Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42805
Назва: Exploring the accuracy of lengths constructions when solving the engineering geodesy issues with RTN method
Інші назви: Дослідження точності побудови проектних довжин для розв’язання інженерно-геодезичних задач із використанням методу RTN
Автори: Бурак, К.
Лиско, Б.
Burak, K.
Lysko, B.
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Ga
Бібліографічний опис: Burak K. Exploring the accuracy of lengths constructions when solving the engineering geodesy issues with RTN method / K. Burak, B. Lysko // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 85. — С. 5–12.
Bibliographic description: Burak K. Exploring the accuracy of lengths constructions when solving the engineering geodesy issues with RTN method / K. Burak, B. Lysko // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia : mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 85. — P. 5–12.
Є частиною видання: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник (85), 2017
Журнал/збірник: Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник
Том: 85
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 528.3
Теми: GNSS
GNSS-приймач
RTN-вимір
координати
псевдовіддаль
GNSS
GNSS-receiver
RTN measurement
coordinates
pseudorange
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 5-12
Початкова сторінка: 5
Кінцева сторінка: 12
Короткий огляд (реферат): Мета цього дослідження – експериментальне визначення точності вимірювання порівняно коротких віддалей, характерних для виконання вишукувальних, розпланувальних та розмічувальних інженерно- геодезичних робіт, GNSS-приймачем за різних умов спостережень, під час використання RTN-технології на передгірській території Прикарпаття. Методика. Для дослідження точності вимірювання коротких віддалей у цій науковій роботі виконано сім експериментів, які відрізнялись взаємним розміщенням перманентних станцій та фізико-географічними умовами місцевості. Для мінімізації випадкових похибок та збільшення достовірності отриманих результатів дослід у місті Івано-Франківськ виконувався на закладеному базисі, який дозволяє примусове центрування приладів. Особливістю цього базису є те, що він розташований безпосередньо близько від перманентної станції (10 км) на відкритій місцевості. Цей фактор практично компенсує систематичні складові похибок у результатах відносних вимірів. Спостереження проводились у RTN-режимі з приймачем, налаштованим на прийом диференційних поправок від мережі System Solutions. Результати. За результатами цих досліджень отримано точність визначення віддалей залежно від взаємного розміщення пунктів мережі System Solutions; виконано аналіз можливості під’єднання та отримання фіксованого розв’язку в режимі RTN залежно від зон покриття; на основі перевірки гіпотези про рівність генеральних дисперсій двох нормально розподілених сукупностей знайдено оптимальну кількість необхідних усереднень відліків під час побудови ліній довжиною до 200 м. Наукова новизна та практична значущість. Встановлено, що точність визначення побудованих векторів (ліній) GNSS-приймачем за різних умов спостережень завжди вища за точність визначення координат тим самим приладом; розроблено методику досліджень базисів для різних умов спостережень; встановлено оптимальну кількість необхідних усереднень відліків для забезпечення заданої точності результатів; визначено середню квадратичну похибку вимірювання довжин ліній залежно від взаємного розміщення перманентних станцій.
This study assumed: experimental determination of the accuracy of measuring relatively short distances, typical for performing survey, planning and marking engineering geodesy works using a dual frequency GNSS receiver under different conditions of observation, and using RTN-technology on mountain area of the Precarpathian region. Methodology: To investigate the accuracy of measuring short distances, seven experiments that differed in mutual position of permanent stations and physical geographical conditions of outside conditions were performed. To minimize the sporadic errors and increase the accuracy of obtained results, the investigation in the city of Ivano-Frankivsk was made on the inherent basis, which allows the forced centering of tools. The special aspect of this basis is that it is situated very close to the permanent station (10 km). Observations were made in RTN-mode with the receiver accepting differential alterations from the System Solutions network. Results: Results of the study are: obtainment of range accuracy depending on mutual positions of System NET network points; based on testing of the hypothesis about equality of general dispersions of two normally distributed groups, that are receiving an optimum quantity of necessary measurements when building lines areless than 200 m long. Scientific novelty and practical significance: It was defined, that the accuracy of building vector’s designation with a GNSS receiver under different conditions of observations is always higher than the accuracy of coordinate’s designation with the same device; the methodology of bases exploration under different conditions of observation was developed; the optimum quality of necessary measurements on the station in order to provide the given accuracy of results was established; the average square error of line length measurement, which depended on geometry of their location permanent stations.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42805
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.tnt-tpi.som.Zah
Перелік літератури: Burak K. O., Grynishak M. Ya., Kovtun V. M.,
Mykchailyshyn V. P., Shpakivkyi O. P.
