Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42812
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorМелімака, Р.
dc.contributor.authorСікора, П.
dc.contributor.authorMielimąka, R.
dc.contributor.authorSikora, P.
dc.date.accessioned2018-09-24T12:03:47Z-
dc.date.available2018-09-24T12:03:47Z-
dc.date.created2017-03-28
dc.date.issued2017-03-28
dc.identifier.citationMielimąka R. Planning of hard coal underground mining operations in the aspect of GIS tools / R. Mielimąka, P. Sikora // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 85. — С. 65–75.
dc.identifier.urihttp://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42812-
dc.description.abstractОбговорено загальні проблеми проектування підземних гірничих робіт на вугільних шахтах. Цю технологію показано на прикладі Верхньо-Силезського вугільного басейну, підкреслено складність виконання цього процесу. Запропоновано концепцію побудованої сучасної системи керування ІТ-про- дуктами. Велика кількість даних, що містяться в центральній базі даних, дає змогу повною мірою скористатися можливостями інструментів ГІС, а це допомагає швидко продемонструвати візуалізацію вугільного родовища та ефективно керувати багатьма завданнями планування гірничих робіт. Методика: Концепція інтегрованої системи управління виробництвом ІТ, представлена за допомогою Production Management System в узагальненому вигляді, її розроблено на основі результатів детальної перевірки на прикладі аналогічної системи, розробленої для однієї з гірничодобувних компаній у Верхньосилезському вугільному басейні відносно стандартів PRINCE2. Результати: переваги цього сучасного рішення особливо очевидні під час планування гірничих робіт у складних, багатогалузевих гірничодобувних компаніях. За максимального застосування можливостями інструментів ГІС можна дивитися на кам’яновугільний депозит з набагато ширшої перспективи, ніж тільки з погляду одного гірничо-збагачувального комбінату, що покращує раціональне гірничодобувне господарство. Наукова новизна та практичне значення: подана за допомогою Production Management System концепція побудови інтегрованої системи управління виробництвом ІТ дає змогу швидко створювати різноманітні варіанти проектів з розроблення родовищ кам’яного вугілля з урахуванням усіх чинників, що обмежують випуск родовища. Система дає можливість передавати інформацію між залежними галузями економічних процесів, що допомагає зберігати дані в одному місці без дублювання. Результати, зібрані в центральній базі даних, дають можливість повною мірою скористатися інструментами ГІС у складному процесі планування виробництва.
dc.description.abstractThis article will discuss the general problems in planning hard coal underground mining operations. The conditions of Upper Silesian Coal Basin perfectly illustrate the complexity of that process. The exemplary concept modern IT Production Management System will be shown. of. The multitude of data contained in the central database allows to take a full advantage of the capabilities of GIS tools that permit fast spatial visualization of the coal deposit and efficiently manage multiple tasks of planning of the mining operations. Methodology. The buildconcept of integrated IT Production Management System, which will presented in a very general way, was inspired by results of a detailed inspection of the example of a similar system developed for a mining company in the Upper Silesian Coal Basin in relation to PRINCE2 standards. Results. The benefits of this type of modern solution are particularly evident when planning mining operations in complex, multi-plant mining companies. By taking full advantage of the capabilities of GIS tools it is possible to look at the hard coal deposit from a much wider perspective than with a single mining plant, which improves the rational mining economy. Scientific novelty and practical significance. Presented concept of the build of integrated IT Production Management System allows quickly create multi-variant hard coal deposit development projects, taking into account all the factors that limit the output of the deposit. The system allows the flow of information between dependent business areas and for data to be stored in one place without duplication. The data collected in a central database exemplifies the full advantage of the capabilities of GIS tools in the complex process of planning of production.
