Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42823
Назва: Errors in cadastral data exchange files – case study
Інші назви: Помилки у кадастрових файлах обміну – вивчення проблеми
Автори: Пересоляк, Р.
Peresoliak, R.
Приналежність: Ужгородський національний університет
Uzghhorod national university
Бібліографічний опис: Peresoliak R. Errors in cadastral data exchange files – case study / R. Peresoliak // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 86. — С. 66–72.
Bibliographic description: Peresoliak R. Errors in cadastral data exchange files – case study / R. Peresoliak // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia : mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 86. — P. 66–72.
Є частиною видання: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник (86), 2017
Журнал/збірник: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 86
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 004.91
Теми: кадастровий файл обміну
xml
мова розмітки
кадастр
cadastral exchange file
xml
markup language
cadastre
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 66-72
Початкова сторінка: 66
Кінцева сторінка: 72
Короткий огляд (реферат): З огляду на важливість земельного кадастру якість кадастрового обміну має надзвичайно важливу роль як для земельного кадастру, так і для всіх інших кадастрів загалом. Незважаючи на широкий вжиток кадастрових файлів обміну формату XML у сфері землеустрою, відсутність достатнього розуміння концептуальних особливостей цієї технології не дає змоги повною мірою розкрити її потенціал і, як наслідок, функціонально покращити кадастровий файл обміну та систему кадастрів України. Матеріали цієї статті дають змогу окреслити широко відомі файли в сфері землеустрою із нової точки зору, як мову розмітки. Детально проаналізовано та висвітлено недоліки елементів структури кадастрового файлу обміну, виконаного за допомогою технології XML. Результат. Зміна погляду на кадастровий файл обміну, запропонована цією статтею, дає змогу удосконалити механізм внесення зміни до структури кадастрового файлу обміну та безпосередньо визначити його. Базуючись на аналізі недоліків наявного стану кадастрового файлу обміну, розроблено новий дизайн кадастрового файлу обміну. В цій роботі продемонстровано прояви неопрацьо- ваності структури кадастрового файлу та його ніким неврегульовані динамічні зміни. На момент написання статті доступною була версія визначника мови кадастрового файлу обміну 7 версії. Незважаючи на те, що це всього визначник, розроблений винятково для внутрішнього застосування середовищем Digitals, однак, сам факт відсутності такого самого визначника визначеного законом приводить до самовільного трактування вірності будови кадастрового файлу реалізованого засобами програмного забезпечення, як Digitals, так й іншого. Наукова новизна. Отримані результати дають змогу використати їх як базис для подальшого вдосконалення кадастрового файлу обміну, а також усунути наявні недоліки та розбіжності із нормативно- правовими аспектами визначення структури кадастрових файлів.
Given the importance of the land cadastre, the quality of the cadastral exchange file plays an extremely important role, both for the land cadastre and for all other cadastres as a whole. Despite the widespread use of cadastral XML exchange file formats in the field of land management, the lack of a sufficient understanding of the conceptual peculiarities of this thesaurus does not allow us to fully disclose its potential or functionally improve the cadastral exchange file and cadastral system of Ukraine. The materials of this article outline widely known files in the field of land management from a new point of view, such as the markup language. This article gives a detailed analysis and shows the disadvantages of the cadastral exchange file structure elements performed using XML technology. Result. Changing the point of view of the cadastral file offered by this article improves the mechanism for making changes to the structure of the cadastral exchange file and to directly identify it. Based on the analysis of the disadvantages of the existing station cadastral file sharing, a new design cadastral file sharing system was developed. In this work, manifestations of unproduction of the structure of the cadastral file and its uncontrollable dynamic changes where demonstrated. At the time of writing this article version 7 was available for the language determinant. Despite the fact that this determinant is developed solely for internal use in the Digitals environment, but with the absence of the same determinant specified by law leads to the arbitrary interpretation of the fidelity of the structure of the cadastral file implemented by software tools, such as Digitals and others. Scientific innovation. The obtained results give the opportunity to use them as a basis for further improvement of cadastral exchange files, as well as to eliminate existing disadvantages and differences with regulatory acts for cadastral file aspects and structure definition.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42823
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.opengeospatial
http://docs.opengeospatial.org/is/12-007r2/12-007r2.html
http://www
http://www.gis.org.ua/
http://json-schema.org/
http://www.opengeospatial.org/standards/sld
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0157-10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15
http://rx.codesimply.com/
https://www.w3.org/TR/
http://doi.org/10.1179/1752270613Y.0000000054
http://doi.org/10.1179/1752270614Y.0000000134
Перелік літератури: Clemens Portele, ed. Geography Markup Language
(GML) – Extended schemas and encoding rules. 2012, p.91. url: http://www.opengeospatial. org/standards/gml
David Burggraf, ed. OGC KML 2.3. 2015, c. 266. url:http://docs.opengeospatial.org/is/12-007r2/12-007r2.html
Digitals. [Electronic resource]. URL: http://www.
vinmap.net/.
