Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42603
Назва: Energy efficiency of refrigerating ejector systems for the condensation of oil product liquid hydrocarbons
Інші назви: Енергоефективність холодильних ежекторних систем для конденсації рідких вуглеводнів нафтопродуктів
Автори: Бутовський, Єгор
Когут, Володимир
Бушманов, Володимир
Хмельнюк, Михайло
Butovskyi, Iegor
Kogut, Volodymyr
Bushmanov, Volodymyr
Khmelniuk, Mykhailo
Приналежність: Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій
Odessa National Academy of Food Technology, Educational and Scientific Institute of Refrigeration, Cryotechnology and Ecoenergy
Бібліографічний опис: Energy efficiency of refrigerating ejector systems for the condensation of oil product liquid hydrocarbons / Iegor Butovskyi, Volodymyr Kogut, Volodymyr Bushmanov, Mykhailo Khmelniuk // Energy Engineering and Control Systems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 3. — No 2. — P. 37–42.
Bibliographic description: Energy efficiency of refrigerating ejector systems for the condensation of oil product liquid hydrocarbons / Iegor Butovskyi, Volodymyr Kogut, Volodymyr Bushmanov, Mykhailo Khmelniuk // Energy Engineering and Control Systems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 3. — No 2. — P. 37–42.
Є частиною видання: Energy Engineering and Control Systems, 2 (3), 2017
Випуск/№ : 2
Том: 3
Дата публікації: 10-лис-2017
Видавництво: Lviv Politechnic Publishing House
Місце видання, проведення: Lviv
Теми: холодильні ежекторні системи
рідкі вуглеводні
енергетична ефективність
енерго- збереження
вуглеводнева сировина
refrigerating ejector systems
liquid hydrocarbons
energy efficiency
energy saving
hydrocarbon raw material
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 37-42
Початкова сторінка: 37
Кінцева сторінка: 42
Короткий огляд (реферат): Підприємства переробки нафти є найбільшим споживачем паливно-енергетичних ресурсів, теплоенергії та електричної енергії. Ефективність, раціональність їх використання в процесах переробки нафти багато в чому визначається загальною продуктивністю технологічного обладнання. Проте технологічні установки операційних підприємств, як правило, велика потужність, побудована здебільшого багато років тому, не відповідають сучасним вимогам до якості продукту, безпеці, рівнем автоматизації управління процесами тощо. Особливість опрацювання вуглеводневої сировини – технологічні процеси недосконалі. Тому одним із пріоритетних напрямів підвищення ефективності економії енергоносіїв нафтопереробки є максимальне використання відновлення теплоти та оптимізація режимів роботи технологічних установок. У багатьох випадках разом із підвищенням теплової ефективності такого обладнання також вирішуються не менш важливі проблеми: зменшення споживання металу, підвищення надійності та простоти експлуатації. Зосереджено увагу на використанні холодильних ежекторних систем у вирішенні найважливіших проблем галузі нафтопереробки. Запропоновані системи дають змогу ефективно вирішувати питання економії енергії та раціонального споживання паливно-енергетичних ресурсів підприємств нафтодобувної промисловості. Ці схеми рішень у галузі є пріоритетним напрямом політики економії енергії.
The oil processing enterprises are the largest consumers of fuel and energy resources, heat and electrical energy. Efficiency, rationality of their use in oil refining processes in many respects is defined by overall performance of processing equipment. Feature of processes for processing a hydrocarbon raw material is that technology processes are imperfect. One of the priority directions of increase in efficiency of energy saving of oil processing productions is the maximum use of recuperation of warmth and optimization of operating modes of technology installations. The article focuses on the use of refrigerating ejector systems at the solution of the most important problems of the oil processing industry. The offered systems allow resolving effectively issues of energy saving and rational consumption of fuel and energy resources of the oil industry enterprises. The scheme solutions in the industry are the priority direction of energy saving policy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42603
Власник авторського права: © 2017 The Authors. Published by Lviv Polytechnic National University
Перелік літератури: [1] Modeling of technology of trade preparation of oil / N. V. Usheva, A. V. Kravtsov, O. E. Moises, E. A. Kuzmenko // TPU News. – 2005. – T. 308, No. 4. – Р. 127–130 (in Russian).
