Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42432
Title: Продовольча безпека населення регіонів України
Authors: Ліпич, Л. Г.
Кощій, О. В.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Ліпич Л. Г. Продовольча безпека населення регіонів України / Л. Г. Ліпич, О. В. Кощій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 205–212. – Бібліографія: 8 назв.
Journal/Collection: Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Issue Date: 2003
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 338.439.02:332.1
Number of pages: 205–212
Abstract: Розроблено методику розрахунку інтегрованого показника продовольчої безпеки населення. На основі запропонованої методики проведено ранжування областей України за рівнем продовольчої безпеки. A method of computation of integrated index of food safety of population is developed in article. On the basis of offered method it is conducted the ranging fields of Ukraine after level of food safety.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42432
Copyright owner: Ліпич Л.Г., Кощій О.В., 2003
References (Ukraine): 1. Айвазян С. А., Бежаева З. И., Староверов О. В. Классификация многомерных наблюдений.-М., 1974. 2.Заєць С. Рейтингова оцінка соціальної привабливості регіонів України / СтатистикаУкраїни.-1999.-№3.-С.22-25. 3. Ломакин В. К. Мировая экономика. - М., 2000. 4. Плюта В. Сравнительныгй многомерныгй анализ в экономических исследованиях: методы гтаксономии и факторного анализа. - М., 1980. 5. Плюта В. Сравнительныгй многомерныгй анализ в экономическом моделировании. - М., 1989. 6. Статистичний бюлетень: Витрати і доходи домогосподарств України у 2001 році. Волинська область / Державний комітет статистики України. -К., 2002. 7. Типология потребления / Под ред. Айвазяна С. А., Римашевской Н. М. -М., 1978. 8. Шишкін В. С. Концептуальні та методологічні підходи до вивчення регіональних особливостей людського розвитку / Статистика України. - 2001. - №1. - С.30-37.
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2003. – №478

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_205-212.pdf140,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.