
316.773.3-021.111
Keywords: фейкові новини
пост-правда
журналістика
fake news
post-truth
journalism
fake news
post-truth
dziennikarstwo
Number of pages: 5
Page range: 57-61
Start page: 57
End page: 61
Abstract: У 2016 р. відбулися дві значущі політичні кампанії: референдум щодо членства Великобританії в Європейському Союзі та президентські вибори у Сполучених Штатах. Поточне зображення обох кампаній базується на підтвердженні численних випадків розбіжності з правдою з боку переможців. Це було підтверджено оголошенням термінів “фейк-новин” та “пост-правда” словами року – 2016. Це широко використовували політики, журналісти та виборці. Мета статті полягала в тому, щоб перевірити, чи означають ці два терміни насправді нове явище в журналістиці.
2016 was the year of two significant political campaigns, accompanying the referendum on membership of the United Kingdom in the European Union and presidential election in the USA. A popular image of these both campaigns consists of many cases of twisting the truth by the winning parties. It was confirmed by announcing the terms ’fake news’ and ’post-truth’ as Words of the Year 2016. Both words were and are widely used by politicians, journalists and voters. This article is an attempt to prove if these both new words actually mean new phenomena in journalism. The article begins with listing six mutually correlated features of journalistic messages. They are: based on facts which could be verified, current, understandable, attractive, connected to the common good of the anticipated receivers, and to a certain level independent of political and economic powers. Besides, journalistic messages can be divided into news, assessments, interpretations and opinions. Fake news is made-up stuff, masterfully manipulated to look like credible journalistic reports that are easily spread online to large audiences willing to believe the fictions and spread the word. Invented news is known for years, but thanks to the Internet it can be rapidly and widely disseminated. Post-truth is an adjective relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. Especially assessments, interpretations and opinions cannot be justified only by facts. The same facts may provide a basis for diverse assessments, interpretations and opinions, though their level of reliability will be different. The receiver may verify the accuracy of reasoning and may compare these messages with his or her own knowledge and beliefs. As a result, the receiver can accept the offered assessments, interpretations and opinions, can accept them partially or reject. New words do not necessarily denote new things or phenomena, but they give them new specific coloration. This is the case of two words mentioned in the title of this article. It is the receiver’s experience which helps him to decide that the journalistic message is or is not invented (fake news) or unimportant (post-truth).
Rok 2016 przyniósł dwie znaczące kampanie polityczne: referendum dotyczące członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej oraz wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Potoczny obraz obu tych kampanii oparty jest na stwierdzeniu licznych przypadków mijania się z prawdą przez zwycięzców. Znalazło to potwierdzenie w ogłoszeniu terminów fake news oraz post-truth słowami roku 2016. Słowa te były powszechnie używane przez polityków, dziennikarzy i wyborców. Celem artykułu było sprawdzenie, czy oba powyższe terminy rzeczywiście oznaczają nowe zjawiska w dziennikarstwie.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42999
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Фурман Войцех, 2017
URL for reference material: http://www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-does-it-matter-if-they-leave-truth-behind-entirely-art
http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2016/dec/13/looking-back-lie-year/
http://www.nytimes.com/2016/08/24/opinion/campaign-stops/the-age-of-post-truth-politics.html?_r=0,dostęp
http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2016/dec/13/2016-lie-year-fake-news/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/26/post-truth-politics-online-facts-donald-trumplies
https://en.wikipedia.org/
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_w_Polsce_w_2005_roku#Sprawa_Anny_Jaruckiej
References (Ukraine): 1. Art of the lie. 2016. “The Economist”, http://www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-does-it-matter-if-they-leave-truth-behind-entirely-art, dostęp 28.12.2016.
2. Berger P.L., Luckmann T. 2010. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, Warszawa: WN PWN.
3. Carol L., Qiu L. 2016. Looking back at the Lie of the Year,http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2016/dec/13/looking-back-lie-year/, dostęp 28.12.2016.
4. Davies W. 2016. The Age of Post-Truth Politics, “The New York Times” 24.08.2016,http://www.nytimes.com/2016/08/24/opinion/campaign-stops/the-age-of-post-truth-politics.html?_r=0,dostęp 28.12.2016.
