Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42511
Назва: Роль фотопроцесів у формуванні імпульсів струму від’ємної корони у сумішах газів N2+O2 і Аг+02
Інші назви: Pphotoprocesses role in negative corona current pulse forming in gases N2+O2 and AR+O2
Автори: Чигінь, В. І.
Скульський, М. Ю.
Приналежність: Національний університет "Львівська політехніка"
Бібліографічний опис: Чигінь В. І. Роль фотопроцесів у формуванні імпульсів струму від’ємної корони у сумішах газів N2+O2 і Аг+02 / В. І. Чигінь, М. Ю. Скульський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 423 : Електроніка. – С. 131–141. – Бібліографія: 29 назв.
Журнал/збірник: Електроніка
Дата публікації: 2001
Видавництво: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.373.43:537.523
Кількість сторінок: 131–141
Короткий огляд (реферат): Досліджено вплив фотопроцесів на відмінні властивості імпульсів негатив ної корони в азоті та аргоні із домішкою кисню. Встановлено, що ріст електрич ного поля у початкових фазах імпульсу в N2+O2 веде до зростання інтенсивності збудження високоенергетичних рівнів N2, до іонізації 02 фотонами, емітованими N2* і до адекватного росту струму. Такі процеси не відбуваються в Аг+02, ос кільки збудження високоенергетичних рівнів Аг є малоймовірним. Тривалість імпульсу і струм у його хвостовій частині задаються динамікою негативних іонів O2" у прикатодній оболонці корони, зокрема їх зіткненнями із метастабілями N2*. Останні впливають також на характеристики високочастотних вторинних осциляцій струму. The photoprocesses influences on the negative corona pulse different features in nitrogen and argon with the oxygen admixture have been studied. It has been deter mined that an electric field rise in the begining pulse phases in N2+O2 leads to an incre ase of the excitation intensity of N2 high energy levels, to an ionization of O2 molecules by the N2* emited photons and to an adequate current rise. Such processes do not occur in Ar+O2, since the Ar high energy level exitation has a low probability. Pulse trailing part duration and current value are operated by the O2- negative ions dynamics in a cathode sheath, particularly by its collisions with the N2* metastables. The last ones determine the features of the high frequency current secondary oscillation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42511
Власник авторського права: © Чигінь В. І., Скульський М. Ю., 2001
Перелік літератури: 1. Trichel G.W. // Phys. Rev., 19З8. - 54. - Р. 1078-1084. 2. Chyhin V. International cor^er^ce HAKONE, Kork, 1998. - P. 342-346. З. Чигінь В., Федоришин 0., Скульський М. // Вісник ДУ "Львівська політехніка”, 1999, - M З82, - C. 50-56. 4. Чигінь В. // Вісник ДУ "Львівська політехніка”, 2000, - M З97, - C. 1З6-146. б. Chyhiп V. // irtem. Symposium HAKONE Vil, Greifswald, 2OOO. - P. 18-22. 6. Cemak M., HosokaWa T. // Phys. Rev. A, 1991. - 43. - P. 11Ol-11O9. 7. Акишев Ю.С. и др. // Письма в ЖГФ, 1996. - 22. - C. 1-6. 8. NapartovicA.P. at all // J. Phys. D: Appl. Phys., 1997. - З0. - Р. 2726-27З6. 9. Morrow R. // Phys. Rev. A., 1985. З2, M З. - Р. 1799-1809. 1O. Sgmornd R.S. іп Electrical Breakdown of Gases, Wiley, 19l8. - P. 358. 11. Cross A, MorrcW R., Haddad G. // J. Phys. D., 1986. - 19. - P. 1OOl - 1O1l. 12.. HosokaWa T. at all // J. Appl. Phys., 1998. - 8З. M 10. - P. 1-1З. 1З. Reess Th. At all // J. Phys. D., 1995. - 28. - P. 23O8-2313. 14. Zahoramva A et all. // Czech. J. Phys.,1999. - 49. M 12. - P. 1721-17З5. 15. Чигінь В. // Вісник ДУ "Львівська політехніка”, 1996. - 3O4. - C. 88-92. 16. Chyhrn V. // irtem. Symposium HAKONE Vii, Greifswald, 2OOO. - P. 1O3-1O6. 1l. Morrow R. // J. Phys. D., 1997. - З0. - Р. З099-З114. 18. Акишев Ю. и др. // Физика Плазмы. 1994. - 20. M 6. - С. 5l1-584. 19. Kossyi i.A at all // Plasma Sources SciTe^o!., 1992. - 1. - P. 2Ol-22O. 2O. Железняк М., Мнацаканян А., Сизых С. // TВT, 1981. - 20. M3. - С. 42З-428. 21. Райзер Ю.П. Физика газового разряда, М., - 1987. - 591 с. 22. Александров H. и др. / TВT, 1981. - 19. .№З. - С. 485-490. 2З. Смирнов Б.М. 0трицательные ионы. - М., 1978. - 176 с. 24. Мак-Даниель И. Процессы столкновений в ионизированных газах. - М.,1967. - 8З2 с. 2б. Parkes A // Vacuum, 19l4. - 24. - C. 56l-5l1. 26. Gupta D., Mahajan S., John P. // J. Phys. D., 2OOO. - P. 681-691. 2l. Wym M., Martm J. // J.Chem.Phys. 19lO. 52. - P. 191-2O3. 28. Смирнов Б. Возбужденные атомы. М., 1982. - 2З1 с. 29. Смирнов Б. Ионы и возбужденные атомы. 1974. - 456 С. 3O. Guerra V. at all // Plasma Sources Sci. Techmol. 199l. -6. - P. 22O-23O.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Електроніка. – 2001. – №423

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
23_131-141.pdf291,85 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.