Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42417
Title: Кредитні спілки: проблеми формування та особливості функціонування
Authors: Базилевич, І. А.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Базилевич І. А. Кредитні спілки: проблеми формування та особливості функціонування / І. А. Базилевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 92–97. – Бібліографія: 14 назв.
Journal/Collection: Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Issue Date: 2003
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: ззо
Number of pages: 92-97
Abstract: Розглянуто сутність кредитних спілок, їх завдання, проаналізовано діяльність кредитних спілок у розвинутих країнах та в Україні, запропоновано шляхи розв’язання існуючих проблем їх функціонування. Considered essence credit alliance, their problem, is analysed activity credit alliance in developed country and in Ukraine, is offered way of the decision existing problems of their operation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42417
Copyright owner: Базилевич I.A., 2003
References (Ukraine): 1. Кредитова кооперація. - 1938. - № 3. - С. 2. 2. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. - Львів, 1991. 3. Кредитова кооперація. - 1938. - № 11. - С. 77. 4. Господарсько- кооперативний часопис. - 1934. - № 9. - С. 2. 5. Пришляк Я. Шляхами кооперації - до економічного відродження України. - Монреаль-Стрий. - 1994.- С. 15. 6. Річний звіт Української Кредитної спілки .- Канада, 2002. 7. Енциклопедія українознавства. Т. 3. - Львів, 1994. - С. 1128. 8. Васильєва Р.Х., Горкіна Л.1, Петровська Н.Л. Історія економічної думки України. - К., - 1993. 9. Васюта 1. Західноукраїнська кооперація: досвід господарської діяльності (1883-1939 рр.) / Економіка України. - 1994. - № 3. - С. 76-83. 10. Злупко С.М. Михайло Туган-Барановський (Український економіст світової справи). - Львів, 1993. 11. Злупко С.М. Економіка Галичини в другій половині ХІХ, на початку X X ст.: Текст лекцій. - Львів, 1992. 12. Коберський К. Кооперативний буквар. - Львів, 1936. 13. Кооперативна думка. - 1979. - № 95. -С. 3. 14. «Діло». - 1998. - № 3. - С. 5.
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2003. – №478

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_92-97.pdf193,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.