[2] V. Khmeliyuk, M. Kogut. Questions of safety during the transporting and storage oil products / Proc. of 7th Intern. sci.-techn. conf. “Modern problems of cooling equipment and technology”, Odessa. – 2011. – p. 102 (in Ukrainian).
[3] RND 39.-142-00. A method of calculation of emissions of harmful substances in a circumambient from unorganized sources of the oil and gas equipment.
[4] RND 211.2.02.09-2004. Methodical directions for definition of emissions of pollutants in the atmosphere from reservoirs.
[5] Nysangaliyev A. N., Akhmedzhanov T. K., et al. Assessment of pollution of the atmosphere by gaseous substances from a one point and area sources. – Almaty: Hydrometeorology and ecology, 2001. – No. 3-4. – Р. 177–181 (in Russian).
[6] Patent of Ukraine “Method of hydrocarbon vapor condensation”. – No. 92548, 26.08.2014 (in Ukrainian).
[7] Patent of Ukraine “Unit for condensation of hydrocarbon vapors in the stream”. –No. 92555, 26.08.2014 (in Ukrainian).
[8] V. Kogut, I. Butovskyi. Application of ejector heat exchangers in various industries // East-European Journal of Advanced Technologies. – Kharkiv, 2014 – Is. 5, Vol. 1 (71). – P. 51–58.
[9] Kogut, V. Application of heat exchange ejector for condensation of vapors of hydrocarbons [Text] / V. Kogut, I. Butovskyi, M. Khmelniuk // IV Intern. Sci. and Techn. Conf. “Kazakhstan-Refrigeration 2014”. Almaty, Kazakhstan, 2014. – P. 5–8.
References: [1] Modeling of technology of trade preparation of oil, N. V. Usheva, A. V. Kravtsov, O. E. Moises, E. A. Kuzmenko, TPU News, 2005, T. 308, No. 4, R. 127–130 (in Russian).
[2] V. Khmeliyuk, M. Kogut. Questions of safety during the transporting and storage oil products, Proc. of 7th Intern. sci.-techn. conf. "Modern problems of cooling equipment and technology", Odessa, 2011, p. 102 (in Ukrainian).
[3] RND 39.-142-00. A method of calculation of emissions of harmful substances in a circumambient from unorganized sources of the oil and gas equipment.
[4] RND 211.2.02.09-2004. Methodical directions for definition of emissions of pollutants in the atmosphere from reservoirs.
[5] Nysangaliyev A. N., Akhmedzhanov T. K., et al. Assessment of pollution of the atmosphere by gaseous substances from a one point and area sources, Almaty: Hydrometeorology and ecology, 2001, No. 3-4, R. 177–181 (in Russian).
[6] Patent of Ukraine "Method of hydrocarbon vapor condensation", No. 92548, 26.08.2014 (in Ukrainian).
[7] Patent of Ukraine "Unit for condensation of hydrocarbon vapors in the stream". –No. 92555, 26.08.2014 (in Ukrainian).
[8] V. Kogut, I. Butovskyi. Application of ejector heat exchangers in various industries, East-European Journal of Advanced Technologies, Kharkiv, 2014 – Is. 5, Vol. 1 (71), P. 51–58.
[9] Kogut, V. Application of heat exchange ejector for condensation of vapors of hydrocarbons [Text], V. Kogut, I. Butovskyi, M. Khmelniuk, IV Intern. Sci. and Techn. Conf. "Kazakhstan-Refrigeration 2014". Almaty, Kazakhstan, 2014, P. 5–8.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Energy Engineering And Control Systems. – 2017. – Vol. 3, No. 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.