Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42437
Title: Метод оптимізації планових значень економічних показників діяльності підприємства
Authors: Олексів, І. Б.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Олексів І. Б. Метод оптимізації планових значень економічних показників діяльності підприємства / І. Б. Олексів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 235–241. – Бібліографія: 12 назв.
Journal/Collection: Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Issue Date: 2003
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 658.15
Number of pages: 235-241
Abstract: Запропоновано розроблений з нових позицій метод оптимізації планових значень економічних показників діяльності підприємства, який ґрунтується на використанні багатовимірного шкалювання. Створений метод дає змогу аналізувати варіанти планових значень економічних показників діяльності підприємства з врахуванням їх наближення до обраної області еталонних значень. In the paper worked out method of planned economic indexes of enterprise activity optimization based on multidimensional scaling is proposed. The worked out method allows analyzing variants of planned meaning of economic indexes considering their movement towards the area of their optimal meanings.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42437
Copyright owner: Олексів І. Б., 2003
References (Ukraine): 1. Хміль Ф. І. Менеджмент. - К., 1995. 2. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства : Підручник. - К., 2002. З. Олексів І. Б. Вдосконалення симультативної моделі планування виробництва як засобу прогнозування фінансових показників діяльності підприємства // Вісн. НУ “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку”. - 2002. - № 466. - С. 89-96. 4. Фещур Р. В., Олексів І. Б., Тимощук М. Р. Дослідження ефективності політики залучення кредитів підприємством // Наук. вісн. Волинського державного університету ім. Лесі Українки. - 2002. - № 2. - С. 272-276. 5. Прохорова Л., Петрик О., Колісник М. Бухгалтерський облік : методичний та роздатковий матеріал. - К., 1999. 6. КоробовМ. Я. Фінансово- економічний аналіз підприємств : Навч. посібник. - К., 2000. 7. Bonini Charles P., Hausman Warren H., Bierman Harold. Quantitative Ana lysisfor Management. - The McGraw- Hill, 1997. 8. Сошникова Л. А., Тамашевич В. Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике : Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В. Н. Тамашевича. - М., 1999. 9. Прикладная статистика : классификация и снижение размерности : Справ. изд. / С. А. Айвазян, В. М. Бухштабер, И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин / Под ред. С. А. Айвазяна. - М., 1989. 10. Торгерсон У. С. Многомерное шкалирование. Теория и метод // Статистиче скоеизмерение качественных характеристик. - М., 1972. 11. Бедринець М. Д. Оцінка фінансової діяльності малих підприємств // Наук. пр. НДФ 1. - 2002. - № 4(19). - С. 51-59. 12. Перші З65 днів : Конструктивний погляд на хід економічних реформ в Україні в 2000 році. - Київ : Німецька консультативна група з питань економічних реформ при Уряді України, січень 2001 рік.
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2003. – №478

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_235-241.pdf168,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.