Digitals. IN4XmlSchema.xsd
Digitals. XmlSchema.xsd
Eryk Rey. Izuchaem XML. Ed. by Halunov A. Sankt-
Peterburh: Symvol-Plyus, 2001. P. 408.
GIS6. [Electronic resource]. URL: http://www.gis.org.ua/.
JSON Schema [online]. url: http://json-schema.org/
Markus Lupp, ed. Styled Layer Descriptor
Implementation Specification. 2007, c. 54. url:http://www.opengeospatial.org/standards/sld
Pro zatverdzhennia Vumoh do struktury zmistu ta
taformatu oformlennia rezultativ robit iz
zemleustroiu v elektronnii vyhliadi (obminnoho
failu). Hakaz derzhavnoho komitetu iz zemelnykh
resursiv. [Electronic resource]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0157-10.
Pro zemleustrii. Zakon Ukrainy [Electronic resource].
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15.
RX Schema [online]. url: http://rx.codesimply.com/
Scalable Vector Graphics (SVG). 1.1 (Second Edition).2011, p. 826. url: https://www.w3.org/TR/ SVG11/REC-SVG11-20110816.pdf.(26)
Siejka, M, Šlusarski, M., & Zygmunt, M. (2014).
Verification technology for topological errors in
official databases with case study in Poland. Survey
Review, 46(334), 50-57. url: http://doi.org/10.1179/1752270613Y.0000000054
Zygmunt, M, Siejka, M., Slusarski, M., Siejka, Z, Piech,
L, & Bacior, S. (2015). Database inconsistency
errors correction, on example of LPIS databases in
Poland. Survey Review, (47), 256—264 url:http://doi.org/10.1179/1752270614Y.0000000134
References: Clemens Portele, ed. Geography Markup Language
(GML) – Extended schemas and encoding rules. 2012, p.91. url: http://www.opengeospatial. org/standards/gml
David Burggraf, ed. OGC KML 2.3. 2015, P. 266. url:http://docs.opengeospatial.org/is/12-007r2/12-007r2.html
Digitals. [Electronic resource]. URL: http://www.
vinmap.net/.
Digitals. IN4XmlSchema.xsd
Digitals. XmlSchema.xsd
Eryk Rey. Izuchaem XML. Ed. by Halunov A. Sankt-
Peterburh: Symvol-Plyus, 2001. P. 408.
GIS6. [Electronic resource]. URL: http://www.gis.org.ua/.
JSON Schema [online]. url: http://json-schema.org/
Markus Lupp, ed. Styled Layer Descriptor
Implementation Specification. 2007, P. 54. url:http://www.opengeospatial.org/standards/sld
Pro zatverdzhennia Vumoh do struktury zmistu ta
taformatu oformlennia rezultativ robit iz
zemleustroiu v elektronnii vyhliadi (obminnoho
failu). Hakaz derzhavnoho komitetu iz zemelnykh
resursiv. [Electronic resource]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0157-10.
Pro zemleustrii. Zakon Ukrainy [Electronic resource].
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15.
RX Schema [online]. url: http://rx.codesimply.com/
Scalable Vector Graphics (SVG). 1.1 (Second Edition).2011, p. 826. url: https://www.w3.org/TR/ SVG11/REC-SVG11-20110816.pdf.(26)
Siejka, M, Šlusarski, M., & Zygmunt, M. (2014).
Verification technology for topological errors in
official databases with case study in Poland. Survey
Review, 46(334), 50-57. url: http://doi.org/10.1179/1752270613Y.0000000054
Zygmunt, M, Siejka, M., Slusarski, M., Siejka, Z, Piech,
L, & Bacior, S. (2015). Database inconsistency
errors correction, on example of LPIS databases in
Poland. Survey Review, (47), 256-264 url:http://doi.org/10.1179/1752270614Y.0000000134
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2017. – Випуск 86Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.