Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42355
Назва: Інтеграція вітчизняних бібліотек ВНЗ до європейського та світового наукового простору: досвід практичної роботи
Інші назви: The integration of domestic university libraries to the European and the universal scientific area: experience of practical work
Integracja krajowych Bibliotek uczelnianych z europejską i światową przestrzenią naukową: doświadczenie praktyczne
Автори: Говоруха, Володимир
Семенова, Лариса
Семенова, Людмила
Приналежність: Кафедра обчислювальної математики і математичної кібернетики Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Науково-технічна бібліотека Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Бібліографічний опис: Говоруха В. Інтеграція вітчизняних бібліотек ВНЗ до європейського та світового наукового простору: досвід практичної роботи / Володимир Говоруха, Лариса Семенова, Людмила Семенова // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 539–551. – Бібліографія.
Конференція/захід: Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід
Дата публікації: 2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Теми: зарубіжні бібліотеки вищих навчальних закладів
сучасні бібліотечні послуги
інновації в сфері обслуговування
наукова та освітня спільнота
бібліотечно-інформаційні технології
електронні конференції
наукові публікації
foreign university libraries
modern library services
innovation in services
scientific and educational community
library and information technologies
electronic conferences
scientific publications
zagraniczne biblioteki uczelniane
współczesne usługi biblioteczne
innowacje w sferze obsługi
wspólnota naukowa i dydaktyczna
technologie biblioteczno-informacyjne
konferencje elektroniczne
publikacje naukowe
Кількість сторінок: 539-551
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано досягнення в діяльності європейських бібліотек вищих навчальних закладів, досліджено їх досвід щодо впровадження окремих інноваційних методів роботи в бібліотечній сфері, а також розглянуто можливості та перспективи для успішної інтеграції вітчизняних бібліотек вищих навчальних закладів до європейського і світового наукового простору шляхом вдосконалення сучасних форм обслуговування користувачів. There was reviewed of the European university libraries achievements, analyzed their experience of introducing some innovative methods of work in the library sector, also there was outlined of the opportunities and prospects for the successful integration of domestic university libraries to the European and universal scientific area by improving the modern forms of the users services. Przeanalizowano osiągnięcia w działalności europejskich bibliotek uczelnianych, zbadano ich doświadczenie we wprowadzeniu określonych metod innowacyjnych do pracy w dziedzinie bibliotecznej, jak również rozpatrzono możliwości i perspektywy skutecznej integracji krajowych bibliotek uczelnianych z europejską i światową przestrzenią naukową poprzez wdrażanie współczesnych form obsługi użytkowników.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42355
Перелік літератури: Батталова С. С. Научная информация в открытом доступе. Роль библиотек в продвижении научных информационных ресурсов URL: http://libruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/articole/2012-2/batalova_naucinaiainf.pdf (дата обращения: 27.05.2017). Десятов Т. Концепція впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід // Вища школа. 2016. № 4. С. 107–114. Європейські стандарти та рекомендації щодо внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти // European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) : [сайт]. URL: http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Ukrainian_by%20the%20British%20Council.pdf (дата звернення: 27.05.2017). Пасмор Н. П., Фролова Н. М. Веб-сайт та соціальні мережі як засіб інтернет- представництва університетської бібліотеки // Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 8 жовт. 2015 р. : у 2 ч. Ч. 1. Харків, 2016. С. 85–94. Помінова О. В. Можливості створення електронних конференцій за допомогою платформи Open Conference Systems: погляд бібліотекаря // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 1– 2 груд. 2016 р. Дніпро, 2016. DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4479839 (дата звернення: 27.05.2017). Роль библиотек для студентов европейских ВУЗов. URL: http://neuch.org/abroad/rolbibliotek- dlya-studentov-evropejjskikh-vuzov (дата обращения: 27.05.2017). Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 219-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-р (дата звернення: 27.05.2017). Юнаковська В. В. Новітні послуги університетської бібліотеки з формування цифрового простору // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 груд. 2016 р. Дніпро, 2016. DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252454 (дата звернення: 27.05.2017). Brünger-Weilandt S. Brauchen wir eine neue Infrastruktur des Wissens? // NIG 6.0. Ein Magazin aus gegebenem Anlass Crossing Borders – The Future of Access, 7–8 April 2014. International Conference at the German National Library in Frankfurt am Main. S. 21–26. Library Publishing Toolkit / ed. by Allison P. Brown. IDS Project Press, 2013. URL: https://www.idsproject.org/press/publications/Foreword%20and%20Introduction.pdf (дата звернення: 27.05.2017). Neal J. G. The 21st century researcher: Does the library still matter? // NIG 6.0. Ein Magazin aus gegebenem Anlass. Crossing Borders – The Future of Access, 7–8 April 2014. International Conference at the German National Library in Frankfurt am Main. S. 19–21.
Тип вмісту : Proceedings Book
Розташовується у зібраннях:Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Inf-prostir-biblioteky__2018-539-551.pdf909,31 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.