Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42435
Title: Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку та форми їх прояву в Україні
Authors: Ульянова, А. М.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Ульянова А. М. Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку та форми їх прояву в Україні / А. М. Ульянова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 223–228. – Бібліографія: 12 назв.
Conference/Event: Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Issue Date: 2003
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 330
Number of pages: 223-228
Abstract: Розглянуто глобалізацію як явище, її позитивні та негативні впливи, а також показано форми її вираження в Україні. На основі здійсненого аналізу показано власне бачення перспективи розвитку держави за умов глобалізації. Globalisation as a phenomenon and its positive and negative affects are described in the article. Its forms that take place in Ukraine are also shown. On the basis of the analysis, the personal view on Ukrainian development perspectives in the terms of globalisation are represented.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42435
Copyright owner: Ульянова А. М., 2003
References (Ukraine): 1. Тивончук І. О. Глобалізація і фінансові кризи національних економік // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. XXVIII випуск. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України в контексті процесів глобалізації. - Львів, 2001. 2. Лупацький В. Від геополітики до геоекономіки // Дзеркало Тижня. - On The Web (http://www.zn.kiev.ua/ie/show/376/33453). 3. Владимирова И. Г. Глобализация мировой экономики : проблемы и последствия // Менеджмент в России и зарубежом. - 2001. - № 3. - С. 97- 111. 4. Іноземні інвестиції та національний капітал : від конкуренції докооперації- Untitled. (http://www.niss.gov.ua/Table/Stol15/004.htm). 5. БелошапкаВ. А. Транснациональные корпорации в международном бизнесе. - К., 1994. 6. Козик В. В., ПанковаЛ. А., ДаниленкоН. Б. Міжнародні економічні відносини. - К., 2002. 7. Климко Г. Н., Блешмудт П. П. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України. - 2000. - № 11 - С. 39-48. 8. Кучма Л. Д. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки // Економіст. - 2002. - № 5. - С. 20-21;- № 6. - С. 1415. 9. Брыль Р. Глобализация по-украински // Украинская инвестиционная газета. - 2003. - № 3(381). - С. 16. 10. Білорус О. Г. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. - 2001. - № 11. - С. 4-14. 11. Заікіна О. Міжнародне співробітництво та внутрішні резерви інвестування в економіку України // Економіка України. - 2002. - № 1. - С. 70-78. 12. Перспективи інноваційного розвитку України (збірник наукових статей). - (www.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm).
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2003. – №478

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_223-228.pdf109,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.