Vyznachennia tochnosti vidhylennia polozhennia
blyzkostvornoi tochky za dopomogoui elektronnogo
tacheometra [Determining the accuracy deviation
point position alignment using electronic total
station]. Visnyk geodesii i kartographii, 2012, no. 2(77), pp. 15–17.
Evstafev O. V. Nazemnaia infrastructura GNSS dlia
tochnogo pozytsionirovaniia [The ground
infrastructure of GNSS for precise positioning].
Moscow: OOO Izdatelstvo Proekt. 2009, 48 p.
Grob A., Nesterovych A., Nezhalskii A., Fedorenko R.
Analiz tochnosti GNSS-izmerenii v seti bazovych
stantsii [Accuracy analysis of GNSS measurements in
a network of base stations]. Zb. Nauk. Prats “Suchasni
dosiagnennia geodesychnoi nauky ta vyrobnytstva”.
Lviv: vyd-vo Nats. Un-tu “Lvivska politechnika”
[Modern achievements in geodetic science and
production, Lviv Polytechnic Publishing House], 2006.
Grob A., Nesterovych A., Fedorenko R. Eksperementalnaia
otsenka toshnosti opredeleniia koordinat
navigatsionnym priemnikom v diferentsyalnom
rezhyme [Experimental estimation for coordinate
determination’s accuracy using navigational receiver
in differential mode]. zb. nauk. prats “Prats
“Suchasni dosiagnennia geodesychnoi nauky ta
vyrobnytstva”. Lviv : vyd-vo Nats. Un-tu “Lvivska
politechnika”, 2009, vol. 1 (17)
Ivanykovych P. P. Metodychni rekomendatsii do roboty
“Kosmichnoi systemy iz zachystu navkolyshniogo
seredovyshcha vid nadzvechainych sytuatsii – transkordonnoi systemy peredbachennia pryrodnych
nadzvychainych yavyshch na osnovi vykorystannia
suputnykovych technologii v Ugorshchyni,
Slovachyni, Rumunii ta Ukraini” [Guidelines for the
work of the "Space system for the protection of the
environment against emergencies – cross-border
system for prediction of natural extreme events
through the use of satellite technologies in Hungary,
Slovakia, Romania and Ukraine."], Uzhgorod, 2015
Lanio O., Savchuk S. Doslidzhennia tochnosti RTN
vymiriuvan u merezhi UA-EUROPOST. ZAKPOS [A
study of the accuracy of the RTN measurements in
the network UA-EUPOST]. Visnyk geodezii i
kartographii. 2012, no. 4
Meteshkin K. O., Shaulskii D. V. Matematychna
obrobka geodezychnych vymiriv: navch. Posibnyk
[Mathematical processing of geodetic
measurements]. Chark. Nats. Misk. Hospod-va. CH.:
CHNAMG, 2012, 176 p.
RTNLibver 2.4.2 Manual.T. Takasu, 2013
Savchuk S., Zademleniuk A., Piskorovskyi A.
Eksperementalni doslidzhennia tochnosti vyznachennia
koordynat metodom RTN z vykorystanniam
GPRS internet ziednannia [Experimental researches
of accuracy of determination of coordinates by
means of method RTN with use GPRS Internetconnection],
zb. nauk. prats “Prats “Suchasni
dosiagnennia geodesychnoi nauky ta vyrobnytstva”.
Lviv: vyd-vo Nats. Un-tu “Lvivska politechnika”
[Modern achievements in geodetic science and
production, Lviv Polytechnic Publishing House],2009, vol. 1 (17).
Tereshchuk O. I., Nystoriak I. O. Analiz GNSS
sposterezhen u Pivnishnomy regioni Ukrainy
[Analysis GNSS observations in the Northern region
of Ukraine] Mistobuduvannia i terytorialne
planuvannia. 2013, no. 48.
TOPCON Ukrayina. Tsentr inform. tekhnolohiy TNTTPI
GNSS. Available at: http://www.tnt-tpi.som.Zah.
Z ekranu
ZAKPOS Merezha referentsnykh stantsiy Ukrayiny
[Elektronnyy resurs]. ZAKPOS (Transcarpathian
Position Determination System). Available at:www.ua-post/net/ZPOS-RTN-v103. Zah. Z ekranu
References: Burak K. O., Grynishak M. Ya., Kovtun V. M.,
Mykchailyshyn V. P., Shpakivkyi O. P.
