Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42997
Title: Титульний аркуш до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки
Bibliographic description (Ukraine): Титульний аркуш до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 883. — С. 1–2.
Bibliographic description (International): Tytulnyi arkush do Visnyka Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Zhurnalistski nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 883. — P. 1–2.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки, 883, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки
Issue: 883
Issue Date: 27-Dec-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Number of pages: 2
Page range: 1-2
Start page: 1
End page: 2
Abstract: У Віснику опубліковані статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теорія, історія традиційних і новітніх ЗМІ, рекламна інформація в ЗМІ, інформаційні війни, термінологічна і жанрова парадигми в засобах масової комунікації. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42997
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
Content type: Article
Appears in Collections:Журналістські науки. – 2017. – №883Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.