Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42586
Назва: Situation in Ukraine andways to solve it according to poles
Інші назви: Ситуація в Україні та способи її вирішення в оцінюваннях поляків
Автори: Мацієвська-Мєшковська, Катерина
Maciejewska-Mieshkowska, Katarzyna
Приналежність: Університет Вармінсько-Мазурський
Бібліографічний опис: Maciejewska-Mieshkowska K. Situation in Ukraine andways to solve it according to poles / Katarzyna Maciejewska-Mieshkowska // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 3. — No 2. — P. 75–80.
Bibliographic description: Maciejewska-Mieshkowska K. Situation in Ukraine andways to solve it according to poles / Katarzyna Maciejewska-Mieshkowska // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 3. — No 2. — P. 75–80.
Є частиною видання: Humanitarian Vision, 2 (3), 2017
Випуск/№ : 2
Том: 3
Дата публікації: 25-жов-2017
Видавництво: Lviv Politechnic Publishing House
Місце видання, проведення: Lviv
УДК: 323.2
327.8
Теми: громадська думка
ситуація в Україні
Польща
public opinion
situation in Ukraine
opinion poll
opinia publiczna
sytuacja na Ukrainie
sondaż
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 75-80
Початкова сторінка: 75
Кінцева сторінка: 80
Короткий огляд (реферат): Досліджено формування громадської думки у Польщі на тему ситуації в Україні від 2014 року. Зокрема, проаналізовано медійну інформацію як головний чинник впливу на громадську думку. Показано ступінь відповідності поглядів поляків образу ситуації в Україні, витвореному польською пресою.
The purpose of the article is to present the process of shaping public opinion on the situation in Ukraine under the influence of current political events, even if knowledge about them came mainly from media reports. The publication uses descriptive and comparative methods as well as the analysis of opinion surveys conducted by the Center for Social Opinion Research (CBOS). The article uses 11 research reports and the report titled “Polish Press Debate on the Conflict in Ukraine. Comparative Perspective 2014–2015”, created by the Laboratory of Media Studies of the University of Warsaw. The analysis of the above materials shows that Ukraine was perceived by public opinion in Poland as a weaker side in the conflict, defending itself from aggression, whose pro-democratic and pro-European aspirations deserved support of the international community. This conflict was also perceived as a potential threat to security not only for Poland or Europe, but also for the world. Possible scenarios of its completion, in most cases, indicated that Ukraine would incur territorial losses. Only 3 % of the respondents believed that Ukraine would recover all its lost land. In general, the Poles’ opinions on both the situation in Ukraine and variants for ending the conflict were consistent with those presented in that period in the press releases of the most important Polish newspapers and magazines.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie procesu kształtowania się opinii publicznej w Polsce na temat sytuacji na Ukrainie od roku 2014. Jednym z głównych czynników wpływających na ocenę zachodzących zmian były niewątpliwie doniesienia medialne. Artykuł ukazuje w jakim stopniu poglądy Polaków były zbieżne z obrazem sytuacji na Ukrainie przedstawianym w polskiej prasie. W celu zweryfikowania przyjętych załoŁeń w artykule zastosowano metodę opisową, porównawczą oraz analizę badaŁsondażowych.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42586
Власник авторського права: © Національний університет "Львівська політехніка", 2017
© Мацієвська-Мєшковська К., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_044_17.PDF
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_033_16.PDF
http://www.cbos.pl/PL/faq/faq.php
http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_119_14.PDF
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_084_15.PDF
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_022_15.PDF
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_054_14.PDF
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_035_14.PDF
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_144_14.PDF
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_134_14.PDF
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_021_17.PDF
http://www.lbm.uw.edu.pl/attachments/article/123/Polski%20dyskurs%20prasowy%20o%20konflikcie%20na%20Ukrainie.%20Perspektywa%20por%C3%B3wnawcza%202014-2015.pdf
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_021_14.PDF
http://www.cbos.pl/PL/faq/faq.ph
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_144_14.PDF.Marshall
http://www.lbm.uw.edu.pl/attachments/article/123/Polski%20dyskurs%
Перелік літератури: Dobek-Ostrowska, B. (2007). Komunikowanie Polityczne i
Publiczne.Warszawa:WydawnictwoNaukowe PWN.
Hofman I.,Magoś J. (2014). Obraz współczesnej Ukrainy w
mediach w Polsce. Lublin:Wydawnictwo UMCS, 2014.
Głowacki, A. (2017). Stosunek do przyjmowania
uchodźców. Отримано з http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_044_17.PDF.
Herrmann, M. (2016). Zainteresowanie sytuacją na
Ukrainie i poczucie zagrożenia. Отримано зhttp://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_033_16.PDF.
Centrum Badania Opinii Społecznej. (n.d.). Отриманоз http://www.cbos.pl/PL/faq/faq.php.
