Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42434
Title: Особливості державного регулювання цін у фармацевтичній галузі України
Authors: Новіков, В. П.
Кричковська, A. M.
Заярнюк, Н. Л.
Болібрух, Л. Д.
Комар, В. С.
Федоришин, O. M.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Особливості державного регулювання цін у фармацевтичній галузі України / В. П. Новіков, A. M. Кричковська, Н. Л. Заярнюк, Л. Д. Болібрух, В. С. Комар, O. M. Федоришин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 217–223. – Бібліографія: 8 назв.
Journal/Collection: Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Issue Date: 2003
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 330
Number of pages: 217-223
Abstract: Аналізуються зміни державного впливу на ціноутворення в фармацевтичній галузі залежно від економічного стану фармацевтичного ринку України. Встановлено пріоритетні напрямки, за якими повинні йти в своєму бізнесі суб’єкти фармацевтичного господарювання. We presented an analysis of government’s influence on formation of prices in pharmaceutical area, in dependance of economical situation in pharmaceutical market in Ukraine. We put in the essential direction, which have to follow each owner in pharmaceutical business.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42434
Copyright owner: НовіковВ. П., КричковськаА. М., ЗаярнюкН. Л., БолібрухЛ. Д., КомарВ. С., ФедоришинО. М., 2003
References (Ukraine): Закон України від 03. 04. 97р. № 168 “Про податок на додану вартість” п. 5. 1. 7. - звільнення від ПДВ. 2. Закон України від 04. 04. 96 р. № я 123 “Про лікарські засоби”. 3. Закон України від 03. 07. 96 р. № я 270 “Про рекламу”. 4. Указ Президента України від 03. 02. 98р. № 79 “Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності”. 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 06. 10. 93 р. № °831 “Про затвердження Положення про видачу Державнимкомітетомпонагляду за охороною праці власникам підприємств, установ, організацій дозволу на початок роботи”. 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 08. 02. 95 р. № я 108 “Про порядок заняття торговою діяльністю і правила торговельного обслуговування населення”. 7. Немченко А. С. Фармацевтическое ценообразование. - Харьков, 1999. 8. Огласностиотносительномерпорегулированиюцен на лекарственные препараты для человека и о включени и их в сферу действия государственной системы медицинского страхования. Директива Совета ЕС 89/105/ЕЕС от 21. 12. 88. - Лицензирование в Европейском Союзе : фармацевтический сектор. - К., 1998.
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2003. – №478

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_217-223.pdf159,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.