Vyznachennia tochnosti vidhylennia polozhennia
blyzkostvornoi tochky za dopomogoui elektronnogo
tacheometra [Determining the accuracy deviation
point position alignment using electronic total
station]. Visnyk geodesii i kartographii, 2012, no. 2(77), pp. 15–17.
Evstafev O. V. Nazemnaia infrastructura GNSS dlia
tochnogo pozytsionirovaniia [The ground
infrastructure of GNSS for precise positioning].
Moscow: OOO Izdatelstvo Proekt. 2009, 48 p.
Grob A., Nesterovych A., Nezhalskii A., Fedorenko R.
Analiz tochnosti GNSS-izmerenii v seti bazovych
stantsii [Accuracy analysis of GNSS measurements in
a network of base stations]. Zb. Nauk. Prats "Suchasni
dosiagnennia geodesychnoi nauky ta vyrobnytstva".
Lviv: vyd-vo Nats. Un-tu "Lvivska politechnika"
[Modern achievements in geodetic science and
production, Lviv Polytechnic Publishing House], 2006.
Grob A., Nesterovych A., Fedorenko R. Eksperementalnaia
otsenka toshnosti opredeleniia koordinat
navigatsionnym priemnikom v diferentsyalnom
rezhyme [Experimental estimation for coordinate
determination’s accuracy using navigational receiver
in differential mode]. zb. nauk. prats "Prats
"Suchasni dosiagnennia geodesychnoi nauky ta
vyrobnytstva". Lviv : vyd-vo Nats. Un-tu "Lvivska
politechnika", 2009, vol. 1 (17)
Ivanykovych P. P. Metodychni rekomendatsii do roboty
"Kosmichnoi systemy iz zachystu navkolyshniogo
seredovyshcha vid nadzvechainych sytuatsii – transkordonnoi systemy peredbachennia pryrodnych
nadzvychainych yavyshch na osnovi vykorystannia
suputnykovych technologii v Ugorshchyni,
Slovachyni, Rumunii ta Ukraini" [Guidelines for the
work of the "Space system for the protection of the
environment against emergencies – cross-border
system for prediction of natural extreme events
through the use of satellite technologies in Hungary,
Slovakia, Romania and Ukraine."], Uzhgorod, 2015
Lanio O., Savchuk S. Doslidzhennia tochnosti RTN
vymiriuvan u merezhi UA-EUROPOST. ZAKPOS [A
study of the accuracy of the RTN measurements in
the network UA-EUPOST]. Visnyk geodezii i
kartographii. 2012, no. 4
Meteshkin K. O., Shaulskii D. V. Matematychna
obrobka geodezychnych vymiriv: navch. Posibnyk
[Mathematical processing of geodetic
measurements]. Chark. Nats. Misk. Hospod-va. CH.:
CHNAMG, 2012, 176 p.
RTNLibver 2.4.2 Manual.T. Takasu, 2013
Savchuk S., Zademleniuk A., Piskorovskyi A.
Eksperementalni doslidzhennia tochnosti vyznachennia
koordynat metodom RTN z vykorystanniam
GPRS internet ziednannia [Experimental researches
of accuracy of determination of coordinates by
means of method RTN with use GPRS Internetconnection],
zb. nauk. prats "Prats "Suchasni
dosiagnennia geodesychnoi nauky ta vyrobnytstva".
Lviv: vyd-vo Nats. Un-tu "Lvivska politechnika"
[Modern achievements in geodetic science and
production, Lviv Polytechnic Publishing House],2009, vol. 1 (17).
Tereshchuk O. I., Nystoriak I. O. Analiz GNSS
sposterezhen u Pivnishnomy regioni Ukrainy
[Analysis GNSS observations in the Northern region
of Ukraine] Mistobuduvannia i terytorialne
planuvannia. 2013, no. 48.
TOPCON Ukrayina. Tsentr inform. tekhnolohiy TNTTPI
GNSS. Available at: http://www.tnt-tpi.som.Zah.
Z ekranu
ZAKPOS Merezha referentsnykh stantsiy Ukrayiny
[Elektronnyy resurs]. ZAKPOS (Transcarpathian
Position Determination System). Available at:www.ua-post/net/ZPOS-RTN-v103. Zah. Z ekranu
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2017. – Випуск 85Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.