Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42424
Title: Економічна оцінка доцільності злиття підприємств
Authors: Шуляр, Р. В.
Шуляр, Н. В.
Медведчук, С. В.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Шуляр Р. В. Економічна оцінка доцільності злиття підприємств / Р. В. Шуляр, Н. В.Шуляр, С. В. Медведчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 141–147. – Бібліографія: 7 назв.
Journal/Collection: Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Issue Date: 2003
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 334.758
Number of pages: 141-147
Abstract: У процесі планування розвитку підприємств у практиці виникає необхідність прийняття управлінських рішень щодо вибору певних форм трансформації та їх економічної оцінки. Стаття спрямована на вирішення проблем вибору критеріїв та формування методів оцінки злиття як інтеграційної трансформації підприємства. In the process of planning of enterprise development the necessity of making decision concerning choosing of merging type and their economic estimation appears. The article is directed on solving of problems of choosing of criteria and forming of methods of merging estimation as enterprise integration estimation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42424
Copyright owner: Шуляр Р.В., Шуляр Н.В., Медведчук С.В., 2003
References (Ukraine): 1. Рудик Н.Б., Семенкова Е.В. Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие поглощения и выгкупыг долговым финансированием. - М, 2000. 2. Иванов Ю.В. Слияния, поглощения и разделение компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса. - М., 2001. 3. Шуляр Р.В., Рудницька О.В. Методичні положення щодо дослідження чинників ефективності злиття підприємств: Тези доповідей IV Міжн. наук.-практ. конф. „Маркетинг та логістика в системі менеджменту ”. - Львів, 2002. 4. Кяран В. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства - К., 2001. 5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб., 1999. 6. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмыг (предпринимательство и координация в децентрализированой компании). - М., 1996. 7. Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевыюрыгнков. - М., 1997.
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2003. – №478

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_141-147.pdf181,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.