5. Drobnic Holan A. 2016. 2016 Lie of the Year: Fake News, http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2016/dec/13/2016-lie-year-fake-news/, dostęp 28.12.2016).
6. Festinger L. 2007. Teoria dysonansu poznawczego, Warszawa: WN PWN.
7. Furman W. 2017. Dwa typy stowarzyszeń społecznych w publikacjach tygodnika “Polityka”, “Polityka i Społeczeństwo”, nr 1(15).
8. Jenkins S. 2017. Post-thruth politics will be debunked by online facts, “The Guardian” 26.01.2017, https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/26/post-truth-politics-online-facts-donald-trumplies, dostęp 28.01.2017.
9. John Kerry military service controversy. 2017. https://en.wikipedia.org/ wiki/John_Kerry_military_service_controversy, dostęp 10.06.2017.
10. Kołakowski L. 2004. Wśród znajomych. O różnych ludziach mądrych, zacnych, interesujących i o tym, jak czasy swoje urabiali, Kraków: Znak.
11. McQuail D. 2008. Teoria komunikowania masowego, Warszawa: WN PWN.11. Orliński W. 2013. Internet. Czas się bać, Warszawa: Agora.
12. Oxford Dictionaries. 2016. Word of the Year 2016 is…, https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016, dostęp 28.12.2016.
13. Palczewski M. 2009. Teoria wartości informacyjnych Galtunga i Ruge i jej późniejsze modyfikacje, “Media-Kultura-Społeczeństwo”, nr 1.
14. Sprawa Anny Jaruckiej. 2017. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_w_Polsce_w_2005_roku#Sprawa_Anny_Jaruckiej, dostęp 10.06.2017.
15. Tavris C., Aronson E. 2013. Błądzą wszyscy (ale nie ja), Sopot: Smak Słowa.
References (International): 1. Art of the lie. 2016. "The Economist", http://www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-does-it-matter-if-they-leave-truth-behind-entirely-art, dostęp 28.12.2016.
2. Berger P.L., Luckmann T. 2010. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, Warszawa: WN PWN.
3. Carol L., Qiu L. 2016. Looking back at the Lie of the Year,http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2016/dec/13/looking-back-lie-year/, dostęp 28.12.2016.
4. Davies W. 2016. The Age of Post-Truth Politics, "The New York Times" 24.08.2016,http://www.nytimes.com/2016/08/24/opinion/campaign-stops/the-age-of-post-truth-politics.html?_r=0,dostęp 28.12.2016.
5. Drobnic Holan A. 2016. 2016 Lie of the Year: Fake News, http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2016/dec/13/2016-lie-year-fake-news/, dostęp 28.12.2016).
6. Festinger L. 2007. Teoria dysonansu poznawczego, Warszawa: WN PWN.
7. Furman W. 2017. Dwa typy stowarzyszeń społecznych w publikacjach tygodnika "Polityka", "Polityka i Społeczeństwo", nr 1(15).
8. Jenkins S. 2017. Post-thruth politics will be debunked by online facts, "The Guardian" 26.01.2017, https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/26/post-truth-politics-online-facts-donald-trumplies, dostęp 28.01.2017.
9. John Kerry military service controversy. 2017. https://en.wikipedia.org/ wiki/John_Kerry_military_service_controversy, dostęp 10.06.2017.
10. Kołakowski L. 2004. Wśród znajomych. O różnych ludziach mądrych, zacnych, interesujących i o tym, jak czasy swoje urabiali, Kraków: Znak.
11. McQuail D. 2008. Teoria komunikowania masowego, Warszawa: WN PWN.11. Orliński W. 2013. Internet. Czas się bać, Warszawa: Agora.
12. Oxford Dictionaries. 2016. Word of the Year 2016 is…, https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016, dostęp 28.12.2016.
13. Palczewski M. 2009. Teoria wartości informacyjnych Galtunga i Ruge i jej późniejsze modyfikacje, "Media-Kultura-Społeczeństwo", nr 1.
14. Sprawa Anny Jaruckiej. 2017. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_w_Polsce_w_2005_roku#Sprawa_Anny_Jaruckiej, dostęp 10.06.2017.
15. Tavris C., Aronson E. 2013. Błądzą wszyscy (ale nie ja), Sopot: Smak Słowa.
Content type: Article
Appears in Collections:Журналістські науки. – 2017. – №883Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.