Centrum Badania Opinii Społecznej. O Firmie. (n. d.).Отримано з http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php
Kowalczuk, K. (2014a). Konflikt ukraiński i wojna
handlowa z Rosją. Отримано з http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_119_14.PDF.
Kowalczuk, K. (2015a). O konflikcie na Ukrainie i
sankcjach gospodarczych wobec Rosji. Отримано зhttp://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_084_15.PDF.
Kowalczuk, K. (2015b). O sytuacji na Ukrainie ipolskiej pomocy dla wschodniego sąsiada. Отримано з
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_022_15.PDF.
Kowalczuk, K.(2014b). O sytuacji na Ukrainie przed
akcjami separatystów na wschodzie. Отримано зhttp://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_054_14.PDF.
Kowalczuk, K. (2014c). Polacy o sytuacji na Ukrainie
w czasie krymskiego kryzysu. Отримано зhttp://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_035_14.PDF.
Kowalczuk, K. (2014d). Zainteresowania sytuacją na
Ukrainie i poczucie zagrożenia w październiku. Отримано зhttp://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_144_14.PDF.
Marshall, G. (2004). Opinia publiczna, [in:] Słownik
socjologii i nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Ociepka, B.(2002). Komunikowanie międzynarodowe.
Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
Omyłka-Rudzka, M. (2014). Czy zaangażowanie
społeczności międzynarodowej w rozwiązywanie konfliktu
ukraińskiego jest wystarczające? Отримано зhttp://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_134_14.PDF.
Omyłka-Rudzka, M. (2017). Stosunek do innychnarodów. Отримано з http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_021_17.PDF.
Polski dyskurs prasowy o konflikcie na Ukrainie.
Perspektywa porównawcza 2014-2015. Отримано зhttp://www.lbm.uw.edu.pl/attachments/article/123/Polski%20dyskurs%20prasowy%20o%20konflikcie%20na%20Ukrainie.%20Perspektywa%20por%C3%B3wnawcza%202014-2015.pdf.
Roguska, B. (2014). Stosunek do protestów na
Ukrainie. Отримано з http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_021_14.PDF
References: Dobek-Ostrowska, B. (2007). Komunikowanie Polityczne i
Publiczne. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hofman I., Magoś J. (2014). Obraz współczesnejUkrainy w mediach w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS,2014.
Głowacki, A. (2017). Stosunek do przyjmowaniauchodźców. Otrzymano z http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_044_17.PDF.
Herrmann, M. (2016). Zainteresowanie sytuacją na
Ukrainie i poczucie zagrożenia. Otrzymano z http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_033_16.PDF.
Centrum Badania Opinii Społecznej (n.d.). Retrievedfrom http://www.cbos.pl/PL/faq/faq.ph.
Centrum Badania Opinii Społecznej. (n.d.). Retrievedfrom http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php.
Kowalczuk, K. (2014a). Konflikt ukraiński i wojna
handlowa z Rosją. Retrieved from http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_119_14.PDF.
Kowalczuk, K. (2015a). O konflikcie na Ukrainie i
sankcjach gospodarczych wobec Rosji. Retrieved fromhttp://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_084_15.PDF.
Kowalczuk, K. (2015b). O sytuacji na Ukrainie i
polskiej pomocy dla wschodniego sąsiada. Retrieved fromhttp://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_022_15.PDF .
Kowalczuk, K.(2014b). O sytuacji na Ukrainie przed
akcjami separatystów na wschodzie. Retrieved fromhttp://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_054_14.PDF.
Kowalczuk, K. (2014c). Polacy o sytuacji na Ukrainie
w czasie krymskiego kryzysu. Retrieved from http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_035_14.PDF .
Kowalczuk, K. (2014d). Zainteresowania sytuacją na
Ukrainie i poczucie zagrożenia w październiku. Retrieved fromhttp://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_144_14.PDF.Marshall, G. (2004). Opinia publiczna, [in:] Słownik
socjologii i nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Ociepka, B.(2002). Komunikowanie międzynarodowe.
Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
Omyłka-Rudzka, M. (2014). Czy zaangażowanie
społeczności międzynarodowej w rozwiązywanie konfliktu ukraińskiego jest wystarczające? Retrieved from http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_134_14.PDF.
Omyłka-Rudzka, M. (2017). Stosunek do innychnarodów. Retrieved from http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_021_17.PDF.
Polski dyskurs prasowy o konflikcie na Ukrainie.
Perspektywa porównawcza 2014-2015. Retrieved fromhttp://www.lbm.uw.edu.pl/attachments/article/123/Polski%20dyskurs% 20prasowy%20o%20konflikcie%20na%20Ukrainie.%20Perspektywa%20por%C3%B3wnawcza%202014-2015.pdf.
Roguska, B. (2014). Stosunek do protestów naUkrainie. Retrieved from http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_021_14.PDF.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Humanitarian Vision. – 2017. – Vol. 3, No. 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.