dc.format.extent65-75
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofГеодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник (85), 2017
dc.relation.urihttp://www.oracle.com/technetwork/database-options/spatialandgraph/overview/index.html
dc.subjectГІС
dc.subjectвидобуток кам’яного вугілля
dc.subjectпроектування гірничих робіт
dc.subjectдеформації видобутку
dc.subjectGIS
dc.subjecthard coal mining
dc.subjectplanning mining operations
dc.subjectmining deformations
dc.titlePlanning of hard coal underground mining operations in the aspect of GIS tools
dc.title.alternativeПроектування підземних гірничих робіт на вугільних шахтах в аспекті інструментів ГІС
dc.typeArticle
dc.contributor.affiliationСілезький технологічний університет у Глівіце
dc.contributor.affiliationSilesian University of Technology
dc.format.pages11
dc.identifier.citationenMielimąka R. Planning of hard coal underground mining operations in the aspect of GIS tools / R. Mielimąka, P. Sikora // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia : mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 85. — P. 65–75.
dc.relation.referencesBielecka E. Systemy Informacji Geograficznej – teoria i
dc.relation.referenceszastosowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa,2006.
dc.relation.referencesBradley K.: “Ken Bradley’s understanding PRINCE2”,
dc.relation.referencesSPOCE Project Management Ltd, 2002, England.
dc.relation.referencesISBN 978-1902192000.
dc.relation.referencesGłówny Urząd Statystyczny. “Ochrona środowiska 2013”. Warszawa, 2013, p. 133. ISSN 0867-3217.
dc.relation.referencesHamrin, H.: “Underground mining methods and
dc.relation.referencesapplications”. W. A. Hustrulid, R. L. Bullock, eds.
dc.relation.referencesUnderground Mining Meth– ods: Engineering
dc.relation.referencesFundamentals and International Case Studies. SME,
dc.relation.referencesLittleton, 2001, CO, 3–14.
dc.relation.referencesHejmanowski R., Malinowska A. “Building damage risk
dc.relation.referencesassessment on mining terrains in Poland with GlS
dc.relation.referencesapplication”. International Journal of Rock
dc.relation.referencesMechanics & Mining Sciences; ISSN 1365-1609,2010, vol. 47 no. 2, pp. 238–245.
dc.relation.referencesJelonek I., Poniewiera M., Gąsior B. „Budowa
dc.relation.referencesjakościowego modelu złoża na przykładzie jego
dc.relation.referenceswdrażania w Kompanii Węglowej S.A. Cz. 3,
dc.relation.referencesGenerowanie raportów na podstawie NMZ”.
dc.relation.referencesDocumenta Geonica. 2015/1, pp. 65–69.
dc.relation.referencesKowalski A. “Deformacje powierzchni w Górnośląskim
dc.relation.referencesZagłębiu Węglowym”. Wydawnictwo naukowe
dc.relation.referencesGIG, Katowice, 2015.
dc.relation.referencesProceedings of the 4th Domestic Conference “Security
dc.relation.referencesand protection of buildings in the mining areas”,
dc.relation.referencesKarpacz, Poland, 2013.
dc.relation.referencesPoniewiera M. Zastosowanie oprogramowania GeoLisp do
dc.relation.referencesbudowy dynamicznego systemu informacji o przestrzeni
dc.relation.referencesgórniczej. Górnictwo zrównoważonego rozwoju,2016. Konferencja naukowa, Gliwice. 2016, p. 69.
dc.relation.referencesPoniewiera M., Sikora P.: “Konwersja map
dc.relation.referencesnumerycznych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śl.
dc.relation.referencesnr 1752, s. Górnictwo z. 278, Gliwice, 2007, pptr.377–383. ISSN 0372-9508.
dc.relation.referencesPoniewiera M., Sokoła-Szewioła V. “GIS systems in Polish
dc.relation.referencescoal mining”, Innovative technologies in mining
dc.relation.referencesand transport. Katowice, Poland, 2014, pp. 71–105.
