Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42426
Title: Проблеми залучення іноземного капіталу у банківський сектор України
Authors: Гордійчук, Ю. В.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Гордійчук Ю. В. Проблеми залучення іноземного капіталу у банківський сектор України / Ю. В. Гордійчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 154–162. – Бібліографія: 12 назв.
Journal/Collection: Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Issue Date: 2003
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 339.727.22
Number of pages: 154–162
Abstract: Проаналізовано значення банківської системи для економіки України, показано тенденцію становлення банківського сектору з іноземними інвестиціями, розкрито низку проблем розвитку та розширення цього сектору, а також подано рекомендації щодо вирішення цих проблем. In article the meaning of bank's system for Ukrainian economics is analysed, trend of development of bank sector with foreign investment is showed, the string of problems of progress and widening is uncovered, and also recommendations about the solution this problems are worked out.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42426
Copyright owner: Гордійчук Ю.В., 2003
References (Ukraine): 1. Закон України "Про банки і банківську діяльність” № 2121-111 від 7 грудня 2000 р. 2. Кузьмін О.Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту. - К., - 2003. 3. Кепбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Макроекономіка. - Львів. - 1997. 4. Кубишин О. ЄБРР: проекти, здійснені в Україні / / Вісник НБУ. - 1998. - № 5 . 5. Довгань Ж. Банківський капітал: суть і значення / / Вісник НБУ. - 1998. - № 7. 6. Ющенко В. Залучення прямих іноземних інвестицій - пріорітетний напрям у діяльності НБУ / / Вісник НБУ. - 1999. - № 7. 7. Кротюк В., Кірєєв О., Карчева Г. Основні тенденції в діяльності банків України в 111 кварталі 2001 року / / Вісник НБУ. - 2001. - № 12. 8. Стельмах В. Монетарна політика як один із ключових чинників економічного зростання / / Вісник НБУ. - 2002. - № 1. 9. Сугоняко О. Деякі актуальні питання розвитку банківської системи України в 2001 році / / Вісник НБУ. -2002. - № 5. 10. Качаєв Ю. Інвестиційна привабливість міст як чинник інвестиційної діяльності банків України / / Вісник НБУ. - 2002. - № 5. 11. Кротюк В., Кірєєв О., Карчева Г. Фінансовий стан банків України у першому півріччі 2002 року та шляхи підвищення ефективності їх діяльності / / Вісник НБУ. - 2002. - № 9. 12. Патрикац Л.., Бойчук М. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України / / Вісник НБУ. - 2003. - № 1.
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2003. – №478

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_154-162.pdf192,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.