Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42431
Title: Модель оцінки інвестиційних ризиків і управління ними
Authors: Фльорко, В. А.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Фльорко В. А. Модель оцінки інвестиційних ризиків і управління ними / В. А. Фльорко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 195–204. – Бібліографія: 11 назв.
Journal/Collection: Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Issue Date: 2003
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 338.4
Number of pages: 195-204
Abstract: На підставі огляду літературних джерел і проведених досліджень запропоновано методику оцінки рівня ризику неточної оцінки інвестиційної привабливості підприємства і розроблено модель управління цим ризиком. In article on the grounds of checkup of the literary sources and called on studies is offered methods of the risk level estimation of the inexact estimation to investment attractiveness of the enterprise and is designed model of this risk management.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42431
Copyright owner: Фльорко В.А., 2003
References (Ukraine): 1. Пересада A.A. Основы инвестиционной деятельности. - К., 1996. 2. Пересада A.A. Інвестиційний процес в Україні. - K., 1998. 3. Пересада A.A. Управління інвестиційним процесом. - K., 2002. 4. Князь С.В. Регулювання інвестиційної діяльності в системі управління економікою: Дис... канд. екон. наук.: 08.02.03. / Національний університет “.Львівська політехніка ”. - Львів, 2001 - 173 с. 5. Инновационным менеджмент: Справ. пособие. - М., 1998. 6. Кіндерманн Г. Формування механізму мотивації працівників апарату управління підприємства / / Вісн. НУ “.Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. - Львів. - 2002. - № 457. - С.122-128. 7. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом: Учеб. пособие для вузов. - М., 2001. 8. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. - К, 1997. 9. Устенко О.Л. Теория экономического риска: Монография. - К., 1997. 10. Економічна енциклопедія. У 3-х т. Т.1. - К., 2000. 11. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навч. посібник. - K., 2001. 12. Князь С.В., Георгіаді Н.Г. Управління банківською діяльністю: Конспект лекцій для екстернів. - Львів, 2002. 13. Кузьмін О. Є. Сучасний менеджмент. - Львів, 1995.
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2003. – №478

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_195-204.pdf173,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.