dc.relation.referencesTauron Wydobycie S.A. “Koncepcja Informatycznego
dc.relation.referencesSystemu Zarządzania Produkcją”. Unpublished
dc.relation.referencesmaterial, 2015.http://www.oracle.com/technetwork/database-options/spatialandgraph/overview/index.html. Oracle Corporation's official website.
dc.relation.referencesenBielecka E. Systemy Informacji Geograficznej – teoria i
dc.relation.referencesenzastosowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa,2006.
dc.relation.referencesenBradley K., "Ken Bradley’s understanding PRINCE2",
dc.relation.referencesenSPOCE Project Management Ltd, 2002, England.
dc.relation.referencesenISBN 978-1902192000.
dc.relation.referencesenGłówny Urząd Statystyczny. "Ochrona środowiska 2013". Warszawa, 2013, p. 133. ISSN 0867-3217.
dc.relation.referencesenHamrin, H., "Underground mining methods and
dc.relation.referencesenapplications". W. A. Hustrulid, R. L. Bullock, eds.
dc.relation.referencesenUnderground Mining Meth– ods: Engineering
dc.relation.referencesenFundamentals and International Case Studies. SME,
dc.relation.referencesenLittleton, 2001, CO, 3–14.
dc.relation.referencesenHejmanowski R., Malinowska A. "Building damage risk
dc.relation.referencesenassessment on mining terrains in Poland with GlS
dc.relation.referencesenapplication". International Journal of Rock
dc.relation.referencesenMechanics & Mining Sciences; ISSN 1365-1609,2010, vol. 47 no. 2, pp. 238–245.
dc.relation.referencesenJelonek I., Poniewiera M., Gąsior B. "Budowa
dc.relation.referencesenjakościowego modelu złoża na przykładzie jego
dc.relation.referencesenwdrażania w Kompanii Węglowej S.A. Cz. 3,
dc.relation.referencesenGenerowanie raportów na podstawie NMZ".
dc.relation.referencesenDocumenta Geonica. 2015/1, pp. 65–69.
dc.relation.referencesenKowalski A. "Deformacje powierzchni w Górnośląskim
dc.relation.referencesenZagłębiu Węglowym". Wydawnictwo naukowe
dc.relation.referencesenGIG, Katowice, 2015.
dc.relation.referencesenProceedings of the 4th Domestic Conference "Security
dc.relation.referencesenand protection of buildings in the mining areas",
dc.relation.referencesenKarpacz, Poland, 2013.
dc.relation.referencesenPoniewiera M. Zastosowanie oprogramowania GeoLisp do
dc.relation.referencesenbudowy dynamicznego systemu informacji o przestrzeni
dc.relation.referencesengórniczej. Górnictwo zrównoważonego rozwoju,2016. Konferencja naukowa, Gliwice. 2016, p. 69.
dc.relation.referencesenPoniewiera M., Sikora P., "Konwersja map
dc.relation.referencesennumerycznych". Zeszyty Naukowe Politechniki Śl.
dc.relation.referencesennr 1752, s. Górnictwo z. 278, Gliwice, 2007, pptr.377–383. ISSN 0372-9508.
dc.relation.referencesenPoniewiera M., Sokoła-Szewioła V. "GIS systems in Polish
dc.relation.referencesencoal mining", Innovative technologies in mining
dc.relation.referencesenand transport. Katowice, Poland, 2014, pp. 71–105.
dc.relation.referencesenTauron Wydobycie S.A. "Koncepcja Informatycznego
dc.relation.referencesenSystemu Zarządzania Produkcją". Unpublished
dc.relation.referencesenmaterial, 2015.http://www.oracle.com/technetwork/database-options/spatialandgraph/overview/index.html. Oracle Corporation's official website.
dc.citation.journalTitleГеодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник
dc.citation.volume85
dc.citation.spage65
dc.citation.epage75
dc.coverage.placenameЛьвів
Розташовується у зібраннях:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2017. – Випуск 85Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.