Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42421
Title: Firma internetowa, wirtualna czy cybernetyczna?
Authors: Kupczyk, A.
Kręcicka, A.
Lutek, P.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Kupczyk A. Firma internetowa, wirtualna czy cybernetyczna? / A. Kupczyk, A. Kręcicka, P. Lutek // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 119–128. – Бібліографія: 6 назв.
Journal/Collection: Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Issue Date: 2003
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 338
Number of pages: 119-128
Abstract: Wspolczesne, rewolucyjne zmiany swiata gospodarczego zacz^ly burzyc paradygmat mikroekonomii funkcjonuj^cy przez ostatnie kilka stuleci, wobec czego mowi si§ obecnie o tzw. Starej Ekonomii (teoria neoklasyczna), ktora stopniowo ma wypierac Nowa Ekonomia-nowe spojrzenie na rynek. W warunkach zmiennosci pospiesznie poszukuje się nowych metod organizacji i zarządzania, pozwalajcych na przywrocenie efektywnych dzialan firm, ktore zmuszone są do doskonalenia sposobow funkcjonowania i produkowania, c ig le g o przeprojektowania procesow (reengineeringu) w celu lepszej obslugi klienta czy poszukiwania rezerw kosztowych. Revolutionary changes in a global business environment begin to destroy the concept of micro economy functioning through years. We can now separate those two approaches indicating on the Old Economy (classic theory) and the New Economy treated as a contemporary view on a market. In these changeable circumstances everyone is looking for different methods of planning and managing, helping with efficiency improvement of companies forced to search the excellence of manufacturing, reengineering, servicing their customers and finally costs reducing.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42421
Copyright owner: Kupczyka A., Krgcicka A., LutekP., 2003
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2003. – №478

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_119-128.pdf190,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.